Firma VF představila nové vědecky ověřené cíle (SBT), které mají urychlit zavádění programů společenské a environmentální odpovědnosti

Nové cíle jsou součástí zprávy o trvalé udržitelnosti a odpovědnosti (Made for Change Sustainability & Responsibility Report)

Firma VF Corporation (index NYSE: VFC), jeden z největších výrobců a prodejců oděvů, obuvi a módních doplňků, dnes zveřejnila svou nejnovější zprávu o trvalé udržitelnosti a odpovědnosti (Made for Change Sustainability & Responsibility), jejíž součástí je také oznámení vědecky ověřených cílů a smělých vizí v oblasti trvale udržitelných materiálů.

Zpráva firmy VF s názvem Made for Change (Vytvořeno pro změnu) popisuje cíle firmy v oblasti ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti nejen pro své podnikání, ale také pro portfolio svých značek, globální dodavatelský řetězec a komunitu po celém světě. Zpráva rovněž popisuje úspěchy, kterých firma na tomto poli dosáhla od zveřejnění poslední zprávy v roce 2018.

“Našich 50 tisíc zaměstnanců sdílí náš závazek být nejen výrobce oděvů a obuvi, ale také využívat sílu našeho podnikání ve prospěch lidí a planety, na které společně žijeme,” řekl Steve Rendle, předseda představenstva, prezident a generální ředitel firmy VF.

“Jsme hrdí na pokrok, kterého se nám podařilo dosáhnout, ale víme, že toho můžeme udělat ještě mnohem více. Naše strategie Made for Change stanovuje naše budoucí priority a pomáhá nám soustředit se na to, abychom ještě lépe pracovali na řešení těch nejpalčivějších problémů v oboru, ve kterém podnikáme.”

Strategie Made for Change firmy VF se zaměřuje na následující tři oblasti:

Kruhový obchodní model: nasazení kruhového obchodního modelu pomůže firmě VF snížit environmentální dopady její činnosti a současně nabídne nové příležitosti k dalšímu růstu;

Globální zásah: využití globální působnosti a vlivu firmy VF ke snížení emisí uhlíku nejen v našem podnikání ale v celém průmyslovém sektoru, kde podnikáme; a

Hybatelé: zajistit, aby se firma VF a její značky staly katalyzátorem a podporovatelem aktivního životního stylu a trvale udržitelného pohybu a přispěly tak ke zlepšení života lidí a šetrnějšímu využívání naší planety.

Nejdůležitější informace ze zprávy Made for Change

Jak je uvedeno ve zprávě a v souladu s cíli OSN v oblasti trvale udržitelného vývoje (UN Sustainable Development Goals) firma VF dosáhla měřitelného pokroku při naplňování svých cílů.

Mezi hlavní úspěchy patří:

● 50 procent distribučních středisek firmy VF po celém světě již nyní funguje na principu generování nulového množství odpadu;

● 16 budov, které firma VF vlastní má certifikaci LEED;

● Představení smělé vize v oblasti trvale udržitelných materiálů, se třemi hlavními pilíři: využívání regenerativních, recyklovatelných a odpovědně nakupovaných materiálů; a

● Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance v Bangladéši, Kambodži, Indii, Dominikánské republice, Vietnamu, Číně, Keni a Lesothském království prostřednictvím programu WCD (Worker and Community Development) firmy VF.

Vědecky ověřené cíle firmy VF byly schváleny iniciativou SBT (Science based Targets)

Nové vědecky ověřené cíle (SBT) firmy VF patří mezi nejambicióznější cíle v tomto průmyslovém oboru a jsou v souladu s ideologií dodržovat již navždy zásady trvalé udržitelnosti.

Iniciativa SBT stanovuje cíle v oblasti snížení emisí skleníkových plynů tak, aby byly splněny cíle Pařížské dohody.

“VF je největší firmou v oblasti textilu, oděvů a luxusního zboží, která si své cíle v rámci Fáze 1 a Fáze 2 nastavila tak, aby její emise skleníkových plynů zvýšily teplotu maximálně o 1,5° a v rámci Fáze 3, která se týká emisí skleníkových plynů při výrobě, si firma VF cíl, který je dokonce podstatně pod povolené maximum (zvýšení teploty maximálně o 2°),” řekl Ben Peel, poradce z organizace Carbon Trust.

Firma VF se během dvou posledních let poctivě připravovala a spolupracovala s odborníky tak, aby dokázala splnit vědecky ověřené cíle iniciativy SBT. Firma spolupracovala s globální poradenskou organizací Carbon Trust na modelování všech procesů ve všech svých provozech, včetně farem a obchodů a snaží se potřebné změny zavádět také v rámci celého hodnotového řetězce. Primární data se podařilo získat z 1400 provozů, distribučních středisek a logistických objektů firmy VG po celém světě a také od více než 100 dodavatelů třídy 1 a 2, což jí pomůže lépe identifikovat a zavádět příslušné strategie zaměřené na snížení emise skleníkových plynů.

Mezi cíle firmy VF v oblasti snižování emisí uhlíku patří:

● Absolutní snížení emisí skleníkových plynů ve Fázi 1 a 2 o 55% do roku 2030, oproti stavu z roku 2017; a

● Absolutní snížení emisí skleníkových plynů ve Fázi 3 o 30% do roku 2030, oproti stavu z roku 2017 se zaměřením na pěstování materiálů, jejich nákup a logistiku.

Iniciativa Science Based Targets nabízí vědecky ověřené metody na snížení emisí uhlíku, které firmám a organizacím přináší konkurenční výhody díky snižování uhlíkatých emisí.

Tato iniciativa vznikla na základě spolupráce mezi platformami CDP, UNGC (United Nations Global Compact), World Resources Institute (WRI) a WWF (World Wide Fund for Nature - Světový fond pro ochranu přírody) a We Mean Business Coalition.

“Jedná se o nejrozsáhlejší strategické poradenství, které jsme kdy nějaké organizaci poskytli v oblasti plnění cílů iniciativy SBT ve všech svých provozech a hodnotových řetězcích,” řekl Tom Delay, generální ředitel organizace Carbon Trust.

“Tato práce vysílá silný signál oděvnímu průmyslu o nutné potřebě transformace tak, abychom dokázali snížit emise uhlíku v globálních dodavatelských řetězcích, distribučních kanálech a jednotlivých značkách. Spolupráce a snaha pozitivním příkladem ovlivnit ostatní je ukázkou toho, jak by mělo řízení korporací vypadat. Těšíme se na to, až uvidíme, jak firma VF splní své ambiciózní cíle.”

Nová vize pro trvale udržitelné materiály

Firma VF dnes také oznámila svou novou vizi v oblasti trvale udržitelných materiálů, jejíž naplnění je důležité pro splnění svých vědecky podložených cílů (SBT).

Získávání, příprava a výroba surovin se největší měrou podílí na emisích uhlíku, které firma VF svou činností vytváří. Tato inovativní vize tak naznačuje jasnou cestu, která nám pomůže splnit další smělý závazek:

Firma VF se zavazuje, že 100% všech svých 9 nejlepších materiálů, které generují zhruba 90% veškerých emisí uhlíku nahradí do roku 2030 materiály z recyklovaných, regenerovaných a obnovitelných zdrojů.

S pomocí nástrojů jako jsou Index materiálové trvalé udržitelnosti (Materials Sustainability Index) organizace Sustainable Apparel Coalition nebo metodika pro analýzu životního cyklu (Life Cycle Analysis) firma VF rozdělila používané materiály do 3 oblastí tak, aby zjistila, jaké změny budou mít největší dopad na snížení emisí uhlíku a ochranu životního prostředí. Navíc nám tyto nástroje pomohou se splněním našich vědecky podložených cílů, protože nám poskytnou informace o důsledcích jednotlivých změn.

Více informací o firmě VF a její zprávě o trvalé udržitelnosti a odpovědnosti (Made for Change Sustainability & Responsibility) najdete na webových stránkách www.vfc.com.

O společnosti VF Corporation

Firma VF Corporation byla založena v roce 1899 a patří mezi největší světové firmy zabývající se výrobou a prodejem oděvů, obuvi a módních doplňků. Naše lifestylové ikonické outdoorové značky, jako jsou Vans®, The North Face®, Timberland® a Dickies® spojují aktivní lidi, kteří si chtějí užívat života na maximum.

Naším posláním je podporovat trvalou udržitelnost a aktivní životní styl tak, aby se lidem i naší planetě žilo lépe. Snažíme se toto poslání naplňovat a současně pro naše akcionáře vytvářet hodnoty a využívat naší firmu jako sílu pro konání dobra. Více informací najdete na webových stránkách vfc.com.

O Carbon Trust

Carbon Trust je nezávislý odborný partner předních organizací po celém světě, kterým pomáhá přispívat k trvale udržitelné budoucnosti a využívat její výhody.

● Radíme firmám, vládám i veřejnému sektoru jak využívat příležitosti v oblasti trvale udržitelného světa s nízkými emisemi uhlíku.

● Měříme a certifikujeme environmentální dopady činností různých organizací, dodavatelských řetězců a produktů.

● Vyvíjíme a instalujeme nízkouhlíkaté technologie a řešení, počínaje energetickou soběstačností až po obnovitelné zdroje energie.

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webové stránce businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191205005251/en/

Kontaktní informace:

Molly Cuffe

Director, Corporate Responsibility Communications

Molly_Cuffe@vfc.com

Zdroj: VF Corporation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-trh-textil-ekologie-firmy-VF Corporation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.