TESLA Investiční společnost, a.s. koupila do svého nemovitostního fondu další zdravotnické zařízení - Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou v hodnotě 100 mil. Kč

Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou

Alzheimer centrum ve Svobodě nad Úpou

TESLA investiční společnost, a.s. po nedávném nákupu východočeských Lázní Bohdaneč v hodnotě bezmála 400 mil. Kč dokončila další významnou akvizici. Do svého nemovitostního fondu Realita OPF koupila Alzeheimer centrum ve Svobodě nad Úpou.

Těsně před koncem roku 2018 se TESLA investiční společnost, a.s. stala majitelem Alzheimer centra. Kupní cena byla 100,800.000 Kč. Současně s nákupem byla podepsána nájemní smlouva na dobu platnosti 25 let, s možností prodloužení doby nájmu na dalších 10 let. Roční výnos z nájemného je ve výši 7,66 %.

"Vzhledem k tomu, že nakoupené centrum je v dobrém technickém stavu, se stabilním nájemcem, který má v této oblasti dlouhodobou praxi, je nákup Alzheimer centra v souladu s aktuální strategií společnosti. Touto akvizicí navazujeme na koupi Lázní Bohdaneč a rozšiřujeme naše portfolio zdravotnických zařízení ve kterých vidíme perspektivu," vyjádřil se k nejnovější akvizici Ing. Martin Folprecht, člen představenstva TESLA investiční společnosti, a.s.

Zařízení se nachází v krajině východní části Krkonoš mezi městy Trutnov, Pec pod Sněžkou a Jánské lázně. Okolní příjemná krajina tak nepřímo pomáhá ke klidu a relaxaci pacientů.

Je to zdravotnické zařízení, kde je poskytována odborná zdravotnická a rehabilitační péče pro lidi s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demence. Centrum nabízí ubytování se stravováním a různé druhy terapií. Péči o obyvatele centra provádí odborně vyškolený personál.

"Do nemovitostního fondu Realita OPF lze investovat již od 500 Kč za měsíc, což je i pro začínajícího investora částka vhodná pro počáteční investici. I díky Lázním Bohdaneč a nyní i Alzheimer centru ve Svobodě nad Úpou je kvalita našeho portfolia již natolik silná a rozmanitá, že samozřejmě oslovujeme všechny potenciální zájemce o investování. Ti se navíc nemusí bát rizika dlouhodobých závazků, investované finanční prostředky vyplácíme v případě zájmu o odkup zpět nejpozději do 1 měsíce," dodává ještě Ing. Martin Folprecht.

O společnosti:

Společnost TESLA Investiční společnost, a.s. působí na trhu investování do komerčních nemovitostí již 10 let. Její hlavní činností je správa majetku nemovitostního fondu Realita OPF. Aktuální výše majetku fondu dosahuje bezmála 2,1 mld. Kč. TESLA investiční společnost, a.s. jako obhospodařovatel fondu Realita NOPF je ryze českou společností, s českým kapitálem. Nemovitostní fond Realita OPF je subjekt regulovaný Českou národní bankou, která dohlíží, aby investoři měli veškeré informace o fondu Realita a znali všechna rizika spojená s investováním do podílových fondů.

Klíčová slova ČR-zdraví-reality-firmy-TESLA Investiční společnost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Stavebnictví, bydlení a reality
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.