Pozvánka na předání petičních archů za přejmenování Výstaviště v Holešovicích na Park Miloše Formana

Pavel Sehnal

Pavel Sehnal

Majitel skupiny SPGroup a.s. a předseda ODA Pavel Sehnal si vás dovoluje pozvat ve středu 3. října 2018 v 11 hodin na předání petičních archů za přejmenování Výstaviště v Holešovicích na Park Miloše Formana. Petiční archy předá Odboru volených orgánů Magistrátu Hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Ještě před předáním je P. Sehnal připraven zodpovědět vaše dotazy u petičního stanu před budovou Magistrátu Hl. m. Prahy.

Petiční archy budou předány v souladu s pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy Odboru volených orgánů, který je následně předkládá radě k projednání na jejím zasedání.

Sdělujeme, že petici za přejmenování veřejného prostranství v Praze 7 - Holešovicích, jehož dominantou je Průmyslový palác, nesoucího v současné době název "Výstaviště" na "Park Miloše Formana", podpořilo a podepsalo více než 20.000 občanů za poměrně velmi krátkou dobu. Je tedy zjevně zájmem široké veřejnosti uvedené veřejné prostranství přejmenovat, uctít tím památku pana Miloše Formana, jednoho z nejvýznamnějších českých rodáků a velikána českého i světového filmu, a přiřadit hodnotný název tomuto veřejnému prostranství, které si hodnotnější název pro svůj význam a pro účely jeho budoucího vhodného využití zaslouží.

"Pokud jsem se při prezentaci projektu přejmenování holešovického výstaviště jakkoliv dotkl citů bratrů Formanových, tak se za to omlouvám, nebylo to mým úmyslem a rád se jim za to dojdu omluvit i osobně. Bratři Formanové dělají svým uměním a vtipem radost lidem, já zase chci vrátit ztracený lesk hlavnímu městu Praze a zlepšit život Pražanům. Obě strany mají krásné a smysluplné cíle, přesto obě strany se ale momentálně spolu škorpí a svou energii a čas věnují věcem, které nejsou ani pro jednu stranu tím, co chtějí pro druhé lidi dělat a v čem vidí smysl. Proto jsem nabídl bratrům Formanům usmíření a dobrou věc, která nás paradoxně nyní rozděluje, můžeme dokončit společně,“ vysvětluje Pavel Sehnal.

Prosíme o potvrzení vaší účasti na email press@oda.cz.

Štěpánka Marková, manažerka ODA, press@oda.cz

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor volených orgánů

Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

V Praze dne 3. října 2018

----------------------------------------------

Věc: Petice za přejmenování "Výstaviště" na "Park Miloše Formana"

Vážení,

obracíme se na Vás v souladu s článkem 3 odst. 2 Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hlavního města Prahy s peticí adresovanou Radě hlavního města Prahy sestavenou v souladu s ustanovením článku 18 Listiny základních práv a svobod a ustanovením § 1 a násl. zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, kde záležitost, která je předmětem petice, spadá do kompetence Rady hlavního města Prahy dle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy.

Sdělujeme, že petici za přejmenování veřejného prostranství v Praze 7 - Holešovicích, jehož dominantou je Průmyslový palác, nesoucího v současné době název "Výstaviště" na "Park Miloše Formana", podpořilo a podepsalo více než 20.000 občanů za poměrně velmi krátkou dobu, jak je patrné z přiložených petičních archů. Je tedy zjevně zájmem široké veřejnosti uvedené veřejné prostranství přejmenovat, uctít tím památku pana Miloše Formana, jednoho z nejvýznamnějších českých rodáků a velikána českého i světového filmu, a přiřadit hodnotný název tomuto veřejnému prostranství, které si hodnotnější název pro svůj význam a pro účely jeho budoucího vhodného využití zaslouží.

V souladu s ustanovením § 7 písm. c) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, žádáme o projednání záležitosti, která je předmětem petice přiložené k tomuto průvodnímu dopisu, tj. záležitosti přejmenování uvedeného veřejného prostranství na "Park Miloše Formana", radou hlavního města Prahy ve lhůtě 60 dní ode dne podání petice.

Dále žádáme o zaslání vyrozumění o jejím vyřízení.

S pozdravem

Občanská demokratická aliance - působící ve sdružení KRÁSNÁ PRAHA

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00

zastoupená Ing. Pavlem Sehnalem, předsedou strany

Klíčová slova ČR-strany-volby-správa-film-firmy-Praha-ODA-SPGroup

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.