Domácí násilí ve 21. století, úskalí a pasti

25. listopadu si lidé na celém světě připomínají Mezinárodní den proti násilí na ženách. Násilí páchané na ženách zůstává i v dnešním světě problémem.

Fenomén násilí páchaného na ženách se nevyhýbá ani vyspělým zemím, včetně České republiky. Zejména psychické domácí násilí mezi partnery, jako je slovní ponižování, hrubé nadávky, permanentní kontrola a vyslýchání, kdy jsou ženy obětí ve více než 90 % případů, je u nás stále podceňováno. Možná i proto, že se většinou odehrává skrytě a za zavřenými dveřmi a jen těžko ho lze prokázat. O to těžší jsou šrámy na duši dětí, které jsou domácímu násilí přítomny. Dlouhodobé psychické násilí může u obětí (mezi které patří i děti, které v prostředí domácího násilí žily) vést k neurotickým projevům, psychosomatickým onemocněním nebo psychiatrickým diagnózám (reaktivní deprese apod.).

Společnost Aliaves proto přichází v listopadovém termínu s uspořádáním mimořádné konference s názvem "Domácí násilí ve 21. století, úskalí a pasti", která se uskuteční v Praze ve dnech 19. a 20. 11. 2019.

Úředníci, kteří mají na starosti oblast přestupků, se budou moci seznámit se základní diagnostikou, která jim umožní přijmout v praxi správné opatření.

Úředníci OSPOD si na praktických případech budou moci zmapovat dopad, jaký má domácí násilí na děti, které jsou mu vystaveny a na možnosti a rizika, které v sobě nabízí a skrývá střídavá péče.

Přednášejícími budou špičkoví odborníci, např. doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc., PhDr. Jana Procházková, JUDr. Daniela Kovářová, JUDr. Tomáš Durdík a další.

Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci veřejných institucí, kteří se ve svém zaměstnání mohou s fenoménem domácího násilí setkat. Patří mezi ně například pracovníci policie, OSPOD a zaměstnanci úřadů, kteří mají na starost problematiku přestupků.

Více informací o konferenci je možné nalézt na http://www.aliaves.cz/vzdelavani/kurz/3928

Klíčová slova ČR-kriminalita-rodina-firmy-Aliaves & Co.

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.