Prezident republiky udělil 28. října 2019 Pavlu Smutnému Medaili Za zásluhy I. stupně

Dne 28. října 2019 udělil prezident republiky Miloš Zeman Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské JUDr. Pavlu Smutnému, presidentovi Česko-izraelské smíšené obchodní komory, právníkovi a filantropovi.

Pavel Smutný jako president Česko-izraelské smíšené obchodní komory velkou měrou přispěl k rozvoji obchodní, akademické a politické spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael. Smutný se mimo jiné angažuje v projektech boje se suchem, nakládání s vodními zdroji a přenosu izraelského technologického know-how do českých podmínek.

"Vyznamenání Pavla Smutného, který je kromě bezpočtu svých dalších aktivit i presidentem Česko-Izraelské smíšené obchodní komory, chápu i jako ocenění jeho osobního přínosu k rozkvětu vztahů mezi našimi zeměmi. JUDr. Smutný svou prací významně přispěl k rozvoji česko-izraelské spolupráce napříč obory, od zemědělství až po kulturu. Za své nasazení a práci si ocenění z rukou prezidenta České republiky, který je taktéž velkým přítelem mé země, více než zaslouží."

JE Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v České republice

"JUDr. Pavel Smutný je osobností vskutku renesanční, mluví mnoha světovými jazyky, má rozsáhlé znalosti, zejména v historické oblasti. Vyzná se nejen v mimořádně složité společenské situaci dnešní doby. Je doslova doma v řadě evropských zemí. Že v těžké situaci převzal vedení Česko-izraelské smíšené obchodní komory, to svědčí o jeho smyslu pro spravedlnost a jisté nebojácnosti. Že ze dříve zanedbaného tělesa udělal jednu z nejúspěšnějších obchodních komor republiky, to prozrazuje jeho ojedinělé manažerské dovednosti."

Mgr. Jefim Fištejn, novinář a spisovatel

Pavel Smutný spolu s prof. JUDr. Zdeňkem Češkou, CSc. a JUDr. Jaromírem Císařem před více než 26 lety založil advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ, která je dnes jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Kancelář při poskytování svých právních služeb dlouhodobě systematicky chrání a zajišťuje rozvoj nejvýznamnějších státních subjektů.

"Kancelář, do které jsem nastoupil ještě jako student a dnes ji mohu spoluutvářet, se stala mým druhým domovem. Zásadně přispěla k formování mých životních hodnot, nejen v právu a byznysu. Právě za tento unikátní přesah vděčím zejména Pavlovi, který mě naučil vnímat svět okolo sebe ve všech jeho rovinách. Bez nadsázky můžu říct, že dnes tvoří součást mé nejbližší rodiny."

JUDr. Petr Michal, Ph.D. společník advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

Další výraznou stránkou veřejného působení Pavla Smutného je podpora české kultury. Jako mecenáš a filantrop před deseti lety spoluzaložil nadační fond Bohemian Heritage Fund, jehož je presidentem. Fond podporuje řadu kulturních projektů v oblasti klasické hudby a výtvarného umění. V současné době nadační fond mimo jiné spoluorganizuje celonárodní sbírku na výstavbu nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Na nyní již vybranou částku ve výši 80 milionů Kč přispěly tisíce dobrodinců.

"Pavla Smutného znám více než 10 let. Za tu dobu mohu říci, že je to velice vzdělaný člověk nejen s velkým a všeobecným rozhledem, ale i s velikým citem a smyslem pro pomoc druhým, tedy pro dobročinnost. Málokdo ví, že je např. presidentem Bohemian Heritage Fundu, který pod jeho vedením nejen řadu let organizuje mnoho nadačních koncertů klasické hudby, ale rozhodující měrou se zasloužil o získání peněz na nové varhany svatovítského chrámu. Kromě toho před deseti lety jakožto president Česko-izraelské obchodní smíšené komory inicioval založení Ceny Arnošta Lustiga, která si získala v naší společnosti velké renomé. Myslím, že patří mezi těch pár lidí, kteří pro naši společnost vynaložili velké úsilí a pomáhají nám všem."

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přední český kardiochirurg

Pavel Smutný je rovněž držitelem insignií rytíře francouzského Řádu umění a literatury. Ocenění za trvalou podporu a šíření francouzské kultury a ochranu národního kulturního dědictví mu udělila francouzská vláda v roce 2017. Od tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana získal v roce 2016 Cenu ministerstva kultury za celoživotní podporu, ochranu a rozvoj národního kulturního dědictví ve všech oblastech.

Kontakty pro média:

Mgr. Filip Drnec, ředitel advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ

E-mail: drnec@akccs.cz

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4

www.akccs.cz

Klíčová slova ČR-Zeman-ocenění-1918-Smutný-AK CČS

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.