Zpráva GPCI 2019 nadace Mori Memorial: Londýn ztrácí sílu, Tokio je netečné a Paříž míří vzhůru

Global Power City Index(GPCI) 2019 - 48 sledovaných měst (Grafika: Business Wire)

Global Power City Index(GPCI) 2019 - 48 sledovaných měst (Grafika: Business Wire)

48 světových hlavních měst podle hodnocení zprávy GPCI 2019 nadace Mori Memorial

Londýn, New York, Tokio a Paříž byly opět uvedeny ve zprávě Global Power City Index (GPCI) 2019 zveřejněné Institutem nadace Mori Memorial Foundation pro městské strategie, výzkumným orgánem zřízeným společností Mori Building, předním městským developerem v Tokiu. Od roku 2008 uvádí výroční zpráva GPCI žebříček 40 nebo více hlavních měst z hlediska atraktivity a celkové schopnosti přilákat kreativní jednotlivce a podniky z celého světa. Města jsou hodnocena podle 70 ukazatelů v šesti kategoriích (funkcí): Ekonomika, výzkum a vývoj, kulturní interakce, místo pro život, životní prostředí a dostupnost. Ve snaze vypořádat se s měnícími se podmínkami okolních světových měst GPCI neustále zlepšuje své ukazatele a metody sběru údajů.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Úplnou verzi zprávy si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005309/en/

Po osmi letech, kdy se Londýn ve zprávě GPCI držel na nejvyšší pozici, došlo v prostředí zhoršující se neprůhlednosti globální ekonomiky a rostoucího povědomí o otázkách životního prostředí k poklesu celkového skóre Londýna. Přestože skóre New Yorku, Tokia a Paříže se z určitých důvodů snížilo, míra poklesu v Tokiu prohloubila propast mezi Tokiem a New Yorkem. Naproti tomu mezera mezi Tokiem a Paříží se zmenšila. Paříž po úspěšné nabídce v roce 2017 na pořádání olympijských her 2024 postupuje stále vpřed, čímž překonala předchozí sestupný trend po teroristickém útoku na město v roce 2015.

V roce 2019 proběhlo nebo pokračovalo velké množství náročných událostí, jako například obchodní spory mezi USA a Čínou, zamýšlený odchod Velké Británie z EU a protesty v Hongkongu. Znatelné dopady na skóre GPCI 2019 zaznamenaly pomalý Peking a Šanghaj se svou "rychlostí růstu HDP" a Londýn se svým klesajícím počtem "500 nejlepších společností na světě". Hongkong ve zprávě GPCI 2020 pravděpodobně pocítí dopady politických nepokojů.

Hlavní body (prvních 10 měst)

- V Londýně (č. 1) došlo k poklesu "nominálního HDP" a počtu "500 největších společností na světě", pravděpodobně kvůli zmatkům kolem jednání o brexitu. Bez ohledu na to má město stále celkově vynikající silné stránky, přičemž 12 ze 16 ukazatelů v rámci kulturní interakce se umístilo v horních pěti.

- New York (č. 2) si udržel první místo v kategoriích Ekonomika a Výzkum a vývoj, a získal vysoké skóre za "Nominální HDP" a "Počet výzkumných pracovníků". Jak "Dostupnost kvalifikovaných lidských zdrojů", tak "Počet zahraničních obyvatel" v rámci ukazatele Kulturní interakce vykazovaly klesající trendy v důsledku přesunu lidských talentů do jiných měst.

- Tokio (č. 3), i přes pokles, zůstává na třetím místě. Přestože Peking (č. 24) předběhl Tokio z důvodu zlepšení "politického, ekonomického a obchodního rizika", skóre Tokia za Kulturní interakci se zvýšilo v důsledku blížících se olympijských her. Tokio dosáhlo dobrých výsledků v kategorii "Atraktivita stravovacích možností", zatímco skóre za "Počet muzeí" a "Možnosti nočního života" bylo nízké, což naznačuje potřebu atraktivnějších turistických prvků.

- Paříž (č. 4) po poklesu skóre následkem teroristických útoků v roce 2015 dosáhla zlepšení skóre za "Počet zahraničních návštěvníků" a "Počet vražd". Očekává se soutěž mezi Paříží a Tokiem o posílení vlivu města, protože obě města se připravují na pořádání olympijských her v letech 2024 a 2020, v uvedeném pořadí.

- Singapur (č. 5) se osvědčil jako stabilní město. Umístil se na 1. místě ukazatelem "Politického, ekonomického a podnikatelského rizika" a na 2. místě ukazatelem "Ekonomické svobody". Singapur si jako přední mezinárodní centrum Asie stále udržuje své vysoké skóre v "Počtu zahraničních návštěvníků" a "Počtu zahraničních obyvatel".

- Popularita Amsterodamu (č. 6) jako zábavní destinace se projevila na 3. místě v nově přidaném ukazateli "Možnosti nočního života", před Londýnem a Bangkokem (č. 40). Soul (č. 7) dosáhl v kategorii Výzkumu a vývoje dobrých výsledků, v pěti z osmi ukazatelů se umístil v horní desítce. Spolu s dalšími asijskými městy, jako Tchaj-pej (č. 39) a Hongkong (č. 9), se Soul velmi dobře umístil v kategorii "Recyklace odpadu". Berlín (č. 8) si vedl dobře jako město pro život se silnou uměleckou a kulturní scénou. Spolu s Madridem (č. 13) se umístil v první desítce kategorie Místo pro život díky skupinám ukazatelů Životních nákladů a Snadnosti života. Hongkong (č. 9) si udržel vynikající skóre v kategorii "Ekonomická svoboda" a "Politické, hospodářské a obchodní riziko". Sydney (č. 10) je jediné město mezi celkově horními deseti, které se umístilo v první desítce v oblasti Životního prostředí. Je také vzdělávací destinací, obsadilo 3. místo mezi všemi městy za "Počet zahraničních studentů".

Další zajímavosti

- Severoamerická města Los Angeles (č. 12), Boston (č. 25), Chicago (č. 26) a San Francisco (č. 18) byla silná v kategorii "Vítězové cen za vědu a technologii". Všechna města se umístila v desítce nejlepších v oblasti Výzkumu a vývoje. Toronto (č. 16) a Vancouver (č. 23) dosáhly vysokého skóre ve většině ukazatelů, zejména v oblasti "Sociální svoboda a rovnost" a "Ekonomické riziko přírodních katastrof".

- Curych (č. 15) a Ženeva (č. 34) prokázaly vysokou úroveň v kategorii Životního prostředí, jako například "Městská zeleň" a "Emise CO2", zatímco Stockholm (č. 14) a Kodaň (č. 20) si vedou dobře v ukazatelích hodnocení "Kvality vody" a "Obnovitelné energie".

- Nově se ve zprávě GPCI umístila města Melbourne (č. 11) a Helsinky (č. 28) se silnými výsledky v ukazateli Životního prostředí, zatímco Dublin (č. 33) prokázal vysokou míru růstu HDP. Tel Aviv (č. 38), přední technologické centrum, se umístil na 7. místě v kategorii "Prostředí pro začínající firmy".

Originální verzi zprávy najdete na serveru businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191118005309/en/

Kontakty

Další informace vám poskytne:

Nadace Mori Memorial Foundation

Institut pro městské strategie,

Peter Dustan, +81-3-6406-6800

Fax: +81-3-3578-7051

iusall@mori-m-foundation.or.jp

http://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/

nebo

Pro mezinárodní média

Weber Shandwick

Reina Matsushita / Kaya Tanabe,

+81-(0)80-2375-0295 / +81(0)90-7726-7027

moribldg@webershandwick.com

Zdroj: Nadace Mori Memorial Foundation

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova Japonsko-Svět-reality-turistika-hospodářství-život-ekologie-věda-HDP-kultura-žebříček-Mori Memorial Foundation

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
Kultura
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.