Obec Ostopovice získala stříbrnou medaili v soutěži Entente Florale Europe-Evropská kvetoucí sídla!

28. září 2019 byly v rakouském Haus im Ennstal vyhlášeny letošní ceny v evropské soutěži Entente Florale Europe (EFE). Za Českou republiku se soutěžního klání zúčastnily jihomoravské Ostopovice a z Hausu přivezly stříbrné ocenění.

Českým organizátorem mezinárodní soutěže Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla je Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. (SZKT), garantem české účasti a podporovatelem soutěže je Ministerstvo životního prostředí. Do aktuálního ročníku soutěže postupuje vždy loňský vítěz soutěže Zelená stuha České republiky, která je organizována SZKT v rámci soutěže Vesnice roku. Českou republiku v roce 2019 v soutěži reprezentovala malá obec z Brněnska – Ostopovice, která si ze slavnostního předávání cen v rakouském Haus im Ennstal přivezla stříbrnou medaili. Navázala tak na svůj loňský úspěch v soutěži Zelená stuha České republiky a odměnila tak všechny své občany, kteří se do soutěže zapojili.

Obec se na hodnocení téměř rok pečlivě připravovala, s odbornou podporou komisařů SZKT a samozřejmě s podporou Ministerstva životního prostředí. Koncem června obec navštívilo 9 komisařů – zástupců všech letos se účastnících zemí. Hodnocení probíhá podle předem daných kritérií, jejichž rozsáhlá škála je shrnuta do 10 hodnocených oblastí:

  • 1. Plánování a rozvoj obce
  • 2. Životní prostředí - přírodní prostředí,
  • 3. Zastavěné prostředí
  • 4. Krajina
  • 5. Veřejná prostranství a zeleň
  • 6. Prvky zeleně – trvalé i sezónní
  • 7. Environmentální výchova, vzdělávání
  • 8. Zapojení obyvatel
  • 9. Turistika a volný čas
  • 10. Prezentace a komunikace

Obec Ostopovice se problematikou tvorby životního prostředí a práce v krajině věnuje systematicky řadu let. Důraz klade zejména na plánovitý a velkorysý přístup k vytváření veřejného prostoru, velmi dobře pečuje o zeleň v obci a jejím okolí a snaží se o ochranu a rozvíjení přírodních i kulturních hodnot okolní krajiny. Ostopovice dostály i samotnému názvu soutěže - rozkvetly množstvím nově založených trvalkových záhonů. Dlouhodobou práci a úsilí obce mezinárodní hodnotící komise ocenila krásnou stříbrnou medailí. Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s. gratuluje Ostopovicím, panu starostovi Janu Symonovi i všem jejím obyvatelům.

KONTAKT:

Ing. Ondřej Feit, ředitel SZKT, z.s., feit@szkt.cz

Klíčová slova ČR-Evropa-správa-zemědělství-ekologie-obce-ocenění-Ostopovice-SZKT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.