Dodávky energií pražskému Dopravnímu podniku nejsou v ohrožení

Pražský Dopravní podnik (DPP) přechází na prázdninový režim. Jedním z důvodů je narůstající počet pracovníků, kterým byla nařízena karanténa. Těch je aktuálně více než sto.


Kromě vlastních pracovníků má DPP řadu externích dodavatelů, na kterých závisí fungování celé společnosti. Jedny z nejdůležitějších jsou nyní spolehlivé dodávky energií. A to nejenom síťové elektřiny pro tramvaje a metro, ale i energie pro celé provozní zázemí. Ty zajišťuje společnost České teplo, která ručí za bezporuchový chod všech kotelen a výměníkových stanic.


Ing. Václav Viaček, jednatel společnosti České teplo, na kterého nás manažeři DPP odkázali, říká, že je jeho společnost na současnou krizi připravena a dodávky energií nejsou v ohrožení.


Jaká opatření jste museli ve firmě přijmout, aby nedošlo k výpadkům dodávek energií?


České teplo velmi flexibilně přešlo na krizový režim řízení energetiky všech našich klientů, tedy i pražského dopravního podniku. Skupiny jednotlivých zaměstnanců jsou rozdělené na směny tak, aby nedošlo k jejich kontaktu a neohrozili chod společnosti. Opatření zatím fungují a mohu říct, že dodávky nejsou v ohrožení. Chtěl bych všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům poděkovat za to, jak nastalou situaci zvládají. Jsem na ně opravdu hrdý.


V jaké technické kondici vůbec je energetika Dopravního podniku?


Od roku 2004 postupně modernizujeme celou energetickou soustavu DPP. Cílem je snížení energetické náročnosti a tím snížení celkově vydaného objemu peněz za energie ročně. Zároveň musí být dodávky bezpečné.

Proto jsme aplikovali unikátní technické řešení s na první pohled složitým názvem - Kompenzovaná energetická topná soustava. Pomocí tohoto patentovaného technického řešení jsme zajistili téměř úplnou nahraditelnost hlavních energetických zdrojů. Laicky řečeno, využíváme v danou chvíli nejlevnější a nejbezpečnější zdroj energie pro vytápění nebo chlazení všech objektů. Například když se zvedne cena plynu, České teplo začne využívat pro vytápění objektů teplo z mělnické elektrárny. Prostě v každou chvíli odebíráme to nejlevnější a nejbezpečnější.

To nám umožňuje 100 procentbní bezpečnost v dodávkách energií a ohromnou nezávislost na cenovém výkyvu některého typu energie. S tím souvisí i ohromné energetické úspory. Díky našemu působení ušetří DPP v celkových nákladech na energetiku ročně zhruba 50 - 100 milionů korun.


Jak je nový systém dodávek energií zabezpečen personálně? To je dnes obrovský problém, mnoho zaměstnanců musí být v karanténě, někteří se třeba do práce nedostanou kvůli rodinným povinnostem...


Náš systém je z technického pohledu unikátní a velice sofistikovaný. Z personálního pohledu je tak mnohem méně náročný než dřívější systémy založené na ruční práci a přezaměstnanosti. Tím pádem je i mnohem bezpečnější a méně náchylný na kolaps v krizi, jakou prožíváme v těchto dnech.


Karolína Hurychová


Kontakt:

www.ekonomickymagazin.cz

Klíčová slova ČR-MHD-energie-Dopravní podnik hl.m.Prahy-České teplo-Ekonomický magazín

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.