O společnosti Glomex Military Supplies

Společnost Glomex Military Supplies (Glomex MS) byla založena v roce 2008 a sídlí v Praze. Filozofií společnosti je nabízet těm nejnáročnějším zákazníkům v ozbrojených složkách, zejména speciálním jednotkám armády i policie a vzdušným silám, komplexní projekty s využitím nejlepších a technologicky nejpokročilejších produktů a služeb, které jsou na trhu v dané oblasti k dispozici. Vedle projektů pro speciální jednotky a letectvo Glomex MS rozšířila svůj záběr i na pozemní techniku či systémy logistického zabezpečení vojsk v poli. Tomu odpovídá i struktura společnosti, která se člení na divizi pozemních systémů, divizi systémů pro vzdušné síly a divizi produktů a služeb pro speciální síly.

Glomex MS má dlouhodobá partnerství se společnostmi, které jsou lídry ve vývoji a výrobě speciálního vybavení, z USA i dalších zemí NATO. Ve spolupráci s nimi plní Glomex MS roli systémového integrátora, marketingového, výcvikového a servisního centra pro své zákazníky, kterými jsou ozbrojené složky zejména ze zemí Střední a Východní Evropy. Glomex MS do svých projektů zapojuje i české podniky a přináší tak synergické efekty pro národní obranný průmysl.

Josef Bečvář, prezident Glomex MS, uvádí: „Kvůli komplexní povaze našich projektů, ve kterých se kombinuje high-tech technologie více výrobců, potřeba speciálního proškolení pro jeho používání i zabezpečení servisu v průběhu životního cyklu, má společnost vynikající tým zaměstnanců, kteří nejsou "jen" obchodníky, ale zejména experty na danou oblast, v některých případech i techniky a instruktory s jedinečnou kvalifikací.“

Společnost Glomex MS dodala řadě zákazníků padákovou techniku, přístroje nočního vidění či pokročilé simulační technologie. Její certifikované servisní středisko přístrojů nočního vidění využívají zákazníci z více než 20 zemí. Mezi úspěšné projekty realizované pro Ministerstvo obrany ČR se řadí například dodávka a servis výškové výstroje pro osádky vrtulníků Mi-171Š či dodávka dezorientačního simulátoru pro letce. Významnou zakázkou, kterou Glomex MS úspěšně realizuje, je komplexní servis letounů Airbus A-319 a Jak-40 vzdušných sil Armády České republiky.

Glomex MS rozvíjí kromě dlouhodobých vztahů s americkými výrobci i partnerství se špičkovými firmami obranného průmyslu ve Francii, Německu, Polsku a dalších evropských státech NATO. Vedle vybavení pro speciální jednotky se zaměřuje i na pozemní techniku či systémy logistického zabezpečení. Do portfolia moderních produktů, které Glomex MS nabízí, patří samohybný dělostřelecký systém AGM na podvozku Tatra, bojové drony nebo nejmodernější ruční protitankové zbraně.

Ve společnosti Glomex MS, která působí v několika zemích EU, pracuje více než 50 zaměstnanců a spolupracovníků včetně bývalých příslušníků Armády a Policie České republiky. Josef Bečvář je prvním vojákem ve výslužbě z hodnostního sboru generálů, který do Glomex MS nastoupil. Glomex Military Supplies je členem investiční skupiny Glomex Invest s obratem přes 300 milionů Kč za účetní období roku 2018.

Klíčová fakta o Glomex Military Supplies

- Vznik: Založena v roce 2008

- Personál: Cca 50 zaměstnanců

- Vedení: Prezident společnosti arm. gen. v.v. Ing. Josef Bečvář

- Podnikání: Komplexní projekty pro ozbrojené síly v oblasti výzbroje a materiálového vybavení

- Financování: ryze český kapitál z vlastních či bankovních zdrojů

- Člen investiční skupiny Glomex Invest a.s.

- Tržby investiční skupiny: více něž 300 miliónů Kč za rok 2018

Klíčová slova ČR-zbraně-armáda-lidé-PP Partners Prague

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.