Program SDRPY zahajuje projekt transformace letiště Aden na stálý mezinárodní uzel poprvé za více než století

Program saúdského rozvoje a obnovy v Jemenu (SDRPY) dnes zahájil fázi I projektu obnovy a modernizace mezinárodního letiště Aden. Na slavnostní položení základního kamene dohlížel jemenský premiér Dr. Maeen Abdulmalik Saeed a bylo vedeno ředitelem projektů a studií SDRPY Eng. Hassanem Alattasem, s účastí velitele arabských koaličních sil v Adenu, Brig. Gen. Mujahida Bandara Al-Otaibiho a dalších vládních úředníků. Letiště Aden bude v rámci projektu podrobeno plné modernizaci a rozšíření. Letiště se poprvé stane nepřetržitým střediskem pro mezinárodní a vnitrostátní lety.

„Položení prvních stavebních kamenů rozvojových a strategických projektů pro mezinárodní letiště Aden významně přispěje ke zvýšení standardů letiště a kvality služeb dostupných cestujícím a leteckým společnostem," řekl kapitán Saleh Salim bin Nahid, prezident Úřadu pro civilní letectví a meteorologii.

„Naši bratři v Království Saúdské Arábie vždy zaznamenávali hmatatelné změny ve všech aspektech života v naší zemi a naši lidé nikdy nezapomenou na jejich postoj při operaci Rozhodující bouře, kdy byli s našimi bratry a přáteli," dodal. „Dnes zahajujeme fázi vývoje a rekonstrukce v různých oblastech".

Kapitán bin Nahid také poznamenal, že „bratři z programu SDRPY již dříve poskytovali různé aspekty podpory jiným letištím - v al-Ghajdá, Seiyunu, Socotře a Maribu - a nyní máme příležitost zopakovat své poděkování strážci Velké mešity v Mekce, králi Salmanu bin Abdulazizovi, vedoucímu programu SDRPY Mohammadu bin Saeed Al Jabirimu a všem zaměstnancům programu této velkorysé podpory, která bude mít hmatatelný dopad na odvětví letectví".

Bin Nahid svůj projev zakončil výzvou k mezinárodním leteckým společnostem, které chtějí provozovat lety do a z letiště Aden, kdy zdůraznil, že letiště vynaloží veškeré úsilí, aby usnadnilo jejich provoz.

„Cílem tohoto projektu je co nejdříve přiblížit letiště Aden standardům Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), propojit Aden přímo se zeměmi v této oblasti a zvýšit kapacitu letiště pro zvládnutí mnohem většího počtu letů a cestujících," řekl Eng. Alattas.

„Bude to představovat novou éru v historii letiště, protože toto zařízení doposud nikdy nefungovalo důsledně podle mezinárodních standardů," dodal. „Naším cílem je maximalizovat výhody nového leteckého dopravního uzlu pro jemenské obyvatele, bratry a sestry Saúdské Arábie."

Projekt bude probíhat ve třech fázích. Fáze I se zaměřuje na poskytování elektřiny, bezpečnostní opatření a dopravu. Budou prostudovány a přepracovány vnější hlavní brány a silnice komplexu a poskytnuty autobusy pro osobní dopravu.

Fáze II bude sestávat z vybudování a propojení životně důležitých systémů služeb, jako jsou telekomunikace, navigace a řízení letového provozu. Rovněž bude provedena oprava přistávacích drah, prostor pro taxi službu, bran a tunelů spojujících brány s letadly.

Fáze III se zaměří na sladění letištních zařízení a provozu se standardy organizace ICAO ve všech oblastech, včetně bezpečnosti, dodávek elektřiny, vnitřní a vnější infrastruktury, řízení letového provozu a navigace.

Pan Alattas vyjádřil naději, že tento projekt významně přispěje k podpoře odvětví dopravy v sesterské Jemenské republice, bude sloužit jako důležité posílení ekonomiky a podpora rozvoje. Zdůraznil, že toho bude možné dosáhnout pouze díky jednotě všech zainteresovaných realizací nadějí a aspirací jemenského lidu.

„Jsme rádi, že se můžeme setkat na tomto letišti v Adenu, této výjimečné budově, která je více než pouhým ekonomickým objektem," řekl ředitel letiště Aden Abdul-Raqeeb Al-Omari. „Ve správě letiště jsme svědky upřímné a okamžité podpory našich bratrů při navrácení hlavního města Aden na jeho přirozené a průkopnické místo. Se solidaritou všech obnovíme naši usmívající se domovinu do jejího přirozeného stavu, jaký pamatuje."

Místo letiště nejprve sloužilo od roku 1917 do roku 1967 jako britská vojenská základna Královského letectva (RAF) Khormaksar. V 70. a 80. letech 20. století bylo letiště svědkem pravidelných bitev v období nestability, ale do roku 1996 se stalo druhým největším letištěm v Jemenu po letišti Sana'a International a jeho hlavní terminál, postavený v 80. letech, přepravoval přes milion cestujících ročně. Letiště Aden je nejstarším leteckým dopravním uzlem v Jemenu a v současné době také nejdůležitějším, s potenciálem generovat značné příjmy a pracovní místa jak pro hustě osídlený Adenský guvernorát, tak pro Jemen jako celek, protože příjmy z obchodu a daní přirozeně rostou.

V roce 2004 měla provincie Aden téměř 590.000 obyvatel, což v té době představovalo 3 % jemenského obyvatelstva. Do roku 2011 se město Aden rozrostlo na více než 700.000 obyvatel a do roku 2014 se tento guvernorát s osmi okresy stal domovem téměř dvou milionů lidí.

Vypuknutí konfliktu začátkem roku 2015 přinutilo letiště Aden uzavřít provoz a od července 2015, kdy se saúdská letadla dodávající pomoc a vybavení stala prvními letadly přistávajícími na letišti za čtyři měsíce, zařízení zaznamenalo pouze sporadické a velmi omezené služby. Mezinárodní letiště Aden leží 6 km od centra Adenu a v současnosti provozuje 6 letů týdně při velmi vysokých nákladech. Všechny lety jsou regionální a žádné vnitrostátní. V rámci projektu se během roku 2020 zvýší kapacita letiště a plánovaný objem letecké dopravy.

Dnešní slavnostní položení základního kamene znamená pro Aden a Jemen jako celek historickou událost, protože představuje znovuotevření země vnějšímu světu a přidanou národní a regionální ekonomickou hodnotu vytvořenou samotným projektem. Potenciál regionálního ekonomického rozvoje je značný: okolí letiště bude využívat vylepšené silnice a zařízení a v důsledku modernizovaného letiště se zvýší hodnota pozemků v okolí.

Dnešní slavnostní položení základního kamene na letišti Aden navazuje na předběžné posouzení potřeb programu SDRPY, provedeného na konci listopadu za účelem kontroly letištních budov; povrchu přistávací dráhy, osvětlení a vybavení, aktuálních navigačních zařízení a systémů a odletových a příletových hal.

Dnešní zahájení fáze I projektu je jedním z bodů agendy delegace programu SDRPY, která navštívila Adenský guvernorát za účelem prozkoumání podmínek v celé řadě životně důležitých odvětví, jako je vzdělávání, elektřina, zdraví, doprava a voda. Pracovníci programu také monitorují probíhající projekty, jako je rehabilitace Obecné nemocnice v Adenu a výstavba nového kardiologického centra financovaného Saúdským fondem pro rozvoj a prováděného pod dohledem SDRPY.

Delegace programu SDRPY se také setkala s veřejnými úředníky pro vzdělávání v Adenu, aby prodiskutovali, jak nejlépe řešit problémy, kterým tento sektor čelí. Bylo navrženo zavedení programů odborné přípravy učitelů a několika nových škol, jakož i rekonstrukce a obnova stávajících vzdělávacích středisek. Delegace se také setkala s úředníky z Fondu čištění a zlepšení, aby posoudili naléhavé požadavky na nakládání s odpady a posílili ducha spolupráce mezi členy společenství, pokud jde o stav školních budov, parků a veřejných silnic.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1060704/SDRPY___international_airport.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1060705/SDRPY_signage.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1060706/SDRPY_bus.jpg

KONTAKT: media@SDRPY.gov.sa

Klíčová slova Jemen-doprava-letectví-letiště-SDRPY

Oblast
Blízký východ (bv)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.