Co a jak dělají farmáři pro krajinu a životní prostředí

Jak sedláci na rodinných farmách přemýšlejí o konceptu svého hospodaření a překonávají byrokratické překážky? Na situaci v sektoru se zaměřuje program Pestrá krajina, který v roce 2018 vyhlásila Asociace soukromého zemědělství ČR. Poslechněte si, jak program vznikal, jak probíhá hodnocení farem a nechte se inspirovat příklady z praxe.

On-line přenos konference Pestrá krajina začíná ve čtvrtek 23. ledna v 9:30.

Smyslem programu je poukázat na to, jak zemědělci neváhají realizovat na svých farmách a v jejich okolí pestré osevní postupy, vysévat biopásy, budovat drobné vodní nádrže, obnovovat či vysazovat nové sady, remízky či aleje, nakládat šetrně s půdou a dělat mnoho dalších opatření prospěšných pro krajinu, životní prostředí a celou společnost.

Konference se účastní členové hodnotitelské komise složené z odborníků na problematiku životního prostředí, krajinotvorby, zadržování vody v krajině a ochrany půdy a další odborníci, jakož i ocenění farmáři. Moderování konference se ujme Václav Moravec.

Asociace soukromého zemědělství je dobrovolnou stavovskou organizací soukromých zemědělců v ČR, sdružuje zhruba 7500 členů.

Klíčová slova ČR-zemědělství-příroda-ekologie

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.