Josef Bečvář po 45 letech služby v armádě nastoupil do Glomex MS

Josef Bečvář po 45 letech služby v armádě nastoupil do Glomex MS

Josef Bečvář po 45 letech služby v armádě nastoupil do Glomex MS

V lednu 2019 nastoupil Josef Bečvář, armádní generál ve výslužbě, do funkce prezidenta společnosti Glomex Military Supplies. V armádě sloužil celkem 45 let. Odešel z ní v létě 2018 poté, co dosáhl nejvyšší mety: pozice náčelníka generálního štábu. Ve svých 60 letech začíná úplně novou kariéru manažera v soukromém sektoru.

Do armády přivedl Josefa Bečváře zájem o vojenskou techniku. Podařilo se mu uspět v přijímacích zkouškách na vojenské gymnázium v Moravské Třebové, kam nastoupil v roce 1973. Po maturitě nastoupil ke studiu na Vojenské velitelsko-technické škole ve slovenském Martině, kde vystudoval obor raketové vojsko a dělostřelectvo.

Po absolvování vysoké školy začal Josef Bečvář sloužit u bojových útvarů. Začínal v roce 1981 od základních funkcí: velel palebné četě i baterii, sloužil na Správě raketového vojska a dělostřelectva Ministerstva obrany. Poté v letech 1986 až 1989 absolvoval postgraduální studium na Vojenské akademii v Brně. Vrátil se k bojovým útvarům na divizní stupeň, kde sloužil ve štábních funkcích jako specialista na dělostřelectvo. To už se ale psal rok 1990, kdy bylo zřejmé, že ozbrojené síly čeká radikální proměna. Armáda se zmenšovala a zbavovala lidí i techniky, řada útvarů se rušila, zároveň ale vznikaly úplně nové organizační části. Jednou z nich byla vojenská policie, ke které nastoupil Josef Bečvář v roce 1991.

Práce u vojenské policie zároveň znamenala možnost dalšího vzdělávání na specializovaných školách v zahraničí. V roce 1993 byl Josef Bečvář vyslán na kurz četnictva ve francouzském Melunu. Do Francie se podívá ve vojenské službě ještě několikrát: Ke konci 90. let si doplní vzdělání pro vyšší velitelské funkce na Vševojskové škole obrany v Paříži a dvakrát, poprvé v letech 2004 až 2007 a podruhé v období 2011 až 2014, bude v zemi galského kohouta působit jako přidělenec obrany.

Mezitím pokračoval i jeho funkční a hodnostní růst v rámci vojenské policie. Od roku 1999 sloužil Josef Bečvář jako její náčelník a v roce 2003 byl povýšen do hodnosti brigádního generála. Další zlom v jeho vojenské kariéře přišel v roce 2007. Dostal nabídku, abych přešel na Generální štáb jako ředitel Sekce rozvoje druhů sil. Bečvář prošel na Generálním štábu dalšími funkcemi, sloužil jako zástupce náčelníka generálního štábu a 1. května 2015 jeho kariéra vyvrcholila jmenováním do hodnosti náčelníka Generálního štábu Armády ČR. O rok později dosáhl i nejvyšší vojenské hodnosti armádního generála.

Do funkce nastoupil v období, kdy ekonomika rostla, politici byli ochotni navyšovat výdaje na obranu a zdůrazňovala se potřeba velkých modernizačních a vyzbrojovacích projektů. V této atmosféře se Josefu Bečvářovi podařilo dokončit Koncepci výstavby Armády ČR do roku 2025, která byla schválena vládou ČR. Podle "not" tohoto dokumentu se dnes postupně realizuje přezbrojení Armády ČR jako celku.

Bečvář ve vedení armády kladl důraz na výstavbu jednotek aktivních záloh. Tato dlouhodobě stagnující část armády se díky nové legislativě i schválené koncepci výstavby Armády ČR stala váženou a důležitou součástí ozbrojených sil ČR, která nemá problém získat zájemce o službu.

Po ukončení služby v armádě v létě 2018 Josef Bečvář zvažoval různé možnosti a v prosinci se rozhodl pro působení ve firmě Glomex Military Supplies. Jedná se o příklad běžné praxe v zemích NATO, kdy bývalé generály a vyšší důstojníky zaměstnávají významní hráči národního obranného průmyslu.

Josef Bečvář dodržel při svém přechodu z vojenské služby do soukromé sféry všechna zákonná i etická pravidla a jako jeden z prvních generálů Armády ČR ve výslužbě o svém nástupu do pozice v soukromé firmě široce informuje. Ve funkci NGŠ nepřišel s firmou, kde nyní působí, vůbec do styku a nebyl nijak spojen s rozhodováním o jejích zakázkách. Ty Glomex MS vesměs získala v otevřených výběrových řízeních organizovaných civilní částí rezortu. Se společností Glomex MS a jejími představiteli se seznámil a jednal až po svém odchodu ze služebního poměru vojáka z povolání.

Josef Bečvář ke svému nástupu do Glomex MS uvádí: „Důvodem, proč jsem si vybral Glomex MS, je, že jde o středně velkou, rozvíjející se firmu obranného průmyslu, kde se mohu uplatnit jako manažer a postupně s ní odborně růst. Důležité pro mě je, že nepůsobí pouze na českém trhu, ale realizuje projekty v zahraničí. Mohu tedy uplatnit i své zkušenosti z vojenské diplomacie.“

„Chtěl bych při této příležitosti poděkovat armádě za všechno, co mi během 45leté kariéry umožnila. Kdybych se dnes rozhodoval znovu, neměnil bych na své kariéře vůbec nic. Zároveň chci poděkovat majiteli Glomex MS za důvěru, kterou mi ustanovením do funkce prezidenta společnosti dal. Začíná pro mě nová zajímavá profesní kapitola, ve které mohu nadále pracovat ve prospěch bezpečnosti ČR i jejích spojenců.“

Klíčová slova ČR-armáda-správa-lidé-PP Partners Prague

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.