Nový globální průzkum organizace YPO o důvěře zjistil, že mladí výkonní ředitelé považují důvěru za klíčovou, ale schází jim plán jejího budování se zaměstnanci

Téměř 3000 výkonných ředitelů ze 115 zemí vyjádřilo svůj názor k této klíčové obchodní otázce

Organizace YPO, světová komunita s více než 28.000 výkonnými řediteli ze 135 zemí, provedla členský průzkum, jehož cílem je poskytnout názor výkonných ředitelů na důležitost důvěry zúčastněných stran, do jaké míry podnikají kroky, které jsou úspěšné při budování kultur důvěry v jejich organizacích a poznat jejich názory na roli společenského dopadu při budování důvěry se zúčastněnými stranami.

Globální průzkum o důvěře organizace YPO pro rok 2020 (Global Pulse Survey on Trust), provedený ve dnech 1. - 18. listopadu 2019 s 2960 respondenty, zjistil, že důvěra je pro vedoucí představitele podniků po celém světě klíčová záležitost, ale mezi myšlenkami a jednáním vedoucích představitelů podniků je značné rozpětí. Mezi klíčová zjištění patří:

  • 96 procent výkonných ředitelů hodnotí budování důvěry se zúčastněnými stranami jako vysokou prioritu, přičemž téměř polovina (42 procent) tvrdí, že v posledních pěti letech vzrostl význam budování důvěry se zúčastněnými stranami.
  • Pouze 40 procent výkonných ředitelů považuje budování důvěry se zaměstnanci za snadné a je pro ně ještě náročnější budování důvěry se svými zákazníky (36 procent).
  • Přestože většina světových vedoucích pracovníků v podnikání souhlasí s tím, že se jedná o otázku s vysokou prioritou, kterou považují za stále naléhavější, přes 60 procent musí ještě hodnotit důvěru zaměstnanců ve své podnikání a pouze třetina (34 procent) definovala konkrétní plány v rámci svého podnikání na budování/zachování důvěry zaměstnanců.
  • Většina výkonných ředitelů chápe důležitost své role, přičemž 89 procent souhlasí s tím, že jako vedoucí podniků jsou pod tlakem, aby prostřednictvím svých akcí ztělesňovali hodnoty svých organizací.
  • 77 procent podnikových lídrů souhlasí s tím, že jsou pod tlakem, aby se sami ujali vedení v otázkách změn, a nečekali na jejich zavedení vládou.
  • Většina podnikových lídrů (71 procent) souhlasí s tím, že jejich podnikání může mít pozitivní společenský dopad; méně podnikových ředitelů souhlasí s tím, že přijetí opatření v oblasti společenských otázek zvyšuje důvěru zaměstnanců (56 procent) nebo veřejnosti (57 procent).

Metodologie globálního průzkumu o důvěře organizace YPO pro rok 2020:

Globální průzkum o důvěře organizace YPO pro rok 2020 provedla tato organizace od 1. do 18. listopadu 2019 prostřednictvím online dotazníku. Na průzkum odpovědělo celkem 2960 členů organizace YPO. Vzorek zahrnoval členy ve 115 zemích. Rozpětí chyby vzorkování je plus nebo mínus 1,84 procentního bodu při 95% spolehlivosti.

O organizaci YPO:

YPO je celosvětově působící organizace s více než 28.000 výkonnými řediteli ve více než 135 zemích, vedená přesvědčením, že svět potřebuje lepší vůdce. Každý z našich členů dosáhl významného úspěchu v oblasti vedení podniků v mladém věku. Dohromady vedou společnosti a organizace, které generují roční tržby ve výši 9 bilionů USD. Členové YPO se navzájem inspirují a vyzývají výměnou zkušeností v inkluzivní komunitě otevřeného sdílení a důvěry. Pro více informací navštivte webové stránky ?ypo.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1065220/YPO_Logo.jpg

KONTAKT: Amy Zelvin Reid, areid@ypo.org, 646-678-0575; Angela Mers, amers@ypo.org, 415-298-8534

Klíčová slova USA-Svět-hospodářství-YPO

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.