Janečkův Institut H21 změnil vedení

Adam Růžička, ředitel Institutu H21 (Foto: Petr Lebeda)

Adam Růžička, ředitel Institutu H21 (Foto: Petr Lebeda)

Institut H21 založený Karlem Janečkem změnil svůj management. Od 1. října nahrazuje Adam Růžička stávající výkonnou ředitelku Andreu Lijertwood, která se přesouvá do řízení finančního oddělení. Růžičkova pozice se rozšiřuje a bude mít na starosti jak výkonné, tak strategické řízení. Zakladatel Institutu H21 Karel Janeček bude nadále zaštiťovat vizi organizace a zároveň se stává předsedou správní rady.

Novým ředitelem se stává Adam Růžička

Adam absolvoval bakalářské studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Poté odešel do Anglie, kde získal magisterský titul na University College London. V Londýně poté několik let pracoval jako výzkumník v kognitivní neurovědě se zaměřením na lidskou řeč. Již dlouho se zajímá o problematiku společenské polarizace, filozofii demokracie a hodnotu názorové plurality. V minulosti také pracoval jako učitel a několik let se angažuje v letní akademii Discover pro středoškoláky. Ve svém úvodním prohlášení napsal: "Na pozici ředitele nastupuji s velkou dávkou pokory a jsem nesmírně vděčný Karlu Janečkovi za projevenou důvěru. Máme v Institutu H21 skvělý tým, je před námi velký kus práce a já věřím, že se jí zhostíme s vervou a grácií."

Karel Janeček se přesouvá do čela správní rady

Karel Janeček se bude v Institutu nadále angažovat jako vizionář, podílet se na propagaci Janečkovy metody (D21) a zároveň stane v čele správní rady. Ze své pozice ředitele se přesouvá spíše do role stratéga a vizionáře. "Mám důvěru v celý tým a nyní nastal čas, abych svou energii lépe rozdělil. Moje primární aktivita je nadále změna volebního systému, avšak nyní spíše z pozice akademické a implementační namísto řízení Institutu," dodává Janeček.

Institute H21, z. ú.

Institut H21 je nezisková organizace založená v roce 2016. Jejím posláním je podporovat dobré fungování svobodné a demokratické společnosti v 21. století. Zásadním cílem Institutu je seznámit veřejnost v České republice i v zahraničí s alternativami k stávajícím volebním systémům, a především s hlasovacím a volebním systémem Janečkovy metody (D21). Algoritmus metody je založen na principu více hlasů a jeho původcem je právě zakladatel Institutu Karel Janeček, který jej vymyslel v roce 2013. Institut se také výzkumně zabývá kolektivním rozhodováním, ale uplatňuje jej i v praxi. Jednou ze stěžejních aktivit je Participace 21, která do rozhodování zapojuje občany ve městech, školách a organizacích. Nově Institut startuje projekt Společná řeč, jenž se zabývá problematikou rozdělené společnosti a vyzdvihuje hodnotu klidné a konstruktivní diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí.

Klíčová slova ČR-společnost-personální-Janeček-Institute H21

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.