Majetek Čechů, kteří zapomínají aktualizovat pojistné smlouvy, je v ohrožení

Češi se k pojištění majetku nestaví odmítavě. S uzavřením smlouvy většinou neváhají, časem však mohou narazit na nesprávné nastavení produktu, respektive na neaktualizovanou pojistnou částku. Častým nešvarem je nižší hodnota nemovitosti nebo domácnosti. V případě pojistné události pak pojištěnec neobdrží odškodnění ve výši odpovídající skutečné hodnotě majetku. Dochází k tzv. podpojištění a pojišťovna vyplácí ponížené pojistné plnění.

Pojistná částka má obvykle vliv na výši pojistného. Podle odborníků však není moudré ji záměrně snižovat. Měla by odpovídat ceně, za kterou si lze pořídit podobný majetek. Pokud je předmětem pojištění majetku rodinný dům, je v zájmu pojistníka, aby plnění pokrylo škody v plné výši. V ideálním případě se pojistná částka stanoví na základě odhadu nemovitosti. Vodítkem, byť ne tolik přesným, může být porovnání s podobnými nemovitostmi, které jsou v dané lokalitě na prodej. Podstatné je, aby čísla nebyla zcela mimo realitu.

Stejná pravidla logicky platí také pro pojištění domácnosti, které kryje škody na zařízení a dalším majetku, jehož cena se v průběhu času výrazně mění. I zde by nízký limit znamenal pojistné plnění v poměrné výši vůči skutečné hodnotě majetku.

Tuzemskou pojišťovnou, která se snaží riziku podpojištění předcházet, je ERGO pojišťovna. Produkt Bezpečný domov PLUS nabízí komplexní ochranu nemovitosti a domácnosti bez složitého oceňování majetku. Stanovení pojistní částky probíhá paušálně na základě podlahové plochy. Základní cena zahrnuje celé spektrum rizik a její součástí je také pojištění odpovědnosti.

Nechcete-li se zdržovat aktualizací pojistné smlouvy a pravidelnými odhady hodnoty majetku, sjednejte si pojištění online od ERGO pojišťovny již dnes.

KONTAKT:

ERGO pojišťovna, a.s.

Klientská infolinka: 221 585 111

E-mail: info@ergo.cz

Web: https://ergo.cz/

Klíčová slova ČR-pojišťovny-finance-ERGO pojišťovna

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.