První online aukce koní pro Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o. - Tisková zpráva GAUTE, a.s.

Zemský hřebčinec Tlumačov dne 12.7.2017 úspěšně ukončil první online aukci mladých hřebců v posledním ročníku testační odchovny po absolvování základních zkoušek výkonnosti. Prodej byl realizován netradiční formou online aukce prostřednictvím společnosti GAUTE, a.s. na jejím portálu www.verejnedrazby.cz.

"Nikdo z nás netušil, že bychom mohli skutečně e-aukcí dosáhnout tak zásadního navýšení ceny prodávaných koní," řekl David Olejníček, ředitel Zemského hřebčince Tlumačov. Nabízeno bylo pět koní s vyvolávacími cenami od 130 do 150 tis. Kč. Čtyři koně byli v aukci prodáni, nejdražší za 250 tis. Kč. Podle Davida Olejníčka navýšila aukce příjem hřebčince z prodeje těchto koní o necelých 56 % původního plánovaného výnosu.

Luboš Macháček ze společnosti GAUTE, a.s. uvedl: "Měli jsme drobné obavy o výsledek aukcí, neboť jsme museli respektovat specifikum prodeje koní, tedy uskutečnit prodej co nejdříve po absolvování výkonnostních zkoušek. Tato skutečnost zkrátila obvyklou dobu průběhu aukcí, k čemuž se přidalo období letních prázdnin, kdy dochází často k poklesu zájmu o jakákoliv aktiva. Ukázalo se však, že cílená propagace a množství registrovaných uživatelů našeho portálu, kteří nakupují nejrůznější aktiva, dokázaly zajistit solidní účast i v aukcích koní a cena předčila naše očekávání."

Další informace obdržíte:

GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, Mgr. Luboš Macháček, tel. +420 541 213 390, +420 605 341 674, e-mail: machacek@gaute.cz, případně na www.verejnedrazby.cz

Zemský hřebčinec Tlumačov, s.p.o, Dolní 115, 763 62 Tlumačov, Ing. David Olejníček, ředitel organizace, tel. +420 576 771 714; +420 601 570 303, e-mail: reditel.spo@hrebcinec-tlumacov.cz

Odkazy na jednotlivé aukce:

www.verejnedrazby.cz/A2863

www.verejnedrazby.cz/A2864

www.verejnedrazby.cz/A2865

www.verejnedrazby.cz/A2866

www.verejnedrazby.cz/A2867.

Klíčová slova ČR-chov-trh-internet-aukce-firmy-Gaute

Oblast
Zlínský (zl)

Kategorie
Zemědělství, životní prostředí
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.