Podpora podniků pro lepší využívání moderních informačních a komunikačních technologií

Technologické centrum Akademie věd ČR (dále TC AV) již více než 25 let podporuje rychlejší a úspěšnější rozvoj českých technologických a výrobních firem. Hlavní cíle těchto aktivit jsou: rozvoj a zkvalitnění konkurenceschopnosti klientských firem, jejich inovačních kapacit, inovačních procesů a internacionalizace pomocí spolupráce se zahraničními partnery. Značná část výše zmíněných cílů je naplňována v rámci služeb mezinárodní sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network, která je v České republice koordinována právě TC AV.

V posledních letech se stále významnějším tématem pro rozvoj a růst firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti stává zavádění nových informačních a komunikačních technologií do firemních procesů, a na tento trend musí reagovat také nabídka služeb podpory (dotační i poradenské) těchto firem. Právě z tohoto důvodu Technologické centrum AV ČR společně se sdružením CzechInno, Elektrotechnickou asociací ČR a Společností vědeckotechnických parků ČR založili Hub for Digital Innovation nabízející českým MSP přístup k technologiím, infrastruktuře a službám pro úspěšné zvyšování jejich digitální zralosti a připravenosti na kybernetickou transformaci společnosti. Se sdružením CzechInno se TC AV také již čtvrtým rokem podílí na organizaci série regionálních konferencí zaměřených na aktuální témata implementace informačních a komunikačních technologií v českých firmách.

Prezentační bloky na regionálních konferencích se v průběhu času postupně vyvíjely a jejich zaměření pokrylo širokou škálu témat od problematiky Průmyslu 4.0, robotizace, Smart City, big data, přes fast computing, umělou inteligenci, strojové učení, až po obecnější témata rozvoje lidských zdrojů v oblasti ICT, kyberbezpečnosti a možností financování zavádění nových technologií. Velkou předností těchto akcí byly tematické návštěvy na pracovištích spjatých s prezentovanými tématy, namátkou je možné uvést superpočítač výzkumné infrastruktury IT4Innovation, polygon pro kybernetickou bezpečnost v Brně, výzkumné centrum ZČU v Plzni či firmy ABB, VISCOFAN CZ nebo DataFriends.

Letošní cyklus regionálních konferencí byl úspěšně zahájen akcí s názvem "DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020: Zdroje a procesy pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání" pořádanou 11. února 2020 v Praze. Účastníci, kteří zcela zaplnili sál Podnikatelského a inovačního centra Hlavního města Prahy, obdrželi aktuální informace týkající se podpory digitální transformace v hlavním městě, aktuálního dění v českých digitálních inovačních hubech, zpracování a analýzy velkých objemů firemních dat či technologie blockchainu. Konference byla zakončena workshopem zaměřeným na datovou analytiku a její přínosy pro digitální transformaci organizace.

A jak to bude v letošním roce dál? Pokud se zajímáte o téma využívání nových informačních a komunikačních technologií a další související témata, určitě byste měli sledovat web Technologického centra AV ČR věnovaný aktivitám sítě Enterprise Europe Network (www.een.cz), kde budeme postupně publikovat pozvánky na následující regionální konference Kybernetické transformace 2020 a na další akce, jako například seminář věnovaný kaskádovému financování z Evropské komise nebo podnikatelská mise na veletrh 2020 Smart City Summit & Expo v Taipei.

Klíčová slova ČR-hospodářství-komunikace-počítače-věda-služby-firmy-TC AV ČR-CzechInno

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.