Společnost Airborne Wireless Network podepsala dohodu o vývoji softwaru se společností Thinking Different Technologies

Mnohaletá licenční dohoda urychlí rozvoj patentované širokopásmové sítě Infinitus Super Highway(TM) společnosti Airborne Wireless Network

Společnost Airborne Wireless Network (OTC QB: ABWN) s potěšením oznamuje, že podepsala dohodu o vývoji softwaru s holandskou vývojářskou společností a průkopníkem v oblasti pokročilých komunikací Thinking Different Technologies (TDT). Společnost ABWN předpokládá, že by tento obchodní vztah mohl značně urychlit vývoj příkazových, řídicích, komunikačních a koordinačních softwarových modulů její širokopásmové sítě Infinitus Super Highway(TM).

TDT, holandská inženýrská vývojářská společnost, pomůže společnosti ABWN urychlit celý program rozvoje softwaru od radiofrekvenčního ovládání sítí mesh a související pozemní konektivity po další zamýšlená média přenosu, jako např. budoucí dedikované laserové spoje.

Michael Warren, generální ředitel společnosti ABWN uvedl: „Naše spolupráce se společností TDT by měla poskytnout nejkvalitnější softwarové inženýrství pro náš rozvoj. Díky této dohodě můžeme využít zkušenosti a vědomosti společnosti TDT k rychlé a výkonné realizaci celého našeho portfolia modulů. Vzdušná radiová a laserová komunikace je přinejmenším tradičně náročná. Nový hybridní přístup společnosti ABWN a odbornost poskytovaná společností TDT by měly pomoci tyto výzvy překonat a mít značný dopad na schopnost společnosti ABWN zahájit provoz globální vzdušné bezdrátové/laserové sítě mesh."

Společnost TDT se v minulosti zabývala výzkumem nejmodernějších technologií, vývojem, tvorbou prototypů a patentováním chaotických nelineárních telekomunikací a rádiových technologií, okamžitou dimenzionální biometrickou identifikací osob na základě chaosu, jevu antisetrvačnosti a ekonomiky paliva v automobilovém a leteckém průmyslu, gravitačního jevu a změny fyzikálních vlastností hmoty, studené fúze a syntézy nových materiálů pro nová využití, nových nezávislých zdrojů výroby energie, úspory energie v hutnickém a chemickém průmyslu, přímé nelineární přeladitelnosti, umělé inteligence pro aplikace k obchodování na burze, tradičních softwarů pro burzovní obchody s ultra nízkou latencí a elektroniky. Pro všechny výše uvedené produkty společnost vyvinula potřebný software. Posláním společnosti TDT je přinášet nové nápady a nejmodernější technologie na světový trh pro umožnění vytváření revolučních produktů a služeb.

O společnosti Airborne Wireless Network

Tato společnost má v úmyslu vytvořit vzdušnou vysokorychlostní bezdrátovou širokopásmovou síť díky využití propojení letadel za letu. Každé letadlo, které bude součástí této sítě, bude představovat vzdušný opakovač (repeater) nebo router, který bude odebírat a vysílat širokopásmové signály z jednoho letadla na druhé a vytvářet tak digitální dálnici ve vzdušném prostoru. Tato síť má být dle slov společnosti vysokorychlostní širokopásmovou internetovou dálnicí, která rozšíří rozsah připojení. Tato společnost nemá v úmyslu poskytovat připojení pro maloobchodní koncové uživatele, ale vystupovat jako velkoobchodní nosič připojení pro cílové zákazníky, jakými mohou být poskytovatelé internetového připojení a telefonní společnosti.

V současnosti je světová konektivita zajišťována použitím podmořských kabelů, pozemních optických kabelů nebo satelitů. Společnost je přesvědčena, že její vzdušná digitální dálnice je logickým řešením pro vyplnění prostoru v rámci světové konektivity. Když bude tato síť plně vybudovaná a funkční, její využití je v zásadě neomezené. Síť této společnosti by po jejím dokončení měla kromě konektivity pro komerční a soukromá letadla během letu zajišťovat také nízkonákladovou vysokorychlostní konektivitu pro odlehlé oblasti, ostrovní země, lodě na moři a ropné věže.

Pro více informací navštivte webové stránky: www.airbornewirelessnetwork.com

Upozornění na výhledová prohlášení:

Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení" ve smyslu zákona o vedení sporů v obchodu s cennými papíry - United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a odhadech vedení společnosti a představují značná rizika a nejasnosti. Pokud budou základní předpoklady nepřesné nebo pokud se rizika či nejasnosti stanou skutečností, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných dle výhledového prohlášení.

Rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné přístupnost kapitálu; nejistoty nedílně spojené s vývojem produktů nebo technologií a provozem společnosti ve vývojové fázi; získání dalších finančních prostředků potřebných k pokračování našeho podnikání a vývoje produktů; naši schopnost vytvořit a komercializovat produkty na základě naší technologické platformy; konkurenci prostředí, ve kterém podnikáme; všeobecné průmyslové podmínky; všeobecné ekonomické faktory; dopady regulace průmyslu; technologický pokrok; nové produkty a patenty konkurenčních společností; potíže s výrobou nebo její opoždění; závislost na datech platnosti patentů společnosti; možnost soudních sporů včetně řešení patentových sporů a/nebo regulační opatření.

Kontakt:

info@airbornewirelessnetwork.com

805-583-4302

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/508284/Airborne_Logo.jpg

Klíčová slova USA-komunikace-letectví-Airborne Wireless Network

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.