Střední a východní Evropa: kreditní riziko roste se snižováním tempa růstu HDP

25% respondentů průzkumu v regionu očekává nárůst doby obratu pohledávek během následujících dvanácti měsíců.

Ve východní Evropě je v letošním roce očekáván stabilní hospodářský růst ve výši 3 %, tažený zejména silnou domácí poptávkou. Nicméně již pro rok 2019 je očekáváno zpomalení na 2,5 % způsobené celkovým vývojem v regionu a také poklesem efektu vývozních stimulů do států eurozóny. Takový předpokládaný vývoj jednoznačně ovlivní likviditu společností působících v tomto regionu a tím zvýší také kreditní riziko při prodeji s odloženou splatností.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/745317/Atradius_NV_Infographic.jpg )

Letošního průzkumu Atradius barometr platební morálky ve střední a východní Evropě se zúčastnilo více než 1 400 respondentů z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Turecka, přičemž 25 % z nich očekává v následujících dvanácti měsících nárůst doby obratu pohledávek. Naproti tomu jen 13 % dotazovaných společností očekává pokles tohoto ukazatele ve stejném časovém období. Nárůst doby obratu pohledávek má často negativní vliv na likviditu společnosti, jejího zhoršení se nejvíce obávají respondenti z Turecka (43 %) a Rumunska (30 %).

Prodlení v platbách z důvodu nedostatku likvidních prostředků u B2B odběratelů v rámci tuzemského obchodování znatelně vzrostlo (uvádí 68,8 % účastníků průzkumu oproti 58,4 % v loňském roce). Téměř 31 % respondentů zmiňuje, že jejich tuzemští B2B odběratelé používají pozdní úhradu faktur jako zdroj financování. Jako nejčastější důvod neuhrazení pohledávek pak zúčastněné společnosti uvádějí úpadek odběratele (64,2 % oproti 55,8 % v loňském roce). Naproti tomu respondenti, kteří využívají elektronickou fakturaci, zaznamenali zlepšení v rychlosti úhrady svých faktur. Téměř 66 % společností využívalo během uplynulého období elektronické zasílání faktur svým B2B odběratelům.

Atradius barometr platební morálky ve střední a východní Evropě také monitoruje názor společností na největší rizika pro globální hospodářský růst v následujících šesti měsících. V letošním roce hospodářský růst pokračuje a je předpokládán ve výši 3,2 %. Stejně tak se ale zvyšují rizikové faktory, které další růst ohrožují, jako jsou protekcionistické postoje USA a politika FEDu, zpomalení růstu v Číně, a další geopolitické faktory. Riziko vzniku obchodní války vnímá v následujících šesti měsících jako významné 37,7 % respondentů průzkumu napříč regionem, nejvíce pak v Turecku, 53,1 %.

Andreas Tesch, Chief Market Officer společnosti Atradius N.V. k tomu uvádí, "rok 2018 zatím přináší stabilní hospodářskou situaci s očekávaným růstem HDP 3,2 %, což je nejvyšší tempo od roku 2011. Navzdory tomu se vyhlídky dalšího silného růstu pro exportně orientované státy střední a východní Evropy, které jsou závislé vývoji v Evropské unii, zhoršují. Očekávané zpomalení globálního hospodářského růstu může zejména těmto státům přinést strukturální problémy, které mohou vést ke zhoršení kreditního rizika. V dané situaci je nezbytné pozorně sledovat platební morálku odběratelů a minimalizovat tato rizika prostřednictvím pojištění. To pomůže společnostem obchodujícím ve státech střední a východní Evropy k bezpečnému růstu, zlepšení cash flow a udržení ziskovosti."

Kompletní zprávu Atradius barometr platební morálky ve střední a východní Evropě se všemi výstupy z provedeného průzkumu je možné stáhnout online na stránce https://group.atradius.com v části Publikace.

O Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí ve více než 50 zemích po celém světě. Produkty služby Atradius pomáhají společnostem zajistit rizika při prodeji s odloženou splatností. Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů. Podrobné informace naleznete na https://group.atradius.com

http://www.atradius.com

http://www.pulpo.cz

Zdroj: Atradius N.V.

Kontakt pro další informace: Atradius Corporate Communications, Christine Gerryn, Tel.: +31-20-553-2047, E-mail: christine.gerryn@atradius.com; Klára Pirochová, Tel.: +420-732-801-881, E-mail: klara@pulpo.cz

Klíčová slova Nizozemsko-finance-pojišťovny-Atradius

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.