Aurobindo podepisuje definitivní smlouvu o získání podniků Apotex v Polsku, České republice, Nizozemsku, Španělsku a Belgii

- Akvizice urychlí evropskou růstovou strategii společnosti Aurobindo posílením

jejího zeměpisného dosahu a obchodní infrastruktury, zejména na trhu generických

přípravků ve východní Evropě

- Akvizice rozšíří a diverzifikuje evropské produktové portfolio společnosti Aurobindo

přidáním více než 200 generických a více než 80 bezpředpisových produktů s tržbami v

celkové výši 133 milionů euro v roce končícím březnem 2018

- Transakce je oceněná na 74 milionů euro

Společnost Aurobindo Pharma Limited (BSE: 524804) a (NSE: AUROPHARMA) ("Aurobindo'‘), přední světový marketér, výrobce generických farmaceutik a aktivních farmaceutických složek, dnes oznamuje definitivní smlouvu o převzetí od Apotex International Inc. ("Apotex'‘) jeho obchodních operací a určité podpůrné infrastruktury v pěti evropských zemích. Uzavření transakce je podmíněno schválením transakce nizozemskými a polskými orgány pro hospodářskou soutěž.

Akvizice probíhá v souladu se strategií společnosti Aurobindo - růst a posílení podnikání v Evropě spolu s expanzí ve východní Evropě.

V Polsku Aurobindo přidá významné tržby na základě zavedeného obchodního názvu "APO", stejně jako specializovaných prodejních sil zahrnujících jak lékaře, tak i sítě lékáren. V Polsku i České republice se Aurobindo stane jednou z 15 prvních (Gx) společností zabývajícími se generickými přípravky.

V Nizozemsku povede akvizice k tomu, že se Aurobindo stane přední OTC společností na základě objemu. Ve Španělsku se posílí postavení společnosti na trhu generik, a v Belgii akvizice poskytne společnosti Aurobindo vstup do maloobchodního prostoru generik, kde se stane jedním z hráčů první pětky.

Aurobindo očekává zisk komerční infrastruktury včetně zkušených pracovníků, produktů, marketingových povolení a licenčních práv k dokumentaci v Polsku, České republice, Nizozemsku (včetně výrobního závodu v Leidenu), ve Španělsku a Belgii. Akvizice zahrnuje portfolio více než 200 léků na předpis (Rx), 88 produktů dostupných bez předpisu a více než 20 přípravků, které mají být uvedeny na trh v příštích dvou letech.

Aurobindo a Apotex vstoupí do přechodného režimu výroby a dodávek na podporu pokračujících plánů růstu těchto podniků.

Aurobindo zvětšuje svou evropskou stopu již od roku 2006 - organicky i prostřednictvím pečlivě vybraných akvizic na několika klíčových trzích, zejména akvizicí obchodních operací Actavis v sedmi západoevropských zemích roku 2014 a akvizicí společnosti Generis Farmaceutica v Portugalsku roku 2017.

Aurobindo má v současné době zastoupení v devíti evropských zemích: v Portugalsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Španělsku, Itálii, Belgii, Velké Británii a Rumunsku. Současné podnikání společnosti Aurobindo na evropském trhu zahrnuje segmenty generik (Gx), nabídkových generik (TGx), značkových generik (BGx) a nemocničních generik (Hx) podporované stabilní obchodní a nemocniční prodejní infrastrukturou. Ve finančním roce končícím v březnu 2018 zaznamenala společnost Aurobindo tržby v Evropě ve výši 577 milionů euro.

Aurobindo identifikovalo několik oblastí, jež jsou významné pro vytváření hodnot a synergií v rámci navrhované akvizice. Aurobindo plánuje využít infrastrukturu získaných podniků k posílení svého obchodního dosahu v řadě zemí, přičemž synergie pro Aurobindo vyplynou z optimalizace potenciálu vertikálně integrované platformy.

Pan V. Muralidharan, SVP (Senior Vice President) evropských operací pro Aurobindo, k transakci poznamenal:

"Dnes oznámená akvizice je v souladu s naší strategií růstu a diverzifikace našeho podnikání v Evropě. Získání podniků Apotex v těchto pěti klíčových zemích nám umožní dále rozšiřovat naši nabídku produktů, včetně léků bez předpisu v Nizozemsku, a výrazně posílit naši pozici ve východní Evropě. V Polsku nám zavedený obchodní název "APO" umožní přístup na významný trh řízený předpisy a značkami. V ostatních zemích zlepšíme naše postavení na trhu tím, že posílíme obchodní operace s významnými místními znalostmi, což nám umožní maximalizaci potenciálu našich současných produktů a uvedení těch, které jsou plánovány v příštích letech. Očekáváme hladkou integraci získaných podniků do zbytku skupiny Aurobindo, a to na základě úspěchu, kterého jsme doposud v Evropě dosáhli."

Pan V. Muralidharan dodal: "Věříme, že tato akvizice je klíčovým krokem k dosažení našeho cíle stát se jednou z předních generických společností v Evropě."

Toto oznámení nepředstavuje doporučení pro akcionáře nebo potenciální investory.

Společnost Jefferies International Limited působila jako jediný finanční poradce a Herbert Smith Freehills LLP působil jako právní poradce Aurobindo. Společnost Ernst & Young, India poskytovala služby finanční podpory.

O Aurobindo

Aurobindo Pharma Limited (NSE: AUROPHARMA), (BSE: 524804), (Reuters: ARBN.NS), (Bloomberg: ARBP:IN) je přední světový marketér a výrobce generických farmaceutik a aktivních farmaceutických látek. Robustní produktové portfolio je rozděleno do 7 hlavních terapeutických/produktových oblastí zahrnujících antibiotika, antiretrovirální léčiva, CVS, CNS, gastroenterologika, antialergika a antidiabetika. USA a Evropa jsou pro Aurobindo dvěma nejvýznamnějšími trhy, které představují více než 70 % z 2,6 miliard $ tržeb společnosti. Nové aktivity společnosti při vývoji produktů jsou řízeny vynikající organizací R&D. Výrobní zařízení společnosti jsou schválena předními světovými regulačními agenturami, včetně US FDA, UK MHRA, Japan PMDA, WHO, Health Canada, MCC South Africa, ANVISA Brazil. Sídlo společnosti Aurobindo se nachází v Hyderabadu v Indii.

Prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení, která mohou představovat "prohlášení do budoucna", včetně a bez omezení, prohlášení týkající se vlastností výrobku a použití, prodejní potenciál a cílová data pro uvedení produktu na trh, provádění strategické iniciativy a další prohlášení týkající se budoucího vývoje podnikání a hospodářské výkonnosti. Zatímco tato výhledová prohlášení představují náš úsudek a budoucí očekávání týkající se rozvoje našeho podnikání, řada rizik, nejistot a dalších faktorů může způsobit, že se skutečný vývoj a výsledky budou od našich očekávání značně lišit. Společnost nebude povinna veřejně revidovat všechna výhledová prohlášení, aby reagovala na budoucí události nebo okolnosti, a nenese odpovědnost za jakékoli použití těchto informací.

Zdroj: Aurobindo Pharma Limited

Klíčová slova Indie-farmacie-zdraví-Aurobindo Pharma Limited

Oblast
Asie, Austrálie (as)

Kategorie
Zdravotnictví
Chemický a farmaceutický průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.