ARROWS rozšiřují tým pro bankovnictví a pojišťovnictví

Mgr. Ing. Marcel Janíček, vedoucí týmu ARROWS pro bankovnictví a pojišťovnictví

Mgr. Ing. Marcel Janíček, vedoucí týmu ARROWS pro bankovnictví a pojišťovnictví

Poradenská skupina ARROWS, konkrétně ARROWS advokátní kancelář s.r.o., posiluje o Mgr. Ing. Marcela Janíčka, advokáta. Ten se stává vedoucím týmu ARROWS pro bankovnictví a pojišťovnictví.

Významné zkušenosti

Mgr. Ing. Marcel Janíček před svým příchodem do ARROWS působil v advokátních kancelářích SAMAK, Havel & Partners a Clifford Chance. Poskytoval právní poradenství předním českým bankám, zejména ohledně akvizičního, realitního a projektového financování, a to včetně syndikovaných úvěrů.

Klientům z řad poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, PE fondů a korporací radil ohledně právních aspektů poskytování finančních služeb, emisí cenných papírů a ohledně regulace kolektivního investování.V oblasti M&A se účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících, kdy klientům radil se strukturováním transakce, zajišťoval právní prověrku, vyjednával transakční dokumentaci a staral se o úspěšné dokončení transakce. Své klienty prováděl také procesy korporátních přeměn nebo squeeze-outu.

Nový výkonnější tým

Marcel Janíček v kanceláři doplňuje partnera Mgr. Jáchyma Petříka, který se specializuje na kapitálové trhy a kryptoměny a JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D., jehož specializací jsou spotřebitelské úvěry. V týmu, který mohou klienti vidět na www.arws.cz, je kromě dalších i Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., přední česká specialistka na ochranu spotřebitele.

"Spojení praktických zkušeností s akademickým zázemím naší odbornice na ochranu spotřebitele je více než logické," říká JUDr. Pavel Staněk, partner kanceláře. Podle něj je tým sestaven tak, aby byl stabilním partnerem pro banky, pojišťovny a další finanční instituce.

Kontakt:

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát - partner, e-mail: dohnal@arws.cz

Klíčová slova ČR-právo-služby-banky-firmy-Arrows advokátní kancelář

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.