Půjčky na směnku jsou již minulostí

Jistě si vybavíte kvanta inzerátů, které v minulosti lákaly na půjčky na směnku. Býval jich plný internet, ale také sloupy pouličních lamp, někdy dokonce i billboardy. A všimli jste si, že je dnes už jen tak nepotkáte? Nebo jen velmi výjimečně? Staly se totiž nelegálními, zakázal je nový zákon o spotřebitelském úvěru, který je účinný od prosince roku 2016.

V současnosti nabízené úvěry na směnku jsou jen běžnými půjčkami se zpestřením názvu. Směnky se v nich už nevyskytují. Ale proč byly půjčky na směnku odsunuty do skupiny zakázaných spotřebitelských úvěrů?

Půjčky na směnku znamenaly pro dlužníka vždy extrémní riziko

Co je vlastně směnka? Jde o dlužníkem podepsaný papír, dlužní úpis. Tento dlužní úpis může jeho majitel (poskytovatel půjčky) chtít kdykoliv zcela splatit. Dále jej věřitel může za splnění jistých podmínek komukoliv prodat, i vymahačské společnosti. A aby toho nebylo málo, směnka je dokument, za který spotřebitel ručí celým svým majetkem.

Z toho jasně plyne ono velké riziko půjček na směnku, které s nimi vždy bylo spojeno. Hlavním nešvarem tohoto typu úvěru byla absolutní moc věřitele nad dlužníkovým majetkem. Se směnkou se totiž musejí podepsat i další dokumenty, jinak by klient úvěr vůbec nedostal. Mezi těmito "papíry" je i ujednání o rozhodčí doložce, což pak znamená, že nic z toho, co se stane po podpisu smlouvy o úvěru, nelze řešit s pomocí soudu. Samozřejmě ani exekuci ne.

Co o půjčkách na směnku říká současný zákon o spotřebitelském úvěru?

Nový zákon č. 257/2019 Sb., o spotřebitelském úvěru půjčky na směnku definitivně zakázal, až na jednu jedinou výjimku. Ustanovení o tomto druhu poskytování úvěrů najdeme v částech sedm a osm zákona o spotřebitelském úvěru, konkrétně v paragrafech 112 a 128.

Jde totiž o ty části zákona, které se věnují samotnému uzavírání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Nesou název "Vyloučení použití směnky nebo šeku". A její obsah je zcela jasný, bez možností kličkovat: "Ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek."

Je zde stanovena samozřejmě i odpovědnost za nezákonné použití směnky či šeku, a tu nesou poskytovatel i zprostředkovatel úvěru společně a nerozdílně. Případný úvěr na směnku je od počátku neplatný.

Zmínili jsme výjimku půjček na směnku, a tou je spotřebitelský úvěr na bydlení, u kterého krátkodobě nelze půjčku zajistit zástavou nemovitosti. Jen pozor, směnka nesmí být na řad, tedy ji nesmí být možné prodat!

Ujednání o půjčce na směnku pro účely bydlení je obsaženo v § 112, odstavci 2. Zákon zde také říká, že věřitel (poskytovatel půjčky) je povinen vrátit spotřebiteli směnku neprodleně po zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení (hypotéky) zástavním právem.

Co nahradilo půjčky na směnku

Jaké možnosti úvěrů se dnes nabízejí těm, kdo mají nízkou bonitu? Stále jsou to často i půjčky s názvem "na směnku", ale směnka již zůstává pouze v názvu. Ve skutečnosti se jedná o typy půjček bez registru nebo bez dokládání příjmů. A proč tomu tak je?

Důvod je jasný. Lidé si zvykli na pojem „půjčka na směnku“ jako na spolehlivý zdroj finančních prostředků, ať jsou v jakékoliv životní situaci. A nové názvy, kterými jsou právě půjčka bez registru nebo půjčka bez příjmů, jim zatím ještě mnoho neříkají. Jde tedy čistě o marketingový krok, kdy "půjčka na směnku" osloví právě ty žadatele o úvěr, kteří předem vědí, že by u banky neprošli schvalovacím procesem, a na které je tato půjčka cílena.

Kontakt:

Infinea Finance, s.r.o.

E-mail: infinea@seznam.cz

Web: https://infinea.cz

Klíčová slova ČR-finance-firmy-Infinea Finance

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.