Společnost Airborne Wireless Network oznámila dodávku letových laserových terminálů od společnosti Mynaric pro nadcházející test hybridní radiové a laserové komunikace

Společnost Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) dnes oznámila, že v rámci přípravy nadcházejícího letového testu hybridní radiové a laserové komunikace společnost Mynaric (dříve společnost Vialight Communications) připravila pro společnost ABWN dodávku dvou letových laserových terminálů a souvisejících komponent podle dohody o designu a výrobních službách ze dne 11. srpna 2017.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

Potvrzená zásilka umožní společnosti ABWN provést další fázi testování, kterým bude test dvou letounů Cessna nebo ekvivalentních letounů (Cessna testy). Testy Cessna vycházejí z úspěšného testu konceptu letového testu společnosti ABWN v květnu 2017 v Roswellu v Novém Mexiku, který využíval dva Boeingy 767 a úspěšně prokázal schopnost letadel vybavených zařízením Infinitus Super Highway™ působit jako vzdušné opakovače/routery pro odesílání a příjem širokopásmových signálů z jednoho letadla na druhé. Průkazná koncepční letová zkouška také úspěšně demonstrovala komunikaci mezi letadlem a zemí a komunikaci země s letadlem, stejně jako komunikaci mezi letadly, dále se zemí a zpět.

Michael Warren, generální ředitel společnosti ABWN, uvedl: „Naše spolupráce se společností Mynaric během nadcházejících Cessna testů představuje důležitý krok k zavedení našeho patentovaného hybridního radiového a laserového komunikačního systému a přibližuje nás ke komercializaci naší širokopásmové dálnice Infinitus Super Highway™. Očekáváme, že tato demonstrace potvrdí datové rychlosti mezi dvěma vzdušnými platformami, což dříve nebylo technologicky možné."

„Jsme hrdí na to, že na tomto významném milníku při eventuálním uskutečnění plného provozního stavu širokopásmové dálnice Infinitus Super Highway™ spolupracujeme se společností Airborne Wireless Network," řekl Dr. Markus Knapek, člen představenstva společnosti Mynaric.

Prostřednictvím své patentové přihlášky z 25. července 2017 se společnost ABWN uchází o získání výhradního práva na způsob synchronizace laserových spojů mezi letadly během letu pro použití ve své vlastní technologii Infinitus Super Highway™. ABWN bude tuto metodu používat jako směr, kterým se pokusí exponenciálně zvýšit rychlost přenosu dat pro svou předpokládanou širokopásmovou dálnici Infinitus Super Highway™.

Letové laserové terminály společnosti Mynaric, které budou použity pro Cessna testy společnosti ABWN, otestují přerušování laserového spojení, aby dále ověřily hybridní rádiový a laserový komunikační systém ABWN. Cessna testy jsou navrženy tak, aby dokázaly, že „samočinně synchronizační" a „samoobnovovací" vzdušné laserové spoje jsou proveditelné a praktické. Společnost ABWN v současné době předpokládá, že v průběhu kalendářního roku 2018 bude schopna provést testy Cessna a větší letecký test zahrnující až 20 komerčních letadel. Pokud bude společnost ABWN úspěšná, bude se snažit o dokončení vývoje hardwaru a softwaru s cílem spustit Infinitus Super Highway™.

O společnosti Mynaric

Společnost Mynaric (dříve Vialight Communications) je výrobcem laserových komunikačních technologií používaných k vytvoření dynamických komunikačních sítí ve vzduchu a ve vesmíru. Její produkty bezdrátového přenosu dat zahrnují pozemní stanice a laserové terminály, které umožňují bezdrátové vysílání velkého množství dat na dlouhé vzdálenosti při vysokých rychlostech.

Společnost Mynaric nedávno dokončila svou nabídku pro veřejné obchodování (IPO), kdy získala více než 27 milionů EUR (30 milionů USD). Společnost Mynaric je obchodována na frankfurtské burze pod označením ISIN DE000A0JCY11 | symbol M0Y

Více informací naleznete na webových stránkách: www.mynaric.com

O společnosti Airborne Wireless Network

Společnost zamýšlí vytvořit vysokorychlostní širokopásmovou vzdušnou bezdrátovou síť propojením letadel za letu, nazvanou Infinitus Super Highway™. Společnost očekává, že každé letadlo, které se účastní sítě Infinitus Super Highway™, bude fungovat jako vzdušný opakovač nebo směrovač, vysílat a přijímat širokopásmové signály z letových a pozemních stanic a vytvoří digitální informační dálnici na obloze. Společnost zamýšlí, že síť Infinitus Super Highway™ bude vysokorychlostním širokopásmovým internetovým plynovodem pro zlepšení pokrytí a propojení. Společnost nemá v úmyslu poskytovat připojení pro maloobchodní koncové uživatele, ale místo toho působit jako velkoobchodní dodavatel pro cílové zákazníky, jako jsou poskytovatelé internetových služeb a poskytovatelé telekomunikačních služeb.

V současné době je ve světě připojení dosaženo mimo jiné díky využití družic, podmořských kabelů a pozemních vláken. Společnost je přesvědčena, že její širokopásmová dálnice Infinitus Super Highway™ může být řešením, které zaplní nedostatek světové konektivity a posílí ji. Jakmile bude síť Infinitus Super Highway™ vyvinuta a plně implementována, může kromě dodávek poskytovatelům internetových služeb a poskytovatelům telekomunikačních služeb poskytovat vysokorychlostní připojení s nízkými náklady ve venkovských oblastech, v ostrovních státech, lodím na moři, ropným plošinám, komerčním a soukromým letadlům za letu.

Pro další informace navštivte webové stránky: www.airbornewirelessnetwork.com

Upozornění na výhledová prohlášení:

Tato tisková zpráva obsahuje „výhledová prohlášení" ve smyslu zákona o vedení sporů v obchodu s cennými papíry - United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Všechna prohlášení, která nejsou uvedena v historických či současných skutečnostech obsažených v této zprávě, včetně prohlášení o našich budoucích výsledcích hospodaření a finanční situaci, obchodní strategii, navrhovaných nových produktech a službách, nákladech na výzkum a vývoj, udělení schválení regulačními orgány, načasování a pravděpodobnosti úspěchu, plánů a cílů managementu pro budoucí operace a budoucích výsledcích očekávaných produktů a služeb, jsou výhledová prohlášení. V některých případech mohou výhledová prohlášení obsahovat výrazy „mohou", „budou", „měli by", „očekávat", „plánovat", „předvídat", „mohly by", „měly by", „cíl", „projekt", „zamýšlet", „věřit", „odhadovat", „předvídat", „potenciálně" nebo „pokračovat", případně opaky těchto výrazů či jiných podobných výrazů. Tato prohlášení jsou založena na současných přesvědčeních a očekáváních vedení společnosti a jsou předmětem významných rizik a nejistot. Pokud se základní předpoklady ukáží jako nepřesné nebo se objeví rizika nebo nejistoty, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny ve výhledových prohlášeních.

Mezi tato rizika a nejistoty patří mimo jiné naše finanční výsledky, včetně historie provozních ztrát; naše schopnost získat další finanční prostředky pro pokračování našich operací; naše schopnost úspěšně rozvíjet a komercializovat Infinitus; naše schopnost uzavírat dohody s komerčními leteckými společnostmi, které nám umožňují instalovat naše vybavení na jejich letadlech; změny v regulačních prostředích Spojených států a dalších zemí, v nichž hodláme působit; schopnost přilákat a udržet klíčové vedení a další pracovníky; konkurence nových účastníků na trhu; schopnost identifikovat a rozvíjet vývoj vhodných produktů; a rizika, nejistoty a předpoklady popsané ve zprávách, které podáváme u Komise pro cenné papíry a burzy. Tato výhledová prohlášení se promítají pouze do data jejich vydání a nemáme v úmyslu veřejně aktualizovat nebo revidovat zde uvedená výhledová prohlášení v důsledku nových informací, budoucích událostí, změněných okolností nebo jiných.

Kontakt:

info@airbornewirelessnetwork.com +1-805-583-4302

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

Klíčová slova USA-komunikace-letectví-Airborne Wireless Network

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.