Aptorum Group zakládá novou pracovní skupinu Smart Pharma, která se Zaměřuje na Počítačové Hledání nových Způsobů využití Léčiv s nenaplněným potenciálem, užívaných v léčbě Vzácných onemocnění

Aptorum Group Limited oznámila založení nové pracovní skupiny Smart Pharma

Aptorum Group Limited oznámila založení nové pracovní skupiny Smart Pharma

Společnost Aptorum Group Limited (index Nasdaq: APM) dnes oznámila založení nové pracovní skupiny Smart Pharma (dále jen “SmartP”), která provozuje unikátní modelovací a validační platformu “Smart-ACTTM” zaměřenou na hledání dalších možností využití pro léčiva s nenaplněným potenciálem.

Smart-ACT(TM) je zkratka, znamenající Accelerated Commercialization of Therapeutics (Urychlení prodeje terapeutik) a součástí této platformy je špičková technologie, která umožňuje systematický skríning schválených léčiv a srovnávání jejich účinných látek s vybranými chorobami. Platforma Smart-ACT(TM) se konkrétně skládá ze sítě modulů a procesů, které simulují účinnost aktivních látek léčiv v léčbě různých onemocnění a dokáží tak provést předběžný výběr léků, které je pro léčbu konkrétní choroby vhodné dále zkoumat. Zpočátku se platforma Smart-ACT(TM) zaměří na skríning léků na vzácná onemocnění, jejichž potenciál by nemusel být naplno využitý.

K dnešnímu dni pracovní skupina SmartP, prostřednictvím své nedávno založené platformy Smart-ACT(TM), provedla úspěšný skríning 1 615 účinných látek, se zaměřením na 3 terapeutické proteiny, na které cílí léčba neuroblastomu („NB“), protože stojí za jeho velmi špatnou prognózou. Neuroblastom je druh nádorového onemocnění, které postihuje některé druhy nervových buněk, zejména v nadledvinách, páteři, hrudníku, břiše a krku.

Platforma Smart-ACT(TM) tak vybrala řadu potenciálních léčiv, které by se mohly v léčbě tohoto onemocnění vykazovat slibné výsledky.

Pracovní skupina SmartP nyní provede, ve spolupráci s firmou Aptorum Group Limited, další výzkum in vitro a in vivo s cílem ověřit, zda by nebylo možné tyto léky využít i v nových indikacích.

Změna určení léku je hledání nových možností využití pro schválená léčiva nebo léky, které jsou právě ve vývoji pro jiný účel (jinou indikaci), než ke kterému byly původně vyvíjeny. Bezpečnostní profily, chemické složení i způsob výroby těchto léčiv jsou většinou již dobře zavedené a tak změna určení léku představuje méně rizikový způsob než hledání či vývoj nového léku.

Jedním ze známějších příkladů úspěšné změny určení léku je thalidomid, který byl původně vyvinutý k léčbě ranní (těhotenské) nevolnosti, ale následně byl z trhu stažen, protože způsoboval poškození plodu. Později byla indikace tohoto léku změněna a užívá se k léčbě mnohočetného myelomu.

Pracovní skupina SmartP chce každý rok najít až 10 léků, u kterých by změna určení připadala v úvahu, a to prostřednictvím platformy Smart-ACT(TM), která bude nadále rozvíjena a pomůže rozšířit portfolio duševního vlastnictví o další nové objevy.

Více informací o platforma Smart-ACTTM najdete na našich webových stránkách: http://www.smtph.com.

Ian Huen, zakladatel skupiny Aptorum Group a pracovní skupiny Smart Pharma, řekl: “Naše platforma Smart-ACT(TM) je novátorský nástroj, který, jak věříme, úplně změní hledání vhodných kandidátů pro změnu určení či indikace, který je tradičně založen spíše na náhodných objevech.

Naše platforma Smart-ACT(TM) je založena na počítačových procesech, které provádí systematický skríning a sledování účinných látek v lécích s cílem urychlit hledání nových indikací pro stávající léky, s prvotním zaměřením na vzácná nebo těžko léčitelná onemocnění. Skupina Aptorum Group si od týmu Smart Pharma slibuje lepší využívání nových příležitostí a budeme aktivně hledat další možnosti pro spolupráci se širším okruhem specialistů v oboru.”

O Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (index Nasdaq: APM) je farmaceutická společnost, zabývající se vývojem a prodejem širokého spektra terapeutických a diagnostických technologií pro neuspokojené medicínské potřeby. Společnost Aptorum Group se zabývá terapeutickými i diagnostickými projekty v oborech neurologie, gastroenterologie, onkologie a v dalších medicínských oborech. Navíc působí i v oblastech medicíny, které nejsou primárně zaměřené na léčbu, jako jsou například robotická chirurgie nebo provozování zdravotnického zařízení Talem Medical v Hong-Kongu, které se zaměřuje na léčbu chronických onemocnění vznikajících na podkladě moderního sedavého způsobu života a stárnutí populace.

Více informací o skupině Aptorum Group Limited najdete na webové stránce www.aptorumgroup.com.

O Smart Pharma

Vlastníkem platformy Smart Pharma je firma SMTPH Limited, která je, spolu s ostatními firmami ze skupiny, stoprocentní dceřinou společnosti firmy Aptorum Group Limited. Smart Pharma se prostřednictvím své platformy Smart-ACTTM snaží revolučním způsobem změnit farmaceutický výzkum a vývoj.

Více informací o Smart Pharma najdete na webových stránkách www.smtph.com.

Upozornění a výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje informace ohledně společnosti Aptorum Group Limited a jejích budoucích očekávání, plánech a předpokladech, které jsou ve smyslu novely Zákona o sporech týkajících se cenných papírů z roku 1995 považovány za „výhledová prohlášení“. Proto jsou veškerá prohlášení uvedená v tomto textu, s výjimkou historických faktů, považována za výhledová prohlášení. V některých případech lze výhledová prohlášení v textu identifikovat podle použitých termínů, jako jsou například „možná“, „měli bychom“, „očekávat“, „plánovat“, „předpokládat“, „zamýšlet“, „věřit“, „domnívat se“, „odhadovat“, „možná“ nebo „pokračovat“, včetně všech tvarů a záporů od výše uvedených termínů a včetně všech ostatních slov podobného významu.

Společnost Aptorum Group svá výhledová prohlášení zakládá z velké části na svých současných očekáváních a předpokladech ohledně budoucích událostí a trendech, které by mohly, dle jejího názoru, ovlivnit její podnikání, finanční situaci a provozní výsledky.

Tato výhledová prohlášení se vztahují pouze k datu vydání této tiskové zprávy a podléhají četným rizikům, nejistotám a předpokladům, včetně, mimo jiné, rizikům souvisejícím: s oznámenými manažerskými a organizačními změnami; se schopností firmy poskytovat i nadále své služby; s dostupností klíčových zaměstnanců; se schopností firmy rozšířit svůj stávající sortiment produktů o nové produkty pro nový okruh spotřebitelů; s naplněním či nenaplněním růstových strategií společnosti; s očekávanými či předpokládanými trendy a problémy v oboru, ve kterém firma podniká; a s očekáváním či předpoklady ohledně stability firemního dodavatelského řetězce. Podrobné informace o jednotlivých rizicích, které ovlivňují podnikání firmy Aptorum Group, najdete ve zprávě pro Komisi pro cenné papíry (SEC) na formuláři 20-F a také na dalších podáních, která firma Aptorum Group učiní.

Společnost Aptorum Group nepřijímá žádnou povinnost ani odpovědnost za aktualizaci výhledových prohlášení uvedených v této tiskové zprávě, a to ani v případě, že se objeví nové informace či se vyskytnou nové okolnosti či události.

Prohlédněte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190419005120/en/

Kontaktní informace

Aptorum Group Limited

Vztahy s investory a média

Tel: +852 2117 6611

Email: investor.relations@aptorumgroup.com

Web: http://www.aptorumgroup.com

Smart Pharma

Kontaktní údaje pro žádosti o informace

Tel: +852 2117 6611

Email: info@smtph.com

Web: http://www.smtph.com

Zdroj: Aptorum Group Limited

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

PROTEXT

Klíčová slova Singapur-zdraví-farmacie-věda-komunikace-Aptorum Group Limited

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.