PKP CARGO INTERNATIONAL nabízí služby v plném rozsahu

Navzdory šíření nákazy covid-19 v Evropě společnosti skupiny PKP CARGO INTERNATIONAL nadále poskytují své služby v plném rozsahu a veškeré jak vnitrostátní, tak i mezinárodní přepravy probíhají bez problémů. Zároveň společnost nabízí své přepravní kapacity a služby i novým klientům, kteří při dopravě zboží nechtějí čekat v rámci přetížené silniční dopravy na hranicích.


Společnosti skupiny ihned po objevení nákazy covid-19 v České republice zavedly přísná opatření pro budovy a areály, kde působí a provozují své služby, a především důkladná bezpečnostní a hygienická opatření pro všechny provozní i administrativní zaměstnance. Všechna tato opatření a bezpečnostní postupy koordinuje krizový štáb skupiny.


Skupina PKP CARGO INTERNATIONAL nadále plní zakázky klientů bez jakýchkoliv překážek navzdory epidemii covid-19. Zároveň klientům nabízí své kapacity a možnosti přeprav zboží po železnici, která je vzhledem k přetíženým hranicím kamiony mnohdy rychlejší než silniční doprava.


"V souvislosti s nákazou covid-19 v Evropě, jsme ihned zavedli ve všech společnostech skupiny opatření pro všechny administrativní budovy, provozy a zaměstnance, abychom ochránili jejich zdraví, ale i zdraví jejich rodinných příslušníků. Především díky jejich zodpovědnému přístupu ke všem opatřením vlády a krizovému štábu skupiny a našim dlouholetým zkušenostem a know-how nadále zajišťujeme všechny přepravy a našim zákazníkům poskytujeme všechny služby v plném rozsahu. Zároveň naše vlaky jezdí po celé Evropě bez problémů a jsme pro naše klienty i v této obtížné době spolehlivým logistickým partnerem. Všechny naše dceřiné společnosti poskytují veškeré služby a jsme stávajícím, ale i novým zákazníkům plně k dispozici," uvádí Maciej Walczyk, předseda představenstva PKP CARGO INTERNATIONAL.


Kontakt:

e-mail: lukas.kresac@pkpcargointernational.com

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Klíčová slova ČR-Polsko-železnice-koronavirus-firmy-PKP Cargo International

Oblast
Moravskoslezský (ov)

Kategorie
Zdravotnictví
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.