Partnerství AVPO ČR a VOŠP: Neziskovky studují média a PR u profesionálů

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) vyslala 12 zástupců z řad svých členských organizací do Vyšší odborné školy publicistiky (VOŠP), aby zde studovali a získali praktické znalosti i zkušenosti s prací v současném zpravodajství, v audiovizuálních a digitálních médiích a v public relations. Pod dohledem zkušených lektorů školy si na VOŠP prohloubí své praktické zkušenosti.

Asociace chce dlouhodobě investovat do vzdělávání svých členů a dobrovolníků, aby zkvalitnila jejich komunikační schopnosti, prezentace práce organizací nejen médiím, ale i dalším zainteresovaným stranám, například donátorům.

"Chceme být profesionálové i v tom, jak se prezentujeme a komunikujeme s médii," odpověděla ředitelka AVPO ČR Monika Jindrová na otázku, proč se asociace rozhodla pro tuto spolupráci.

"Navázali jsme proto spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky a společně jsme spustili pilotní projekt s cílem zpřístupnit studium médií a PR odborníkům z neziskového sektoru. Škola vychází našim studentům vstříc ve všech směrech tak, aby naši studenti dokázali sladit své pracovní povinnosti s náročným studiem," doplnila s úsměvem Jindrová.

Ředitel Vyšší odborné školy publicistiky Petr Uherka k tomu dodává: "Patříme mezi kvalitní mediální školy v České republice a jsme rádi, že si nás právě zástupci AVPO ČR vybrali pro tento pilotní projekt."

"Chceme studentům AVPO ČR nabídnout praktické návody, řemeslo zblízka, taktické tipy a metodické rady, které jim pomohou při jejich komunikaci s cílovými skupinami. Zpočátku zejména zpracovávat tiskové i audiovizuální výstupy v digitálním prostředí a porozumět tempu a důrazům současného mediálního světa. Má smysl pomáhat těm, kteří pomáhají," vysvětluje Petr Uherka.

Studium je prezenční, ale kompaktní, časově úsporné a intenzivní a to i díky dobře strukturovanému eLearningu, který umožňuje soustředit se ve studiu na podstatné věci. Témat je ale hodně, i proto může být pro některé členy AVPO ČR velkou výzvou: "Před šesti lety jsem se zařekla, že už nikdy nepůjdu nikam studovat. Když ale přišla nabídka studia na VOŠP, neváhala jsem ani chvíli," říká Lenka Jiráčková z členské organizace Business & Professional Women CR.

"Svět médií mne vždy zajímal. Studovala jsem je na nejrůznějších vysokých školách, chyběly mi ale informace přímo od odborníků. Proto jsem se rozhodla pro VOŠP," dodává Kateřina Dubnová

"Nabídka AVPO ČR patří k těm, které se za život již neopakují. Proto jsem neváhala a přeplánovala si celý svůj pracovní život. Za největší devizu v životě považuji možnost se neustále rozvíjet," říká Kristýna Stoklásková.

O studiu

Podmínkou studia je pro studenty z AVPO ČR stejně jako u studentů těsně po maturitě doložení maturitní zkoušky, úspěšně zvládnuté přijímací řízení a spolupráce s členskou organizací AVPO ČR. Studium je zpřístupněno nejen zaměstnancům členské organizace, ale také dobrovolníkům. Školné pokrývá AVPO ČR, student během studia prezentuje svou organizaci s upozorněním, že jde o člena AVPO ČR.

O AVPO ČR

Posláním asociace je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR sdružuje zejména neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby a hájí jejich zájmy. V současné době má 95 členů. Podílí se na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy. AVPO ČR provozuje systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, v rámci kterého je možné ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

O VOŠP

Vyšší odborná škola publicistiky hledá více jak 20 let způsoby, jak co nejefektivněji připravit studenty na měnící se požadavky nejrůznějších novinářských profesních rolí: od vysoce poptávané multimediální žurnalistiky po klasickou printovou a digitální žurnalistiku. Jako první jsme v ČR před lety zavedli studium mobilní žurnalistiky, experimentujeme s anglosaským trendem brandžurnalistiky, posilujeme v oblasti PR a komunikačních studií. Specializační výcvik je veden formou dílen a ateliérů, s využitím newsroomu a studií. Vzdělávací program VOŠP se nevyhýbá citlivým tématům věcné kritiky a společenské odpovědnosti médií. I proto se VOŠP snaží pomáhat dobrým věcem a podporuje řadu veřejně prospěšných projektů.

Kontakt:

Monika Jindrová

jindrova@avpo.cz

AVPO ČR, 5. května 1640/65, 140 00, Praha 4

www.avpo.cz; www.znackaspolehlivosti.cz

Klíčová slova ČR-sociální-média-školy-AVPO-VOŠP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.