Poutní areál na Bílé Hoře ožívá díky štědrosti dárců

Kostel Panny Marie Vítězné na pražské Bílé Hoře bude kompletně opraven, benediktinky ve veřejné sbírce shromáždily 15 milionů Kč. Odvlhčeny již byly zdi a betony vyměněny za dlažbu, na nádvoří přibylo osvětlení, opravena byla elektroinstalace, pozlaceny kříže i kupole věží a opravena okna. Kostel má i novou fasádu a vnitřní malbu. ČTK to dnes sdělila řádová sestra Petra Pavlíčková. Většina zbývajících prací by měla být dokončena do roku 2020, kdy si poutní místo připomene 400. výročí bělohorské bitvy. Církevní areál na Bílé Hoře je národní kulturní památkou.

"Když nám byl areál před jedenácti lety svěřen do péče, byl jeho stav žalostný. Vládla tu doslova ponurá atmosféra. Všude byly opadané omítky, nádvoří zarostlé mechem, poškozeny fresky a mnoho dalšího," uvedla Pavlíčková, která se obnově poutního místa věnuje řadu let.

Společenství čtyř řádových sester se zabydlelo v místní faře a začalo se věnovat nejen společenskému životu místní farnosti, ale i nutným záchranným pracím a shánění peněz na opravy. Jako první se jim podařilo zaplatit odvlhčení zdí a výměnu betonů za dlažbu.

Většinu oprav plánují benediktinky dokončit za dva roky. Na některé záchranné práce ale peníze stále nemají. "Jde především o restaurování vzácných fresek v ambitu. V minulosti se o jejich záchranu někdo pokoušel, ale nedopadlo to příliš dobře," uvedla Pavlíčková. Historické malby jsou po neodborném zásahu napadeny plísní.

Po skončení stavebních a restaurátorských prací chtějí benediktinky areál více zpřístupnit veřejnosti. Už nyní pořádají přednášky, koncerty nebo turistické prohlídky.

Obnovu kostela umožnily dary farníků i pomoc štědrých mecenášů. "Je to téměř neuvěřitelné, ale za ta léta jsme shromáždily částku blížící se patnácti milionům," uvedla Pavlíčková. Mnohdy to prý bylo střádání po stokorunách, někdy pomohli mecenáši. Mezi nimi byli například poslanec a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg nebo zakladatel společnosti Eco-Investment Milan Fiľo.

"Já sám jsem věřící člověk, takže přispět na obnovu kostela je pro mě samozřejmé," uvedl. Jeho společnost ECO-Investment a.s., která sídlí v Praze, podporuje Benediktinské arciopatství, Břevnovský klášter a kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře od roku 2008. V posledních deseti letech přispěl podnikatel na obnovu nemovitého i movitého českého historického dědictví částkou téměř 20 mil. českých korun. Fiľo také pravidelně přispívá na nadace, které v České republice pomáhají zejména sociálně slabším rodinám, na Ústřední vojenskou nemocnici v Praze a je také mecenášem české umělecké scény.

"Pan Fiľo přispívá každý rok nějakou částkou, a tím nám umožňuje žádat pražský magistrát a ministerstvo kultury o granty, ze kterých průběžně opravujeme části areálu. Kdyby nepřispíval, nemůžeme žádat o granty, protože podmínkou získání je finanční spoluúčast. Jsme mu za podporu velice vděčni," uvedla řádová sestra Pavlíčková

Poutní místo Panny Marie Vítězné stojí na místě bělohorské bitvy. Hlavním iniciátorem výstavby byl pražský malíř a miniaturista Christian Luna. Barokní památka je spojena s řadou známých jmen. Podíl na stavbě historického areálu má podle některých zdrojů mimo jiné architekt Jan Blažej Santini Aichl. Tvůrcem vstupního portálu byl zřejmě stavitel Kilián Ignác Dientzenhofer.

Kontakt:

Martin Opatrný

+420 602 252 405

https://cz.linkedin.com/in/martinopatrny

Klíčová slova ČR-památky-církve-historie-Bílá Hora-PR Clinic

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.