Společnosti Walgreens Boots Alliance a Microsoft utvořily strategické partnerství pro transformaci poskytování zdravotnické péče

Společnosti usilují o zlepšení zdravotních výsledků a snížení celkových nákladů díky vylepšenému digitálnímu a maloobchodnímu provozu a závazku v oblasti výzkumu a vývoje k vytvoření nových řešení zdravotní péče během sedmileté dohody.

Společnosti Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) a Microsoft Corp. spojily své síly pro vývoj nových modelů poskytování zdravotní péče, technologií a maloobchodních inovací s cílem posílit a zlepšit budoucnost zdravotní péče. Společnosti budou společně využívat výkonnost platformy Microsoft Azure, cloud a AI platformu společnosti Microsoft, investice do zdravotní péče a nová maloobchodní řešení, aby díky zákaznické základně společnosti WBA, výhodným lokalizacím, ambulantním zdravotnickým službám a odborným znalostem ve svém odvětví učinily zdravotní péči více osobní, cenově dostupnou a přístupnou pro lidi na celém světě.

Současné systémy zdravotní péče jsou složitou kombinací organizací veřejného a soukromého sektoru, poskytovatelů, odběratelů, farmaceutických společností a dalších zúčastněných stran. Přestože jsou v oblasti zdravotní péče zaváděny inovace, existuje potřeba i příležitost plně integrovat systém, čímž se zdravotní péče stane pro lidi přístupnější díky poznatkům získaným zpracováním dat. Tato skutečnost spojila společnosti WBA a Microsoft. Prostřednictvím tohoto strategického partnerství poskytnou společnosti inovační platformy, které umožní vznik zdravotnických sítí nové generace, integrovaného digitálního léčení a řešení správy péče.

„Zlepšení zdravotních výsledků při snižování nákladů na péči je složitou výzvou, která vyžaduje rozsáhlou spolupráci a silné partnerství mezi zdravotnickým a technologickým průmyslem," říká Satya Nadella, generální ředitel společnosti Microsoft. „Společně s Walgreens Boots Alliance usilujeme o splnění tohoto slibu tak, že stavíme lidi do centra jejich zdraví a blahobytu pomocí propojení výkonnosti cloudu Azure, technologie AI a Microsoft 365 s hlubokými odbornými znalostmi Walgreens Boots Aliance a odhodláním pomáhat komunitám po celém světě vést zdravější a šťastnější život."

V rámci strategického partnerství se společnosti zavázaly k dlouholetým investicím do výzkumu a vývoje za účelem vybudování řešení zdravotní péče, zlepšení zdravotních výsledků a snížení nákladů na péči. Tyto investice budou zahrnovat financování, odborníky v dané oblasti, technologie a nástroje. Společnosti také prozkoumají potenciál založení společných inovačních center na klíčových trzích. Společnost WBA bude navíc v roce 2019 pilotovat až 12 obchodních „digitálních zdravotních koutů" zaměřených na propagaci zboží a prodej vybraného hardwaru a zařízení souvisejících se zdravotní péčí.

„Naše strategické partnerství se společností Microsoft demonstruje naše silné odhodlání vytvářet pro naše zákazníky integrované digitální řešení k poskytování zdravotní péče nové generace, přeměnit naše obchody na moderní zdravotnické destinace v okolí a rozšiřovat nabídku pro zákazníky," řekl Stefano Pessina, výkonný místopředseda a generální ředitel společnosti WBA. „Společnost WBA bude spolupracovat se společností Microsoft pro využití informací, které existují mezi odběrateli a poskytovateli zdravotní péče, aby v zájmu pacientů a s jejich souhlasem využila naši mimořádnou síť dostupných a pohodlných lokalit k poskytování nových inovací, větší hodnoty a lepších zdravotních výsledků v systémech zdravotní péče po celém světě."

Propojená platforma pro poskytování a správu zdravotní péče zaměřená na spotřebitele

Společnosti se zaměří na propojení obchodů WBA a zdravotnických informačních systémů s osobami, bez ohledu na jejich lokalizaci, a to prostřednictvím jejich digitálních zařízení. To umožní lidem přístup ke službám zdravotní péče, jako je virtuální péče, bez ohledu na to kdy, kde a jak ji potřebují.

Integrace informací umožní cenné poznatky na bázi datové vědy a umělé inteligence (AI), které mohou umožnit zásadní zlepšení, jako je například podpora převodu údajů o zdravotní péči do více komunitních lokalit a udržitelnou transformaci v oblasti poskytování zdravotní péče.

Při spolupráci s poskytovateli zdravotní péče pro pacienty se společnosti aktivně zapojí do nabádání pacientů, aby zlepšili dodržování užívání léků, snížili počet návštěv v ambulancích a snížili počet opakovaných hospitalizací. Základem tohoto modelu je soukromí údajů, bezpečnost a souhlas, což budou jeho stěžejní zásady, které byly zdůrazněny investicemi společnosti Microsoft do vývoje důvěryhodné cloudové platformy.

Lepším propojením lidí, poskytovatelů a systémů, ve kterých pracují, bude tento průmysl schopen poskytnout kvalitnější péči o pacienty.

Personalizované služby zdravotní péče

Společnosti WBA a Microsoft se také zaměří na umožnění osobnějších zkušeností v oblasti zdravotní péče od preventivní vlastní péče po léčení chronických onemocnění. Společnost WBA se bude zabývat řešeními správy životního stylu v oblastech, jako je výživa a wellness, a to prostřednictvím metody dodávek dle výběru zákazníka, včetně digitálních zařízení a digitálních aplikací nebo odborných rad v obchodech.

Prostřednictvím kombinace specializovaného výzkumu a vývoje a externích partnerství je plánován vývoj řady aplikací pro léčení chronických onemocnění a angažovanost pacientů, společně s portfoliem zařízení pro připojení k Internetu věcí (IoT) pro řízení neakutního léčení chronických onemocnění poskytované cloudem Microsoft, AI a technologií IoT.

Spolupráce s odběrateli, poskytovateli a výrobci léčiv při zavádění řešení s cílem zlepšit zdravotní výsledky za nižší náklady

Společnosti budou navíc dále pracovat na vybudování bezproblémového ekosystému zúčastněných organizací s cílem lépe propojit spotřebitele a poskytovatele, včetně lékárníků Walgreens a Bolte, a výrobce léčiv a odběratele. Microsoft a WBA budou navzájem využívat své průzkumy trhu a identifikovat správné partnery pro vývoj řešení.

Například významná účast distribuční sítě zdravotnické péče poskytne lidem příležitost jednoduchého zapojení do řešení zdravotní péče WBA a poskytovatelů akutní péče v rámci jedné platformy.

WBA převede své IT platformy na Microsoft

Prostřednictvím této dohody se společnost Microsoft stává strategickým poskytovatelem cloudu pro WBA a společnost WBA má v úmyslu převést většinu IT infrastruktury společnosti na cloud Microsoft Azure. To bude zahrnovat nové transformační platformy v maloobchodu, lékárnách a obchodních službách, nové schopnosti v oblasti dat a analýzy, stejně jako některé starší aplikace a systémy. Společnost také plánuje zavést systém Microsoft 365 pro více než 380 000 zaměstnanců a obchodů na celém světě a posílit je pomocí nástrojů pro zvýšení produktivity, pokročilého zabezpečení, interní spolupráce a zapojení zákazníků.

Přechod společnosti WBA na platformu společnosti Microsoft umožní WBA urychlit distribuci, získat hlubší porozumění zákazníkům a další poznatky a v důsledku toho poskytnout svým zákazníkům a komunitám lepší a individuálnější péči, produkty a služby. Přechod na Microsoft Azure navíc urychluje modernizaci a nákladovou efektivitu technologií v rámci společnosti WBA.

O společnosti Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance (Nasdaq: WBA) je první globální lékárenská a zdravotnická společnost orientovaná na blahobyt a největší síť maloobchodních lékáren a obchodů se zbožím pro zdraví a každodenní život v USA a Evropě. Společnost Walgreens Boots Alliance a společnosti, ve kterých investuje, působí ve více než 25 zemích a zaměstnávají více než 415 000 zaměstnanců.

Rozsáhlé portfolio maloobchodních a podnikatelských značek společnosti zahrnuje Walgreens, Duane Reade, Boots a Alliance Healthcare, stejně jako stále více globálnější značky pro zdraví a krásu, jako jsou No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP a Botanics.

Společnost Walgreens Boots Alliance je hrdá na to, že může využívat desetiletí zkušeností mezinárodního rozsahu a starat se tak o planetu, pacienty, své zaměstnance a ostatní lidi. K tomu přispívá četnými aktivitami společenské odpovědnosti a iniciativami udržitelnosti, které mají pozitivní dopad na zdraví a blahobyt miliónů lidí.

Více informací naleznete na www.walgreensbootsalliance.com.

(WBA-GEN)

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (Nasdaq „MSFT" @microsoft) umožňuje digitální transformaci pro éru inteligentního cloudu a inteligentní převahy. Jejím posláním je podporovat každou osobu a každou organizaci na této planetě, aby dosáhla výš.

Všechna prohlášení v této zprávě, která nejsou historická, jsou výhledová prohlášení učiněná v souladu s ustanoveními zákona o reformě soudních sporů v oblasti soukromých cenných papírů z roku 1995, která se týkají bezpečného přístavu. Tato výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucí výkonnosti a zahrnují rizika, předpoklady a nejistoty, včetně těch, která se týkají harmonogramu a účinnosti plánů spolupráce, schopnosti realizovat očekávané přínosy spolupráce, činnosti konkurence na trhu a schopnosti dosáhnout očekávaných finančních a provozních výsledků v uvedených částkách a v očekávané době, které jsou popsané v položce 1A (rizikové faktory) formuláře 10-K společnosti Walgreens Boots Alliance, Inc. pro její fiskální rok končící dne 31. srpna 2018, a to ve formuláři 10-K společnosti Microsoft Corporation za fiskální rok končící 30. června 2018 a následných dokumentech, které společnosti Walgreens Boots Alliance, Inc. a Microsoft Corporation předložily nebo poskytly Komisi pro cenné papíry a burzy. Pokud by se projevilo jedno nebo více těchto rizik nebo nejistot nebo by se základní předpoklady ukázaly jako nesprávné, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Tato výhledová prohlášení jsou platná pouze k datu, kdy byla vytvořena. S výjimkou rozsahu požadovaného zákonem žádná ze společností Walgreens Boots Alliance, Inc. a Microsoft Corporation nepřebírá a výslovně se zříká jakékoliv odpovědnosti nebo povinnosti veřejně aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení po datu tohoto vydání, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí, změn předpokladů nebo jiných.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/808374/Walgreens_Pharmacy_7836_SP0462_SN0460.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808373/MSWBA_graphic_white_01_Logo.jpg

Kontakt:

Vztahy s médii, Microsoft, WE Communications, (425) 638-7777, rrt@we-worldwide.com; nebo vztahy s médii Walgreens Boots Alliance, Jim Cohn, (224) 565-1967, jim.cohn@walgreens.com, investoři Walgreens Boots Alliance: Gerald Gradwell, Jay Spitzer, (847) 315-2922; POZNÁMKA PRO REDAKTORY: Další informace, novinky a perspektivy od společnosti Microsoft naleznete na webu zpravodajského centra Microsoft News Center na adrese http://news.microsoft.com. Webové odkazy, telefonní čísla a tituly byly v době publikování správné, ale mohly se změnit. Pro další pomoc mohou novináři a analytici kontaktovat tým pro rychlou reakci společnosti Microsoft nebo jiné vhodné kontakty uvedené na stránkách http://news.microsoft.com/microsoft-public-relations-contacts .

Klíčová slova USA-zdraví-komunikace-počítače-Microsoft Corp.

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.