Firma Aptorum Group spolupracuje se společností Covar Pharmaceuticals při hledání a otestování nejméně 3 vhodných kandidátních látek (SACT-COV19) na léčbu onemocnění COVID-19, a to s využitím platforem Smart-ACTTM Acticule Infectious Disease

Firma Aptorum Group Limited (index Nasdaq: APM) (dále jen "Aptorum Group"), biofarmaceutická společnost, která se zabývá vývojem nových způsobů léčby na nevyléčitelná infekční, vzácná nebo metabolická onemocnění, v pondělí oznámila, že spouští další výzkumný a vývojový projekt zaměřený na léčbu infekčních onemocnění vyvolaných koronavirem.

V rámci tohoto projektu již firma dokončila prvotní screening prostřednictvím platformy Smart-ACTTM, která slouží pro vyhledávání nových způsobů využití pro již schválené malomolekulární léky a z více než 2600 schválených látek vybrala nejméně 3 vhodné kandidátní preparáty, které jsou vhodné pro další výzkum při hledání léku proti infekčnímu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem.

Společnost Aptorum Group spolupracuje se společností Covar Pharmaceuticals se sídlem v Torontu a uzavřela též smlouvu s Ústavem mikrobiologie Hongkongské univerzity o předběžném preklinickém testování vybraných kandidátních léčiv před podáním žádosti o provedení jejich klinických hodnocení příslušným úřadům.

Společnost Aptorum Group se zaměří zejména na další výzkum nejméně tří malomolekulárních léčiv (dále jen souhrnně označovaná jako “SACT-COV19”), která prokázala svou účinnost v narušování činnosti dvou enzymů, a to konkrétně 3CL proteázy a RNA dependentní RNA polymerázy („RDRP“), které hrají zásadní roli v množení původce onemocnění COVID-19.

Lékaři se konkrétně domnívají, že 3CL proteáza zprostředkovává replikaci a transkripci viru, a to prostřednictvím proteolytických účinků, zatímco RDRP je enzym, který katalyzuje replikaci virové RNA z původní RNA matrice.

Vybraná kandidátní léčiva budou podrobena dalšímu preklinickému testování a bude zkoumána jejich účinnost proti COVID-19. Firma Aptorum Group již požádala o patentovou ochranu výše uvedených kandidátních látek.

V oblasti předběžného zkoumání a preklinické práce firma Aptorum Group spolupracuje s torontskou společností Covar Pharmaceuticals a navíc uzavřela smlouvu s Hongkongskou univerzitou, jejímž předmětem je provádění těchto prací. Tým společnosti Covar Pharmaceutical (do kterého mimo jiné patří odborníci, kteří dříve pracovali ve firmách Patheon nebo Glaxo Wellcome)(1) má velké zkušenosti s výzkumem léčiv a navíc má i výrobní kapacity odpovídající zásadám správné medicínské praxe (GMP).

Ústav mikrobiologie Hongkongské univerzity má tým, který se podílel na objevu viru SARS při epidemii v roce 2003 (2) a v současné době se také aktivně věnuje výzkumu vakcín na nový koronavirus SARS-CoV-2 (3) a spolupracuje na vývoji monitorovacích zařízení a testovacích pomůcek na přítomnost COVID-19 se třetími stranami (4).

Firma Aptorum Group bude i nadále pokračovat v hledání partnerů pro globální spolupráci při vývoji a zkoumání kandidátních léčiv SACT-COV19 a všichni, kteří by o podobnou spolupráci měli zájem, mohou společnost Aptorum Group kontaktovat a prodiskutovat případné možnosti.

Firma Aptorum Group se v rámci svých stávajících aktivit, věnuje také vývoji a zkoumání léků na další onemocnění, a to prostřednictvím své platformy Acticule. Mimo jiné firma zkoumá účinky malomolekulárního kandidátního antivirotika (ALS-1) na viry chřipky a v rámci svého hlavního programu zkoumá také účinnost antivirové nebaktericidní kandidátní molekuly (ALS-4) proti infekcím vyvolaným zlatým stafylokokem. Na tomto výzkumu rovněž spolupracuje s firmou Covar Pharmaceuticals, která podporuje výzkum těchto léčiv v severní Americe.

Ian Huen, generální ředitel firmy Aptorum Group, řekl: “COVID-19 je vysoce nakažlivé onemocnění, které se šíří po celém světě a způsobuje řadu problémů i úmrtí. K dnešnímu dni je více než 700 tisíc potvrzených případů nákazy (5) a Světová zdravotnická organizace označila nemoc COVID-19 způsobenou novým koronavirem za pandemii. I když se řada velkých i malých farmaceutických firem zaměřuje hlavně na hledání možností očkování proti COVID-19, domníváme se, že je stále potřeba tuto nemoc léčit komplexně a najít léky co možná nejrychleji. Abychom urychlili vývoj nových léků, snažíme se identifikovat vhodné kandidáty z již schválených látek, které mají nízkou toxicitu a ověřený bezpečnostní i farmakokinetický profil a zjistit, zda by nebylo možné tyto léky nasadit i v léčbě COVID-19. Navíc, vzhledem k neustálým mutacím a vývoji tohoto nového koronaviru, nemůžeme vyloučit, že se v blízké budoucnosti neobjeví nové kmeny, a svět tak musí být připraven vypořádat se s tímto problémem rychle a na základě široké vzájemné spolupráce tak, abychom minimalizovali jak počet úmrtí, tak ekonomické dopady. Domníváme se, že platforma Smart-ACTTM firmy Aptorum Group, spolu s naší platformou Acticule pro vývoj léků na infekční onemocnění a podporou firmy Covar Pharmaceuticals, mohou pomoci při hledání nových řešení, a můžeme tak společně pomoci hledat nejen lék na tuto novou koronavirovou infekci, ale také na další onemocnění.”

O platformě Smart-ACTTM

Platforma Smart-ACTTM je naše vlastní řešení, které představuje systematický proces založený na spojení počítačových a laboratorních technologií, který firmě Aptorum Group umožňuje dlouhodobě sledovat a procházet více než 2600 schválených malomolekulárních látek, s cílem vybrat taková, která by se mohla stát novou možností léčby vzácných či zatím neléčených onemocnění. Strategickým cílem této technologie je podstatně snížit náklady na výzkum a vývoj a také zásadně zkrátit dobu vývoje tak, abychom mohli pro klinické studie vyhledávat a nabízet jim patentovatelné léčivé látky, co nejrychleji je otestovat a případně uvést na trh.

O společnosti Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) je farmaceutická společnost, která vyvíjí a uvádí na trh nové léčivé přípravky pro řešení neuspokojených lékařských potřeb. V současné době se firma Aptorum Group zabývá výzkumem léků na vzácná, infekční a metabolická onemocnění a v průběhu roku 2020 začnou probíhat klinická hodnocení většiny z nich. V současné době firma Aptorum Group prodává doplněk stravy Dioscorea Opposita Bioactive Nutraceutical, určený pro ženy v menopauze a po přechodu.

Další informace o společnosti Aptorum Group najdete na adrese www.aptorumgroup.com.

Odmítnutí odpovědnosti a výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se společnosti Aptorum Group Limited a jejích budoucích očekávání, plánů a vyhlídek ve smyslu novely Zákona o soudních sporech souvisejících s obchodováním s cennými papíry z roku 1995. Za tímto účelem lze všechna zde uvedená prohlášení, která nepředstavují prohlášení o historických skutečnostech, považovat za výhledová prohlášení. V některých případech můžete výhledová prohlášení identifikovat podle výrazů jako "může", "měl by", "očekávání", "plány", "předvídá", "mohl by", "zamýšlí", "cíl", "projekty", "uvažuje", "věří" "odhaduje" "předpovídá" "potenciální" nebo pokračovat", včetně záporů a ostatních gramatických tvarů těchto výrazů a/nebo výrazů podobného významu. Skupina Aptorum Group založila tato výhledová prohlášení, včetně plánovaných časových harmonogramů pro předkládání žádostí a zveřejňování výsledků klinického hodnocení, z velké části na svých současných očekáváních a prognózách budoucích událostí a na trendech, o kterých se domnívá, že by mohly ovlivnit její podnikání, finanční situaci a provozní výsledky. Tato výhledová prohlášení vypovídají pouze k datu vydání této tiskové zprávy a podléhají řadě rizik, nejistot a předpokladů, jako jsou mimo jiné rizika související s ohlášenými správními a organizačními změnami, pokračováním činnosti a dostupnosti klíčových zaměstnanců, rizika týkající se naší schopnosti rozšiřovat sortiment produktů a nabízet další produkty pro další spotřebitelské segmenty, rizika týkající se výsledků vývoje, očekávaných růstových strategií společnosti, trendů a výzev, které ovlivňují podnikání společnosti a našimi očekáváními v oblasti stability našeho dodavatelského řetězce. Podrobnější přehled rizik je uveden ve výroční zprávě společnosti Aptorum Group na formuláři 20-F a v dalších dokumentech, které firma Aptorum Group v budoucnu předloží komisi SEC. V důsledku toho se předpoklady uvedené v takových výhledových prohlášeních mohou změnit. Společnost Aptorum Group nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak

1 https://www.covarpharma.com/

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3747526/

3 https://fightcovid19.hku.hk/tag/vaccine/

4 https://www.scmp.com/business/article/3073869/hong-kong-researchers-join-us-tech-start-remotely-monitor-covid-19

5 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200330005263/en/

Kontaktní informace

Investoři:

Tel: +852 2117 6611

Email: investor.relations@aptorumgroup.com

Média:

Tel: + 852 2117 6611

Email: info@aptorumgroup.com

Zdroj: Aptorum Group Limited

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-Kanada-farmacie-koronavirus-věda-Covar Pharmaceuticals-Aptorum Group

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.