Na veletrhu starožitností Antique bude fungovat bezplatná poradna

Baltazar brož secese

Baltazar brož secese

Sbírka hodin styl de Boulle, Antik Kureš Diamantový náramek art deco Baltazar náramek safír

Návštěvníci veletrhu starožitností Antique budou moci využít odborného poradenství expertů Asociace starožitníků. Mají-li doma starožitnost, o jejíž historické a finanční hodnotě by chtěli zjistit více, mohou ji ve dnech 23. až 26. listopadu vzít s sebou na veletrh Antique na Novoměstskou radnici v Praze a přímo na místě se poradit s některým z přítomných odborníků.

"Asociace starožitníků poskytuje tuto bezplatnou službu veřejnosti celoročně, pravidelně vždy druhou středu v měsíci v Klubu starožitníků ve Valentinské ulici. Veletrh je pro nás příležitostí, jak ji nabídnout většímu počtu zájemců - lidí, kteří mají doma nějaký předmět po předcích a nejsou si jistí jeho hodnotou," vysvětluje prezident asociace Jan Neumann. Cílem této služby je podle něj osvěta laické veřejnosti i předcházení tomu, aby lidé prodávali starožitnosti pod cenou. "Zejména senioři se někdy stávají obětí neférových obchodníků nebo přímo podvodníků," vysvětluje J. Neumann.

Upozorňuje však také na to, že řada lidí má o hodnotě předmětů, které například zdědili, přemrštěné představy. "Stane se, že tímto způsobem objevíme ve zdánlivě obyčejném předmětu historicky či umělecky cenný unikát. Častější jsou ale případy, kdy se ukáže, že donesený předmět má menší cenu, než jeho majitel čekal, například proto, že není tak starý, jak se domníval, nebo proto, že se jedná o sériovou výrobu či napodobeninu."

Bezplatná poradna není jediným způsobem, jímž se Asociace starožitníků snaží zvyšovat u veřejnosti povědomí o starožitnostech a umění obecně. Asociace je také organizátorem dvouletého rekvalifikačního kurzu pro obor starožitník. "Rudolfinská akademie je vyhledávaná nejen profesionály, kteří se obchodováním se starožitnostmi chtějí živit, ale také sběrateli a milovníky umění, kteří si chtějí jen rozšířit obzory a lépe se vyznat v tom, co je pro ně zálibou," říká viceprezidentka asociace Simona Šustková. Rudolfinská akademie funguje od roku 1992 a dosud ji absolvovalo více než 900 studentů.

Hlavním tématem veletrhu je sběratelství

Hlavním tématem veletrhu bude tentokrát fenomén sběratelství, který je se starožitnostmi a uměním neodmyslitelně spjatý. Vystavovatelé budou tedy tentokrát akcentovat mimořádné sběratelské kusy, ucelenější sbírky starožitností i rarity a kuriozity ze světa starožitností; pořádající Asociace starožitníků se v rámci informační podpory veletrhu zaměří na informování o mimořádně hodnotných sbírkách a věhlasných sběratelích, ale také na sbírání umění jako vhodné alternativě jiných investic.

Veletrh Antique je tradičně jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně předem registrovaní a ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Asociace starožitníků ho pořádá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Návštěvnost veletrhu se za rok pohybuje mezi 15 až 16 tisíci lidí, předpokládaný obrat je mezi 30 a 50 mil. Kč za jeden veletrh. Návštěvníci jsou z velké části tvořeni laickou veřejností, která si díky veletrhu mapuje český trh se starožitnostmi a získává základní orientaci v jejich cenách.

Asociace starožitníků, z.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, dvouleté rekvalifikační studium, které poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého umění. Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují veřejnosti nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. Více informací na www.asociace.com.

Kontakt pro další informace:

Lukáš Novák, e-mail: pr@asociace.com, tel.: 724 255 725

Klíčová slova ČR-výtvarné-starožitnosti-Antique-Asociace starožitníků

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.