Evropané žádají od Evropské unie větší regulaci technologických gigantů

Dva měsíce před evropskými volbami ukazuje průzkum agentury Harris Interactive, že evropští občané chtějí silnější regulaci velkých technologických firem jako Google a Facebook. Průzkum proběhl mezi 6600 obyvateli České republiky, Francie, Německa, Polska, Španělska, Itálie, Řecka a Rumunska.

Podle průzkumu se většina Evropanů domnívá, že Evropský parlament za poslední období neučinil v oblasti regulace velkých technologických společností dost. Před klíčovým hlasováním o směrnici EU o autorských právech by respondenti chtěli, aby Evropská unie vytvořila pravidla, podle nichž by dominantní technologické společnosti musely spravedlivě odměňovat používání děl na internetových platformách.

- Evropané chtějí, aby evropské instituce zvýšily úsilí

64 procent dotazovaných Evropanů (54 procent Čechů) věří, že v průběhu posledních pěti let Evropská unie nepodnikla dostatečné kroky v oblasti regulace technologických gigantů z USA.*

Dva měsíce před volbami do Evropského parlamentu jde o zásadní zprávu pro evropské politiky. Debata ohledně technologických obrů se stále více zaměřuje na problémy jako "falešné zprávy", tržní dominance - součástí diskuse je směrnice o ochraně autorských práv regulující šíření obsahu na velkých platformách - i plánovanou výnosovou daň na národní a evropské úrovni.

- Evropané jsou přesvědčeni, že velké americké technologické společnosti se nechovají čestně

74 procent Evropanů si myslí, že když technologičtí giganti hovoří o určitém problému, chrání své vlastní ekonomické zájmy a nikoli zájem veřejnosti.

Využívání infrastruktury pro hromadnou komunikaci pro vlastní komerční a politické cíle a milióny, které firmy utrácejí za obranu svých pozic, přivedly Evropany k názoru, že velké technologické firmy se nechovají neutrálně ani altruisticky.

- Evropané by chtěli, aby umělci a tvůrci měli lepší smlouvy o šíření jejich děl na internetu

80 procent Evropanů souhlasí se zavedením pravidel Evropské unie, která zajistí odměňování umělců a tvůrců obsahu za šíření jejich děl v rámci internetových platforem.

Výsledky průzkumu ukazují, že Evropanům záleží na tom, aby velké internetové platformy tvůrcům spravedlivě platily. Týden před klíčovým hlasováním o autorských právech představuje pohled občanů zásadní poselství směrem ke členům Evropského parlamentu, kteří brzy rozhodnou o osudu směrnice o autorských právech, již se technologičtí giganti usilovně snaží zablokovat.

Toto chování završuje dojem, že velké platformy získávají téměř celou tržní hodnotu. Je jen spravedlivé, aby se o tuto hodnotu podělily milióny evropských tvůrců, jejichž práce se šíří online a vytváří zisky pro velké platformy.

Hlasování o závěrečném znění evropské směrnice o autorských právech se odehraje během plenárního zasedání Evropského parlamentu od 25. do 28. března. Směrnice o autorských právech se v průběhu téměř tříletého legislativního procesu zlepšila a bylo dosaženo několika kompromisů a opatření pro občany Evropské unie.

Tento text hovoří o opětovném nastolení rovnováhy mezi silnými platformami jako je YouTube, Facebook a Google News a umělci, vydavateli tisku a dalšími tvůrci, díky jejichž obsahu jsou uvedené platformy tak úspěšné. Směrnice o autorských právech rovněž přináší komunitě tvůrců a celému kulturnímu odvětví právní jistotu a poskytuje širší přístup ke vzdělávacím materiálům, textům a datům a lepší smluvní záruky pro spravedlivé odměňování.

* velké americké internetové společnosti jako Google, Facebook atd.

O Europe for Creators

EUROPE FOR CREATORS je iniciativa občanů, tvůrců a organizací z celé Evropy bojujících za podporu směrnice o autorském právu. Představuje přibližně 12 milionů pracovních míst v evropských kulturních a tvůrčích odvětvích. Hlavním posláním iniciativy je bránit kulturu a umělce s cílem zachovat rovnováhu a rozmanitost v oblasti zábavy, vzájemném obohacování a inspirace. Více informací naleznete na www.article13.org/about-us .

Kontakt pro média:

PRAM Consulting s.r.o.

Zuzana Záhorová

E: zuzana.zahorova@pram.cz

www.pram.cz

Klíčová slova ČR-EU-parlament-právo-autorské-firmy-PRAM Consulting

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.