Nadace Mary Kay Foundation darovala 100 tisíc dolarů nadaci Baylor Scott & White na podporu výzkumu triple negativních karcinomů prsu

Tento dar podpoří výzkum jedné z nejagresivnějších a nejobtížněji léčitelných forem rakoviny prsu

Nadace Mary Kay FoundationSM, která je již několik desítek let jedničkou na poli úsilí o vymýcení nádorových onemocnění postihujících ženy, nedávno poskytla finanční dar ve výši 100 tisíc dolarů nadaci Baylor Scott & White Dallas Foundation na podporu výzkumu rakoviny prsu, který vede doktorka Joyce O’Shaughnessy, onkoložka z organizace TEXAS Oncology and the Celebrating Women Chair a nemocnice Baylor University Medical Center. Dr. O’Shaughnessy se, mimo jiné, zabývá výzkumem spouštěčích faktorů, které mohou zvyšovat náchylnost ke vzniku triple negativních karcinomů prsu (TNBC) a hledá účinné způsoby léčby, podle těchto spouštěcích faktorů.

TNBC je vysoce riziková forma karcinomu prsu, na kterou existuje jen velmi málo účinných možností léčby. Obvykle postihuje mladší ženy, ženy afroamerického původu a také ženy s mutací v genu BRCA1. Ve srovnání s ostatními podtypy karcinomů prsu má TNBC horší prognózu, rychlejší opětovné vzplanutí onemocnění i při jeho záchytu v raném stadiu (do 3 let) a také kratší dobu mezi opětovným vzplanutím onemocnění a úmrtím v případě, že jsou při záchytu již zachyceny metastázy (9 - 12 měsíců).

“Posláním naší nadace Mary Kay Foundation je vymýtit nádorová onemocnění, která postihují ženy na celém světě a každý rok investujeme milióny dolarů do průlomového výzkumu a podpory organizací, jako je například Baylor Scott & White,” řekla Dr. Lucy Gildea, ředitelka pro výzkum ve firmě Mary Kay Inc.

“Je nám ctí, že můžeme pomoci financovat výzkum Dr. O’Shaughnessy, který může zachraňovat životy a těšíme se na to až se dozvíme jak výsledky tohoto výzkumu ovlivní prognózu pacientů s metastatickou formou TNBC do budoucna.”

Dr. O’Shaughnessy se zaměřuje na výzkum metastatické formy triple negativních karcinomů prsu (TNBC), protože v této oblasti je nutné hledat efektivní způsoby léčby. Dr. O’Shaughnessy spolupracuje s organizacemi, jako je Baylor Scott & White Research Institute, které dohlíží na jeho výzkum, zajišťují klinickou podporu, poskytují lidské zdroje a pomáhají také navrhnout klinická hodnocení zaměřená na výzkum TNBC.

“Cílem této práce je zjistit více informací o tomto onemocnění tak, abychom dokázaly pacientům nabídnout delší období remise onemocnění po léčbě a také se dozvědět o molekulárních vlastnostech karcinomů TNBC, které by nám pomohly předvídat úspěšnost jednotlivých způsobů léčby,” řekla Dr. O’Shaughnessy.

“Tento výzkum by mohl rozšířit terapeutické možnosti pro pacienty s metastatickou formou těchto nádorů a dát jim lepší naději.”

“Jako největší nezisková zdravotnická nadace v Texasu se Baylor Scott & White spoléhá na velkorysé dary od organizací, jako je například nadace The Mary Kay Foundation, které nám umožní pokračovat v inovativním výzkumu pro naše pacienty,” řekl Rowland K. Robinson, prezident nadace Baylor Scott & White Dallas Foundation.

“Klinická hodnocení, na kterých se Dr. O’Shaughnessy podílí mají slibné výsledky. A díky podpoře nadace Mary Kay Foundation věříme, že její důležitá práce nám pomůže získat více informací k tomu, abychom pomohli pacientům s metastatickou formou triple negativních karcinomů plic.”

Za posledních více než 20 let nadace Mary Kay FoundationSM věnovala více než 80 miliónů dolarů organizacím, které poskytují přístřeší a ochranu ženám při domácím násilí a také organizacím zabývajícími se výzkumem rakoviny a souvisejících chorob po celých Spojených státech amerických.

O nadaci The Mary Kay Foundation(SM)

Nadace The Mary Kay Foundation(SM) se snaží naplnit sen Mary Kay Ash, která chtěla zlepšit kvalitu života žen po celém světě. Proto vybíráme finanční prostředky, které investujeme do průlomového výzkumu rakoviny s cílem najít lék na nádorová onemocnění, která postihují převážně ženy. Kromě toho investujeme také do boje proti domácímu násilí proti ženám.

Od roku 1996 přispěla nadace The Mary Kay Foundation(SM) částkou více než 80 milióny dolarů různým organizacím, které se snaží toto dvojjediné poslání naplňovat.

Nadace navíc podporuje iniciativy zaměřené na podporu povědomí o nádorových onemocněních, podporu komunitních programů a změny legislativy, které mají pomoci udělat svět pro ženy lepším a bezpečnějším.

Společně můžeme udělat svět pro ženy lepší.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak můžete pomoci vzdělávat, stát se dobrovolníky nebo poskytnout dary na podporu naší život zachraňující práce a na podporu zdraví a kvality života žen, navštivte webové stránky marykayfoundation.org a sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Instagram a Twitter

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webové stránce businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191030005362/en/

Kontaktní informace

Mary Kay Inc. Corporate Communications

marykay.com/newsroom

972.687.5332 or media@mkcorp.com

Zdroj: The Mary Kay Foundation

Klíčová slova USA-zdraví-věda-rakovina-ženy-Mary Kay Foundation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.