PORR AG: Solidní začátek s rekordním zakázkovým krytím

- Rekordní zakázkové krytí ve výši 7,4 mld. EUR

- 3,0% nárůst objemu produkce dosahuje vytčeného cíle

- EBT přesahuje hodnoty z loňského roku

- Výhled na rok 2019 potvrzen

PORR AG zahájila rok 2019 dobrým prvním čtvrtletím. Jak zakázkové krytí, tak objem produkce opakovaně překročily hodnoty z předchozího roku. Společnost PORR dosáhla rekordního zakázkového krytí, které zdaleka přesahuje částku 7 mld. EUR. Mírný nárůst objemu produkce o 3,0 % je v souladu s naším strategickým zaměřením. EBT ve výši -12 mil. EUR vedlo k lehkému zlepšení EBT-marže oproti loňskému roku.

"Dynamika poptávky ve stavebnictví se podle očekávání drží na velice vysoké úrovni. Náš obor zažívá technologické změny a je konfrontován s množstvím velkých výzev. Výkon PORRu v prvním čtvrtletí podtrhuje náš kurs - i nadále platí, že upřednostňujeme výnos před růstem. Rekordní zakázkové krytí nám k tomu poskytuje potřebnou palebnou sílu," říká Karl-Heinz Strauss, CEO společnosti PORR.

Hospodářský výsledek, výkonnost a zakázkové krytí

Typické pro obor stavebnictví je, že hospodářské výsledky za první čtvrtletí dosahují minusových hodnot, nevypovídají však o hospodářských výsledcích za celý rok. Hospodářský výsledek před zdaněním se oproti srovnatelnému loňskému čtvrteltí zlepšil o 9,2 % na -11,8 mil. EUR. Marže EBT vzrostla na -1,1 % (loni: -1,3 %).

Objem produkce PORRu generovaný za první tři měsíce roku 2019 činil 1 047 mil. EUR. Přes neobyčejně úspěšný loňský rok byl zaznamenán mírný nárůst o 3,0 %. Německo a Rakousko patří se zhruba 68 % i nadále k našim nedůležitějším trhům. K nárůstu výkonnosti přispěla především naše obchodní jednotka BU 1 - Rakousko, Švýcarsko a rovněž

BU 2 - Německo, zatímco nárůst výkonnosti v mezinárodní obchodní jednotce BU 3 ve srovnání s loňským rokem v důsledku dokončování některých projektů poklesl. Tržby za stejné časové období se zvýšily o 4,2 % na částku 945,4 mil. EUR. Hospodářský výsledek za účetní období se vylepšil na - 9,1 mil. EUR, výnos na akcii proto zůstává stabilní, ve výši -0,36 EUR.

Zakázkové krytí ve výši 7 422 mil. EUR znovu dosáhlo rekordní výše. Ve srovnání s loňským rokem to znamená zlepšení zakázkového krytí o 722 mil. EUR, resp. o 10,8 %. Selektivní akviziční politika PORRu je jasně patrná při přijímání zakázek - objem nových zakázek se pohyboval kolem 1 370 mil. EUR a došlo k mírnému navýšení o 1,5 %, resp. o 20 mil. EUR. Rekordní úroveň zakázkové krytí je spojena s četnými novými kontrakty, mezi které patří i velký projekt na výstavbu dálnice E1 mezi městy Eggemoen a ?sbyda v Norsku a rovněž modernizace rychlostní silnice S31 v Rakousku, která bude realizována v rámci sdružení. V tržním prostředí plném výzev posiluje vysoké zakázkové krytí zásadně pozici PORRu na trhu, a je zárukou využití kapacit i po roce 2019.

Bilance a cash flow

Rozvahový úhrn činil k 31. březnu 2019 3 442,6 mil. EUR, a především v důsledku uplatnění mezinárodního účetního standardu IFRS 16, platného od ledna 2019, došlo k jeho zvýšení o 327,8 mil. EUR ve srovnání s koncem roku 2018. Prvotní uplatnění IFRS 16 mělo v první řadě vliv na zvýšení zadluženosti netto. Ta rovněž, s ohledem na sezónnost ve stavebnictví, vzrostla na 699,0 mil. EUR (loni: 345,2 mil.EUR; ovlivnění v důsledku IFRS 16:~200 mil. EUR). Silným nárůstem během loňského roku, zvláště pak ve 4. čtvrtletí, spolu se strategickým zajištěním dodavatelů, došlo ke zvýšení odlivu prostředků z pracovního kapitálu v prvním čtvrtletí roku 2019. Kromě toho byla navýšena půjčka formou vydaných vlastních dluhopisů (203 mil. eur), čímž se zlepšil finanční profil.

Prognóza 2019

Megatrendy v oboru stavebnictví, kterými jsou rostoucí urbanizace, zahušťování infrastruktury a potřeba technologických řešení, spolu s rostoucími požadavky na energetická a klimatická řešení prozrazují, že se dlouhodobé vyhlídky společnosti PORR na jejích domovských trzích drží ve správném kurzu.

Také v roce 2019 se společnost PORR zaměří na dokonalost ve výrobě. S ohledem na aktuální tržní prostředí na domácích trzích a na vysoké zakázkové krytí je představenstvo společnosti optimistické, že vysoká hodnota výkonnosti podniku ve výši 5 593 mil. EUR v roce 2019 i nadále mírně poroste. Skutečný průběh obchodního roku 2019 se však může v důsledku vnějších politických a ekonomických faktorů a sezónnosti ve stavebnictví od stávajícího očekávání lišit.

Všechny údaje a fakta ve zkratce

Klíčové údaje(1) (EURm)1-3/2019%1-3/2018
Objem produkce1.0473,0 %1.017
Zakázkové krytí7.42210,8 %6.700
Hodnota nových zakázek1.3701,5 %1.350
Obrat945,44,2 %907,6
EBITDA31,758,3 %20,0
EBT-11,8-9,2 %-13,0
Výsledek hospodaření-9,1-6,5 %-9,8
Počet zaměstnanců18.4735,8 %17.464
Rozvaha a finanční údaje (EURm)31.03.2019∆%31.12.2018
Celková aktiva3.44310,5 %3.115
Vlastní kapitál602-2,6 %618
Podíl vlastního kapitálu17,5 %-2,4 PP19,9%
Zadluženost netto699>100,0 %150

(1) Klíčové údaje jsou zaokrouhleny. Absolutní změny jsou vypočteny ze zaokrouhlených hodnot, relativní změny (v procentech) jsou vypočteny z přesných hodnot.

Čtvrtletní výkazy v němčině jsou ke stažení zde.

S Vašimi dotazy se prosím obracejte na:

Karl-Heinz Strauss

CEO

PORR AG

T +43 50 626-1001

M +43 664 626-1001

comms@porr-group.com

Kontakt pro tisk:

Cornelia Harlacher

Vedoucí Media Relations & Digital Communications

PORR AG

M +43 664 626-5698

comms@porr-group.com

Kontakt pro IR:

Milena Ioveva

Vedoucí Investor Relations & Strategie

PORR AG

T +43 50 626-1763

ir@porr-group.com

Klíčová slova Rakousko-stavby-firmy-PORR AG-TABULKA

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.