Unikátní výsledky prvního českého compliance průzkumu

Při příležitosti dnešního Mezinárodního dne boje proti korupci přináší Compliance Academy výsledky unikátního průzkumu Compliance 360° (Czech National Survey 2019). Jedná se o nejrozsáhlejší průzkum na toto téma, který byl dosud v České republice realizován.

"Z průzkumu vyplynula celá řada zajímavých zjištění," uvádí Petr Moroz, zakladatel Compliance Academy a člen její akademické rady. "Během posledních let se skoro 50 % českých organizací stalo obětí zaměstnaneckých podvodů, mezi nimiž dominují zpronevěry, krádeže dat, zneužití informačních systémů a přijímání úplatků" a dodává: "28 % případů skončilo trestním stíháním pachatele. Množí se také podvody dodavatelů, zákazníků a obchodních zástupců. S neetickým jednáním třetích stran se setkalo 39 % českých zaměstnavatelů," říká Petr Moroz.

Průzkum se zaměřil také na zkušenosti firem s trestní odpovědností právnických osob, která platí v ČR od roku 2012. Ukázalo se, že proti 4 % respondentů byly zahájeny úkony trestního řízení a zhruba dvojnásobek má zkušenost se zásahem orgánů veřejné moci (tzv. dawn raid). "Nejčastěji šlo o razie orgánů činných v trestním řízení a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže," konstatuje Petr Moroz, "objevily se však i zkušenosti se zásahy evropských orgánů DG Competition a OLAF."

Průzkum však odhalil i celou řadu pozitivních zjištění. "České organizace kladou stále větší důraz na firemní hodnoty a podnikatelskou kulturu," uvádí Petr Moroz a data mu dávají za pravdu. Průzkum totiž ukázal, že 91 % organizací má etické zásady a principy kodifikované a 90 % je současně přímo promítá do své obchodní strategie.

Průzkum potvrzuje, že Compliance získává v České republice stále významnější postavení a není již výsadou organizací působících v regulovaných odvětvích. Přispěla k tomu vedle trestní odpovědnosti právnických osob především evropská úprava ochrany osobních údajů (GDPR), požadavky kladené na tuzemské subjekty jejich zahraničními vlastníky a zákazníky, nebo rostoucí počet národních i mezinárodních regulací.

Z tohoto hlediska bude v příštích letech významný především whistleblowing. Nové pravidla ochrany oznamovatelů totiž chystá nejenom Evropská komise, ale také čeští zákonodárci. "Očekáváme, že whistleblowing bude takové nové GDPR," konstatuje Petr Moroz. A čeští zaměstnavatelé si to zjevně uvědomují, protože oznamovací kanál již zřídilo 77 % z nich, přičemž 96 % jich umožňuje podání anonymního oznámení. "V tomto ohledu jsme na tom celkem dobře, ale prostor pro zlepšení ještě rozhodně existuje, zvlášť ve schopnosti organizací nahlášené neetické jednání vyšetřovat a prokazovat," shrnuje Petr Moroz.

Kontakt:

Petr Moroz

zakladatele Compliance Academy a člena její akademické rady

e-mail: petr@complianceacademy.cz

Průzkum Compliance 360° ve formátu PDF

Klíčová slova ČR-práce-kriminalita-firmy-Compliance Academy-MÍNĚNÍ

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.