Prohlášení Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, sekce Správa zeleně, ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Lednici, k problematice péče o travnaté plochy ve veřejném prostoru.

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, jako oborová organizace sdružující odborníky v oboru zahradní a krajinářská tvorba, systémově pečuje o rozvoj ploch veřejné zeleně včetně prosazování principů správné péče. Nejen v této souvislosti zpracovala sekce Správa zeleně SZKT doporučení k aktuálně diskutovanému problému vhodné péče o trávníky v městech a obcích ČR.

Trávníky mají největší plošné zastoupení ze všech vegetačního prvků, které tvoří plochy veřejné zeleně. Na péči o trávníky je také vynakládán největší podíl všech prostředků na údržbu zeleně - je to vždy více než 60%.

Péči o trávníky však nejde paušalizovat. Profesionálové, tzn. především správci zeleně, v našich městech a obcích rozlišují minimálně pět typů trávníků, které se liší způsobem využití a tedy i technologií péče. Jednotlivé typy trávníků nelze vzájemně zaměňovat a není tedy ani možné zaměnit způsob péče mezi jednotlivými typy trávníku, např. mezi parkovým trávníkem a lučním trávníkem, po kterém často volá veřejnost, protože tím by došlo ke snížení nebo i ztrátě funkčnosti celé travnaté plochy.

Sekce “Správa zeleně” při SZKT doporučuje správcům zeleně racionalizovat péči o trávníky tak, aby byly optimálně využity prostředky na údržbu zeleně a současné se nezhoršil stav ploch veřejné zeleně.

To především znamená:

Pečlivě zvažovat technologie péče a přizpůsobovat je aktuálním klimatickým podmínkám. Především se jedná o počty a termíny sečí. Zcela chybným postupem je zrušit kosení v jarním období, navíc při dostatku vláhy. Naopak v letním horkém počasí s vláhovým deficitem by mělo být kosení omezeno. Výška seče by měla korespondovat s typem trávníků a způsobem jeho využití. Například u trávníků s intenzivní údržbou není vhodné odstraňovat více jak 1/3 hmoty. Při seči nesmí být poškozeny odnožovací části rostlin.

K zajištění správné péče je nezbytné zpracování koncepce péče o veřejnou zeleň, například ve formě Managementu zeleně. Zformulovat a realizovat soubor opatření ke zlepšení mikroklimatu ve městech a k zachycování srážek na plochách zeleně.

Je nutné zrevidovat obecní vyhlášky o péči o vzhled obce, které jsou často v rozporu se správnou technologií péče o trávníky.

Ing. Jaroslav Brůžek, předseda rady sekce Správa zeleně

Doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D., garant studijního oboru Správa zeleně ZF MENDELU

Kontakt:

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

www.szkt.cz

Klíčová slova ČR-příroda-pěstování-trendy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.