Růst českého železničního průmyslu díky exportu

Graf: Výsledky podniků českého železničního průmyslu, zdroj: ACRI

Graf: Výsledky podniků českého železničního průmyslu, zdroj: ACRI

Inovace, nové technologie a konkurenceschopnost jsou základem úspěšného růstu firem českého železničního průmyslu. Růst v roce 2018 je dobrým znamením i pro rok letošní a nesporně naplňuje optimismem, a to i s ohledem na další zrychlování růstu poptávky rozvoje příměstské a městské železnice a tramvajové dopravy v ČR i v zahraniční. Významným faktorem ovlivňujícím růst je na jedné straně čerpání evropských fondů v oblasti investičních aktivit v železniční infrastruktuře a v oblasti dodávek kolejových vozidel a na straně druhé řada exportních úspěchů. Export ve výši 42 mld. Kč ukazuje rostoucí tendenci v porovnání s roky minulými.

Železniční průmysl využil potenciál růstu a dlouhodobě se tak řadí mezi perspektivní odvětví. Dle Dopadové analýzy zpracované firmou Deloitte odvětví železničního průmyslu vytváří přidanou hodnotu 26 mld. Kč, se zahrnutím nepřímého a indukovaného efektu je to téměř 52 mld. Kč, tj. 1,3% HDP.

Společnosti sdružené v ACRI společně dosahují obratu 78 miliard Kč, z toho export 54% a zaměstnávají 19.000 zaměstnanců.

Kontakt:

Marie Vopálenská

generální ředitelka

ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu Pobřežní 224/20, 186 00 Praha 8

+420 221 718 564, +420 603 843 563

vopalenska@acri.cz

http://www.acri.cz

https://www.facebook.com/acricz/

Klíčová slova ČR-železnice-průmysl-obchod-firmy-Asociace podniků českého železničního průmyslu

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.