Mezinárodní konference veřejného sektoru v Praze

Pan Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí ČR, je hlavním řečníkem 9. mezinárodní konference veřejného sektoru ACCA na téma "Trvale udržitelný veřejný sektor", která se koná 28. února a 1. března 2019 v Praze.

Od července 2015 má pan Vyhnánek odpovědnost za regulaci auditu a účetnictví veřejných financí a finanční audit evropských a národních fondů. Je absolventem oboru ekonomie z Karlovy Univerzity v Praze a také zastával různé manažerské pozice v Deloitte Advisory, ČSOB a na Ministerstvu zdravotnictví.

Tomáše doplní řada vysoce postavených řečníků, mezi nimiž je paní Monroe Ellis, generální auditorka Jamajky, spolu s Thomasem Müllerem-Marquésem Bergerem, předsedou panelu veřejného sektoru Accountancy Europe a Carl Dolanem, ředitelem společnosti Transparency International EU.

Konference ACCA na téma "Trvale udržitelný veřejný sektor" se bude věnovat řadě klíčových témat o finanční udržitelnosti a metodách financování infrastruktury - včetně nového reportu o překlenutí mezer v zajištění infrastruktury.

Pan Iain Mansfield, vedoucí oddělení veřejného sektoru společnosti ACCA, uvedl: "Naše konference není určena výhradně finančním profesionálům ve veřejném sektoru. Vzhledem k tomu, že soukromý a veřejný sektor nyní pracuje tak úzce, vítáme také finanční odborníky ze všech oblastí, aby se k nám připojili na této akci, která se bude zaměřovat na celou řadu důležitých otázek - od podvodů, korupce a závažného organizovaného zločinu až po inovace, které mohou pomáhat profesi v dalším rozvoji."

Oficiálním partnerem ACCA je Komora Auditorů České Republiky.

Podrobnosti o úplném programu a způsobu registrace naleznete na webu ACCA:

https://www.accaglobal.com/crsh/en/member/discover/events/crsh/2019/02/international-public-sector-conference-2019.html

www.accaglobal.com/IPSC

Klíčová slova ČR-finance-služby-hospodářství-firmy-ACCA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.