Mluvčí pana Firtashe Lanny Davis vyzývá americké státní zástupce, aby opravili záznam u rakouských soudů, že pan Firtash nikdy nenabízel úplatky, navzdory falešným obviněním státních zástupců

Cituje zprávu deníku New York Times, že pan McKinsey, nikoli pan Firtash, zapsal na diapozitiv nabídku úplatku, což bylo dle amerických státních zástupců „jasným důkazem" úplatků pana Firtashe.

Během mezinárodních telefonních tiskových konferencí pro americká, evropská a indická média Lanny J. Davis, americký mluvčí Dmytro Firtashe, který je obžalován v americkém federálním soudu prokurátory amerického ministerstva spravedlnosti v Chicagu, vyzval tyto žalobce k „opravě záznamu" týkajícího se jejich „falešného" obvinění u rakouských soudů, že pan Firtash a jeho kolegové napsali dokument, jež navrhuje „použití úplatků" pro indické vládní představitele, aby zajistili indickou licenci na těžbu titanu.

Deník New York Times dne 31. prosince 2018 zveřejnil dlouhou zprávu dokazující dokazuje, že dokument, který američtí státní zástupci považovali za „jasný důkaz" údajného návrhu pana Firtashe na úplatky indických úředníků, nebyl vůbec takovým důkazem. Deník Times spíše dokázal, že dokument - jediný diapozitiv aplikace PowerPoint, který zaznamenával zmínku o úplatcích pro jmenované indické úředníky za zajištění licence na těžbu, byl ve skutečnosti vytvořen výhradně společností McKinsey & Company, nikoliv panem Firtashem a kolegy. Viz odkaz zde.

Dan Webb, advokát pana Firtashe a bývalý americký právní zástupce v Chicagu, byl v článku deníku Times citován, když uvádí: „Pan Firtash neměl nic společného s vytvořením nebo prezentací snímku aplikace PowerPoint, který navrhoval uplácení a který američtí státní zástupci využívali k podpoře vydání pana Firtashe."

Pan Davis také zdůraznil, že obžaloba pana Firtashe zveřejněná v roce 2013 „neobsahovala ani jediné slovo nebo tvrzení, že by v Indii nebo kdekoliv jinde mělo dojít k zaplacení úplatku" panem Firtashem. Dodal: „Doufáme a věříme, že žalobci z Chicaga zašlou rakouskému ministru spravedlnosti a rakouským soudům příslušné písemné podklady, aby bylo možné opravit záznam [poté, kdy s jistotou vědí, že jejich písemná obvinění proti panu Firtashovi na základě diapozitivu byla falešná] a odvolali své falešné tvrzení, že tento diapozitiv byl „jasným důkazem", spíše žádným důkazem o tom, že pan Firtash navrhoval úplatky.

VYDÁNO KANCELÁŘÍ DAVIS GOLDBERG GALPER, REGISTROVANOU ZAHRANIČNÍ AGENTUROU, JMÉNEM DMYTRO FIRTASHE. DALŠÍ INFORMACE JSOU K DISPOZICI NA ODDĚLENÍ PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI USA, WASHINGTON, D.C .

Kontakt: Eleanor McManus

emcmanus@dggpllc.com

(202) 899-3846 office

(202) 460-1451 cell

Klíčová slova USA-právo-soud-Lanny Davis

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.