Pilotní projekt British Council v ČR

V prvním čtvrtletí letošního roku realizuje britská kulturní organizace British Council v Ústeckém a Moravskoslezském kraji pilotní část projektu Lidé lidem (People-to-People Central Europe). Přípravné práce byly zahájeny již vloni v listopadu. Je zaměřen na členy společnosti se ztíženým přístupem k mezinárodním sítím a příležitostem. Smyslem plánovaných aktivit je umožnit cílovým skupinám rozvíjet dovednosti a možnosti spolupráce v místním i mezinárodním kontextu.

"V úvodní fázi se projekt soustředí na rozvoj kritického myšlení jako cestu k pochopení, na komunitní umění jako cestu k porozumění a na sociální podnikání jako cestu k soběstačnosti," vysvětlila Marta Brichová, koordinátorka projektu. British Council projekt realizuje souběžně rovněž na Slovensku a v Maďarsku. V případě úspěchu pilotní části se uvažuje o jeho významném prodloužení v řádu let.

Pro realizaci zadání si organizace British Council vybrala ve výběrovém řízení několik českých partnerů.

Pro oblast vzdělávání a kritického myšlení je to olomoucká organizace ARPOK. Ta má za cíl podílet se na udržitelném rozvoji světa a na vytváření společnosti, která je Aktivní, Respektující a Otevřená, vnímá Propojenost a Komplexnost světa a přijímá svůj díl odpovědnosti.

Pro oblast komunitního umění je partnerem pražské Divadlo Archa, multižánrové centrum pro současná scénická umění. Každoročně pořádá Mezinárodní letní školu divadla v sociálním kontextu, která se věnuje především metodám a technikám dokumentárního divadla zaměřeného na bezprostřední problémy společnosti a reflektujícího aktuální sociální a politické otázky.

Oblasti sociálního podnikání a sociálních inovací se věnuje obecně prospěšná společnost P3 - People, Planet, Profit. Ta má se sociálním podnikáním dlouhodobé zkušenosti a mimo jiné nabízí pomoc i přímo těm, kdo se chystají do podnikání pustit.

Komunikací projektu byla pověřena agentura Donath Business & Media ve spolupráci s tiskovou agenturou ČTK. Informace o projektu jsou dostupné na https://www.ceskenoviny.cz/special/

Kontakt:

Donath Business & Media

Michal Donath

e-mail: michal.donath@dbm.cz

Klíčová slova ČR-Británie-kultura-sociální-společnost-firmy-British Council

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.