Výrobce laserových spektroskopů AtomTrace vstupuje na trh START pražské burzy

Společnost AtomTrace a.s., která se zabývá vývojem a výrobou zařízení provádějících prvkovou analýzu pomocí laserové spektroskopie, vstupuje prostřednictvím primárního úpisu nových akcií (IPO) na trh START pražské burzy, nabízí 20procentní podíl ve společnosti za 25-35 milionů korun. Získané peníze využije zejména na posílení globálního obchodu a marketingu, navýšení pracovního kapitálu a vývoj nových produktů.

Všechny zdroje z IPO půjdou, po odečtu nákladů spojených se vstupem na burzu, do společnosti AtomTrace pro výše uvedené účely. Nejedná se o exit stávajících akcionářů, ale na prvním místě o finanční injekci do očekávaného dynamického růstu společnosti.

Prostřednictvím laserové spektroskopie lze v laboratorních i venkovních podmínkách zjistit povrchové i podpovrchové chemické složení zkoumaného vzorku (prvková analýza pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu - LIBS). Využití nabízí jak ve výzkumných institucích, tak v průmyslu či veřejných službách, a to s globálním záběrem.

Laserové přístroje AtomTrace by měly rychle odhalit například korozi v železobetonových stavbách. "Rozeznáme, zda hrozí, že spadne most. S předstihem určíme, že konstrukce je ve špatném stavu a vyžaduje pozornost," odhaluje budoucnost výkonný ředitel společnosti Proček v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

V roce 2018 společnost disponuje třemi hlavními produktovými řadami Sci-Trace(R), X-Trace(R)/A-Trace a Interakční komorou LIBS, přičemž všechny produkty pracují na společností originálně vyvinutém SW s označením AtomAnalyzer. Produktová řada Sci-Trace(R) je určena především pro laboratorní výzkum, univerzity a výzkumné instituty, zařízení X-Trace(R) je určeno pro průmyslové využití a lze jím provádět povrchovou a podpovrchovou prvkovou dálkovou analýzu na vzdálenost až 30 metrů. V současné době společnost vyvíjí další tři průmyslové aplikace Road-Trace (forensní analýza brzdných drah), A-Trace concrete (analýza železobetonových konstrukcí) a LIBSEM (analýza biologických tkání).

Mezi klíčové akcionáře AtomTrace se řadí mezinárodně uznávaní odborníci na technologii LIBS, jeden ze spoluzakladatelů společnosti AtomTrace, profesor na VUT v Brně a vedoucí jedné z největších výzkumných skupin brněnského výzkumného centra CEITEC prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D. i současný statutární ředitel společnosti a také seniorní výzkumník Masarykovy univerzity v Brně doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. Dále Jan Proček, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti anebo spoluzakladatel listované společnosti Photon Energy s dlouholetými zkušenostmi z finanční sféry a majoritní akcionář společnosti Georg Hotar.

Nový trh START umožňuje firmám emitovat akcie ve výši jeden milion eur až 80 milionů eur. Jedná se tedy o trh cílený na menší a střední firmy, které výměnou za prodej svého stávajícího nebo nově emitovaného akciového podílu (primární úpis/IPO) získají peníze na další rozvoj či kapitalizaci podílů současných akcionářů.

Na trhu START upsaly od května tohoto roku úspěšně své akcie již čtyři společnosti (Fillamentum, Prabos plus, Primoco UAV a UDI Group) a s některými akciemi bylo již v rámci sekundárního trhu obchodováno ve významném objemu.

Pro více informací ohledně investice do akcií společnosti AtomTrace a.s., kontaktujte, prosím, makléře společnosti Roklen360 a.s. na tel. čísle (+420) 236 071 602 nebo e-mailem info@roklen.cz. Poradcem uvedení společnosti AtomTrace na trh START je Roklen Corporate Finance.

Toto reklamní sdělení neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o společnosti AtomTrace a.s. (dále jen "AtomTrace" nebo "Společnost") ani o akciích Společnosti. Každý čtenář tohoto reklamního sdělení a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně akcií Společnosti měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v prospektu akcií Společnosti, který byl schválen rozhodnutím České národní banky dne 9. 11. 2018, č. j.: 2018/131622/CNB/570 ke sp.zn. S-Sp-2018/00077/CNB/572, které nabylo právní moci dne 10. 11. 2018, a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.atomtrace.com v sekci "Investors".

Klíčová slova ČR-elektronika-burzy-věda-průmysl-firmy-AtomTrace-Roklen

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.