Profesor Svačina znovu v čele ČLS JEP

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Sjezd delegátů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zvolil včera nové vedení. Předsedou se na další 4 roky stal opět prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., přední český internista, diabetolog a obezitolog.

Delegáty sjezdu pozdravil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a vyjádřil zájem o pokračování úzké spolupráci s ČLS JEP při odborných a koncepčních otázkách systému zdravotní péče a vzdělávání lékařů a sester i zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti obyvatel. Sjezd odsouhlasil vznik nových odborných společností, takže přibyly např. Česká společnost hospicové péče, Společnost psychosomatické medicíny, Česká společnost terapie ruky aj. ČLS JEP je tak se svými 120 odbornými společnostmi, 37 spolky lékařů a asi 36.500 členy největším dobrovolným sdružením lékařů a zdravotníků v ČR s dlouholetou tradicí a vysokou prestiží nejen doma, ale i v zahraničí.

Klíčová slova ČR-zdraví-personální-Svačina-ČLS JEP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.