Cena Jana Evangelisty Purkyně panu prof. Pavlu Pafkovi

Svou nejvyšší poctu - Cenu Jana Evangelisty Purkyně - udělí letos Česká lékařská společnost JEP panu profesorovi MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc. za jeho celoživotní práci a přínos české lékařské obci.

Jde o vynikajícího chirurga, všeobecně uznávanou a respektovanou osobnost a mimořádnou autoritu. Slavnostní předání proběhne dne 20. června 2018 v rámci jubilejního 60. Purkyňova dne. Cena je tradičně udělována na zámku v Libochovicích, kde se narodil slavný vědec, jehož jméno Česká lékařská společnost hrdě nese.

Kontakt:

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně

Klíčová slova ČR-zdraví-ocenění-Pafko-ČLS JEP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.