Stále aktuální odkaz novokřtěnců

Hrad Falkenstein v Dolním Rakousku, nedaleko českých hranic - pouhých 14 km od Mikulova, se stal v pondělí dne 17. června 2019 místem zcela mimořádné události. Sešli se tu zástupci sedmi zemí, a to z Česka, Itálie, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska, USA, aby tu společně podepsali "Deklaraci o aktuálním ocenění odkazu novokřtěnců a partnerské spolupráci". Obsahem deklarace je především konstatování "dluhu" vůči našim duchovním předchůdcům v Evropě, představitelům radikální reformace (16. stol.), a proto závazek uvést jejich stále živý odkaz v širší známost ve svých zemích.

Velkým impulsem ke konání této události byly výsledky odborné práce PhDr. Jiřího Pajera, CSc, historika, archeologa a etnografa, který se specializuje na historii moravských novokřtěnců. Zejména pak jeho objev kompletně zachovaného komunitního sídla novokřtěnců v Čermákovicích, okres Znojmo. Při zápisu areálu do fondu kulturních památek bylo zdůrazněno, že se jedná o lokalitu evropského významu. Záměrem je vybudovat na tomto místě Památník moravských novokřtěnců.

Kontakt:

Association Alinkov z.s.

Klíčová slova ČR-Rakousko-víra-historie-věda-kultura-antropologie-Association Alinkov

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.