Tisková zpráva společnosti Diag Human SE

Soudní vykonavatel dne 19. 12. 2019 potvrdil, že Ministerstvo zdravotnictví ČR obdrželo předepsanou právní cestou Pravomocný rozsudek belgického odvolacího soudu (Příloha 1) spolu s jeho úředním překladem do češtiny. Rozsudek zamítl všechny námitky České republiky a uložil jí bez odkladu zaplatit celou částku, kterou dluží společnosti Diag Human SE, tedy přibližně čtrnáct a půl miliardy korun.

Společnost DH důrazně upozorňuje, že není odpovědna za výši dluhu České republiky. Odpovědny jsou vlády, které od roku 2000 viz Usnesení vlády č.j. 1186/V ze dne 22. listopadu 2000 (Příloha 2) a zejména po roce 2008 mystifikovaly veřejnost o stavu věci a snažily se zastřít vlastní odpovědnost za neúspěch ve sporu. Cenou za tuto nezodpovědnou hru je růst platební povinnosti státu, kterou se ani jedna z vlád za posledních více než dvacet let nepokusila zastavit. Právní nástroje k tomu k dispozici vlády měly, stejně jako každý dlužník.

Ve stejný den (19. 12. 2010) vydal lucemburský exekuční soud dvě rozhodnutí Validation 2 (příloha 3), Validation 3 (příloha 4), nařizující otevření a inkaso účtů u dalších padesáti tří bank na území Lucemburského velkovévodství, které v minulosti vedly účty ve prospěch České republiky. Pokud by na takových účtech byly peněžní prostředky, přikazuje exekuční soud jejich zabavení a převedení na účty věřitele, společnosti Diag Human. Podle vyjádření zástupců lucemburského bankovního sektoru jde o historicky bezprecedentní rozsudek i postup proti vysoce nestandardnímu chování členského státu Evropské unie.

Společnost přikládá podrobnější Shrnutí stavu věci (Příloha 5) a Chronologii arbitrážního sporu se souvisejícími exekučními procesy (Příloha 6)

ikona Příloha 1

ikona Příloha 2

ikona Příloha 3

ikona Příloha 4

ikona Příloha 5

ikona Příloha 6

Kontakt:

Advokátní kancelář Jana Kalvody

Bělohorská 238/85

169 00 Praha 6 - Břevnov

e-mail: office@akjk.cz

tel.: 233 351 812

ID datové schránky: qvkhbcq

Klíčová slova ČR-Belgie-Lucembursko-soud-zdraví-vláda-arbitráž-firmy-Advokátní kancelář Jana Kalvody-Diag Human

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.