Univerzita Pardubice startuje dny otevřených dveří

Pro všechny zájemce, kteří uvažují o studiu na vysoké škole, začínají zítra na Univerzitě Pardubice DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Během několika týdnů se budoucím studentům postupně otevřou učebny či laboratoře všech sedmi fakult. Prohlédnout si budou moci také moderní univerzitní kampus, univerzitní knihovnu, vysokoškolské koleje s menzou nebo tělovýchovný areál. Získají také informace o všech oborech a studijních programech, o přijímačkách i budoucím uplatnění.

Univerzita Pardubice nabízí kvalitní vzdělávání, což loni potvrdil Národní akreditační úřad, který jí jako teprve 4. vysoké škole v České republice udělil na 10 let známku nejvyšší kvality. Škola získala institucionální akreditaci pro šest oblastí vzdělávání: dopravu, ekonomické obory, historické vědy, chemii, informatiku a zdravotnické obory.

"Institucionální akreditace je pro další rozvoj naší univerzity velmi významná. Potvrzuje, že naše nabízené studijní programy mají dlouhodobě zaručenou a potvrzenou kvalitu. Dává nám také vysokou míru autonomie a pravomoci připravovat studijní programy a umožňuje nám tak být v nabídce studijních programů našim studentům mnohem aktuálnější. Věřím, že kvalita a aktuálnost jsou silné argumenty, podle kterých se naši budoucí studenti budou rozhodovat,“ říká rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek.

Už zítra se zájemcům o studium otevře Fakulta ekonomicko-správní, která sídlí v moderním areálu univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách a v pátek Fakulta restaurování se sídlem v Litomyšli. O možnostech studia v akademickém roce 2019/2020 budou během ledna a února postupně informovat všechny fakulty - viz tabulka.

Další informace o studiu na univerzitě mohou uchazeči získat i na veletrhu Gaudeamus v Praze ve dnech 22. až 24. ledna na výstavišti v Letňanech. Stánek Univerzity Pardubice bude mít číslo 77.

Některé fakulty pořádají už v těchto měsících přípravné kurzy, které zájemcům o studium pomohou s přípravou na přijímací zkoušky. Fakulta ekonomicko-správní nabízí kurz matematiky, Fakulta filozofická kurz anglického jazyka a humanitních studií a Fakulta zdravotnických studií kurz biologie zaměřené na člověka. Další kurzy poskytnou fakulty Univerzity Pardubice už pro nově přijaté posluchače před zahájením akademického roku, aby jim pomohly lépe zvládnout některé předměty. Dopravní fakulta Jana Pernera nabídne kurz matematiky a fyziky, Fakulta restaurování úvodní plenérový kurz, Fakulta chemicko-technologická úvodní kurz chemie či matematiky a Fakulta elektrotechniky a informatiky úvodní kurz matematiky.

Uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice mohou získat informace i na speciálním webu www.evolupce.cz. Tam lze projít virtuálně i univerzitní kampus a hlavní budovy fakult - https://www.upce.cz/panorama.html nebo se zaregistrovat k odběru elektronického INFOSERVISU, který je bude informovat o důležitých termínech přijímacího řízení, o zkouškách i začátku studia. Informace lze najít také na facebookové stránce evolUPCE a na stránkách e-ZPRAVODAJE a na univerzitních sociálních sítích - Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube kanál.

Bližší informace:

studijní oddělení jednotlivých fakult - přes telefonní ústřednu 466 036 111

Univerzita PardubiceFakultaDen otevřených dveříPřípravný kurzTermín přihlášek k bakalářskému studiu
Fakulta ekonomicko-správnístředy 9. ledna a 16. února(9:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB)matematika31. března
Fakulta restaurování v Litomyšlipátek 11. ledna(10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici v Litomyšli)10. května
Fakulta zdravotnických studiíčtvrtek 17. ledna(15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395)biologie zaměřená na člověka matematika28. února
Fakulta filozofickáúterý 29. ledna(14:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB) sobota 23. února(10:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB)angličtina

humanitní studia

31. března
Dopravní fakulta Jana Pernerastředa 30. ledna(9:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)matematika

fyzika

(pro přijaté uchazeče)

31. května
Fakulta chemicko-technologickástředy 30. ledna a 13. února(10:30 areál fakulty v univerzitním kampusu)31. března
Fakulta elektrotechniky a informatikypátek 15. února(10:00 budova fakulty na nám. Čs. legií 565)matematika

(pro přijaté uchazeče)

31. března
Kontakt:

Tomáš Pospíchal

referent propagace a vnějších vztahů

Oddělení propagace a vnějších vztahů

Univerzita Pardubice

Studentská 95

tel.: 466 036 467

e-mail: tomas.pospichal@upce.cz

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.