Spolehlivá veřejně prospěšná organizace na Galavečeru s Českou kvalitou

Slavnostní Galavečer s Českou kvalitou pořádaný v rámci akce Listopad - Měsíc kvality proběhl v úterý 21. 11. 2017. Na Galavečeru se pravidelně předávají značky zařazené do Programu Česká kvalita. Ani letos na programu nechyběla Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) Monika Jindrová předala ocenění dvěma neziskovým organizacím.

Program Česká kvalita je garantovaný vládou České republiky. Galavečer s Českou kvalitou se tentokrát uskutečnil ve Švandově divadle v Praze. Na programu bylo předání 11 značek kvality. Značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace předala Monika Jindrová prezidentce Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Šárce Prokopiusové a Zdislavě Odstrčilové, ředitelce Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí. Galavečerem provázel Patrik Rozehnal, po předání značek byli diváci odměněni divadelním představením CRY BABY CRY.

AVPO ČR spravuje Značku spolehlivosti, tedy označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, a vede databázi jejich držitelů. Organizace, která chce značku získat, musí splnit vstupní kritéria a projít velkým procesním auditem. "Držitelé Značky spolehlivosti jsou skutečně prověřené organizace. Značka je zárukou pro dárce, že organizace hospodaří se svěřenými prostředky efektivně. Díváme se organizacím pod slupku," říká Monika Jindrová a doplňuje: "Držitelům značky se zvyšují příjmy z fundraisingu v průměru o 20 %." Metodika hodnocení je veřejná, naleznete ji na www.znackaspolehlivosti.cz."

Značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě zprávy hodnotitele. Značka se uděluje na 3 roky s tím, že vždy po roce probíhá kontrolní audit organizace.

AVPO ČR je členem mezinárodní organizace ICFO (International Committee on Fundraising Organizations). ICFO sdružuje 18 subjektů ze 17 zemí světa, které mají vlastní "Značku spolehlivosti".

O AVPO ČR a ocenění Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR sdružuje zejména neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby a hájí jejich zájmy. V současné době má 95 členů. Podílí se na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy. AVPO ČR provozuje systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, v rámci kterého je možné ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. K 15. 11. 2017 je v ČR 26 držitelů této značky.

Kontakt

Monika Jindrová, ředitelka

jindrova@avpo.cz

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

5. května 1640/65, 140 00, Praha 4

www.avpo.cz; www.znackaspolehlivosti.cz

Klíčová slova ČR-sociální-ocenění-AVPO ČR-firmy

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.