Společnost Aptorum Group zahájila studie umožňující IND pro kandidáta na přípravek s malou molekulou ALS-4 pro léčbu infekcí způsobených bakterií Staphylococcus Aureus včetně MRSA

Společnost Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) ("Aptorum Group"), biofarmaceutická společnost, která se věnuje vývoji nových léčivých přípravků pro řešení globálních neuspokojených lékařských potřeb, oznamuje, že zahájila výzkumné studie umožňující IND nových léků pro přípravek ALS-4, kandidáta na lék s malou molekulou indikovaného k léčbě infekcí způsobených bakterií Staphylococcus aureus (dále "S. aureus"), včetně bakterie Staphylococcus aureus rezistentní proti meticilinu (MRSA, tj. jednoho z běžně známých "super-bugů") na základě nového přístupu k ničení virů.

Kandidát ALS-4 vykazuje dobrý pokrok, a prostřednictvím jmenované smluvní organizace pro výzkum v Severní Americe (CRO) byla dokončena první série toxikologických studií GLP. Kandidát ALS-4 zejména neprojevil v testech Ames in vitro žádnou mutagenitu. Vývoj přípravku ALS-4 pokračuje dobře, a společnost si klade za cíl předložit související IND v první polovině roku 2020. V Severní Americe je v současné době plánována hybridní klinická studie 1. fáze se zdravými dobrovolníky i pacienty, aby bylo možné získat předběžné výsledky účinnosti.

S. aureus je bakterie, která je hlavní příčinou infekcí souvisejících s krví, plicemi, kůží, kostmi a zařízeními, stejně jako s chorob souvisejících s toxiny1. Odhaduje se, že pacienti s bakterií S. aureus mají průměrnou úmrtnost 30 %2, a že mají větší podíl na úmrtnosti, než pacienti s AIDS, tuberkulózou a virovou hepatitidou3. Světová zdravotnická organizace (WHO) také klasifikovala MRSA a bakterii S. aureus intermediární a rezistentní k vankomycinu jako patogeny s vysokou prioritou pro výzkum a vývoj4.

O přípravku ALS-4

Přípravek ALS-4 je kandidát na lék s malou molekulou, o kterém se předpokládá, že inhibuje dehydrosqualen desaturázu bakterie S. aureus (včetně MRSA), která se podílí na vytváření stafyloxantinu, což je běžně viditelný "zlatý pigment" pokrývající bakterie, a je primárně zodpovědný za odolnost bakterií vůči útoku reaktivních druhů kyslíku (ROS) nasazených fagocytárními buňkami a neutrofily5. Na tomto základě není přípravek ALS-4 baktericidní, a díky inhibici produkce stafyloxanthinu se bakterie S. aureus stává vysoce citlivou na imunitní reakci hostitele. Přípravek ALS-4 zavádí nový přístup k léčbě bakteriální infekce, který je výrazně odlišný od baktericidního přístupu používaného u většiny současných antibiotik, u kterých nastávají zhoršující se problémy s rezistencí na léky.

O společnosti Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) je farmaceutická společnost, která vyvíjí a uvádí na trh nové léčivé přípravky pro řešení neuspokojených lékařských potřeb. Společnost Aptorum Group Limited realizuje lékařské projekty v oborech neurologie, infekčních chorob, gastroenterologie, onkologie a dalších.

Další informace o společnosti Aptorum Group najdete na adrese www.aptorumgroup.com.

Odmítnutí odpovědnosti a výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení týkající se společnosti Aptorum Group Limited a jejích budoucích očekávání, plánů a vyhlídek. Tato prohlášení představují "výhledová prohlášení" ve smyslu Zákona o reformě soudních sporů o soukromých cenných papírech z roku 1995. Za tímto účelem lze všechna zde uvedená prohlášení, která nepředstavují prohlášení o historických skutečnostech, považovat za výhledová prohlášení. V některých případech můžete výhledová prohlášení identifikovat podle výrazů jako "může", "měl by", "očekávání", "plány", "předvídá", "mohl by", "zamýšlí", "cíl", "projekty", "uvažuje", "věří" "odhaduje" "předpovídá" "potenciální" nebo "pokračovat", nebo negativů těchto výrazů nebo jiných podobných výrazů. Skupina Aptorum Group založila tato výhledová prohlášení a uvedená prohlášení týkající se plánovaných časových harmonogramů pro předkládání žádostí a textů z velké části na svých současných očekáváních a prognózách budoucích událostí a na trendech, o kterých se domnívá, že by mohly ovlivnit její podnikání, finanční situaci a provozní výsledky. Tato výhledová prohlášení vypovídají pouze k datu vydání této tiskové zprávy a zahrnují řadu rizik, nejistot a předpokladů, mimo jiné rizika související s ohlášenými správními a organizačními změnami, pokračováním činnosti a dostupnosti klíčových zaměstnanců, jejich schopností rozšiřovat sortiment produktů a nabízet další produkty pro další spotřebitelské segmenty, výsledky vývoje, očekávanými růstovými strategiemi společnosti, očekávanými trendy a výzvami v podnikání společnosti a jejími očekáváními v oblasti stability jejího dodavatelského řetězce a riziky, která jsou podrobněji popsána na formuláři 20-F společnosti Aptorum Group a v dalších dokumentech, které může Aptorum Group v budoucnu předložit u SEC. V důsledku toho se předpoklady uvedené v takových výhledových prohlášeních mohou změnit. Společnost Aptorum Group nepřijímá žádnou povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení uvedená v této tiskové zprávě v důsledku nových informací, budoucích událostí ani jinak.

1 Clin Microbiol Rev. Červenec 2015;28(3):603-61.

2 Clin Microbiol Rev. Duben 2012;25(2):362-86

3 Van Hal et al. Clin Microbiol Rev 2012

4 https://www.who.int/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed

5 mBio 2017 8(5): e01224-17

Kontakty:

Investoři:

Tel: +852 2117 6611

E-mail: investor.relations@aptorumgroup.com

Média:

Tel: + 852 2117 6611

E-mail: info@aptorumgroup.com

Zdroj: Aptorum Group Limited

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Klíčová slova USA-farmacie-zdraví-věda-Aptorum Group Limited

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.