Postup Zastupitelstva a Rady města Brna vzbuzuje oprávněné pochybnosti

Komu bude patřit památkově chráněná vila na Hroznové ulici v Brně?

Jedním z mnoha bodů projednávaných Zastupitelstvem města Brna v úterý 20. června 2017 bude záměr prodeje domu Hroznová 39. Za pozornost tento fakt stojí proto, že se jedná o vilu ve velmi lukrativní lokalitě a také proto, že vedení města Brna o tomto záměru nejedná poprvé. Přinejmenším výsledky posledních projednávání na schůzích Rady města Brna ale vzbuzují pochybnosti, zda záměr prodeje v případě této nemovitosti odpovídá dosavadním postupům, podle nichž město dům nejprve nabízí k odkoupení stávajícím nájemcům.

Hroznová ulice patří bezesporu k nejatraktivnějším adresám v Brně, dům číslo 39 je přes omšelou fasádu a dosluhující okenní rámy v dobré kondici. Oceněn byl na 31 milionů.

Architektonická hodnota vily by mohla vést k domněnce, že prodej nájemcům je zpochybňován a protahován, protože město se chce o tuto funkcionalistickou stavbu postarat samo a ponechat si ji ve vlastnictví. Jedná se totiž o památkově chráněný objekt z roku 1932 postavený podle projektu významného německého židovského architekta Heinricha Bluma, mimo jiné spoluautora budovy První moravské spořitelny - nynější České spořitelny, Jánská 4. Proč by potom ale město opakovaně záměr prodeje zveřejňovalo?

Nájemci pod tlakem

Na reálných zážitcích obyvatel lze založit i jinou domněnku: Vilu se čtyřmi byty by do vlastnictví rádi získali jiní zájemci, kterým ovšem překáží skutečnost, že přednostní příležitost k jejímu odkoupení mají stávající nájemci. Na ty se totiž během uplynulého roku s nejrůznějšími návrhy, jejichž jasným cílem bylo, aby se vzdali svého “předkupního” práva, opakovaně obracely nejrůznější osoby, ať už šlo o realitní makléře pochybné pověsti, lidi s nejasným zázemím, ale také lidi s vazbami na vedení města.

Nynější nájemci zde bydlí 30 - 40 let a jsou v důchodovém věku. Když se dům za minulého vedení města ocitl v seznamu nemovitostí určených k prodeji, obávali se, že na odkoupení neseženou peníze a nabídku odmítli. V listopadu roku 2013 nájemkyně největšího a nejkrásnějšího bytu o rozloze 200 m2 vrátila klíče obci. Byt je od té doby kupodivu prázdný, i když tím městu Brnu unikají nemalé částky za nájem.

Všichni ostatní nájemci po desítky let řádně platí nájem a poté, co v březnu roku 2016 Zastupitelstvo města Brna dům Hroznová 39 znovu zařadilo do seznamu domů připravovaných k prodeji, všichni nájemci projevili o koupi zájem.

Prodej, ale komu?

Na schůzi Rady MB 14.2. 2017 ale bylo k jejich překvapení odhlasováno doporučení vyjmout rodinný dům Hroznová 39 ze „Seznamu bytových a rodinných domů, které budou připravovány k prodeji“ a vedoucímu Bytového odboru bylo uloženo, aby zajistil “prověření možnosti využití, případně prodeje nemovitosti”.

Tato formulace u stávajících nájemců vzbudila oprávněné obavy, že budou z bytů, které obývají desítky let, vystěhováni. Udělali tedy, co bylo v jejich silách - založili bytové družstvo a pokusili se magistrát znovu přesvědčit, že o vlastnictví domu skutečně stojí. Svůj zájem o koupi písemně potvrdili prohlášením a přiložili i potvrzení banky ochotné poskytnout úvěr do výše 35 milionu korun.

Zdálo se tenkrát, že nic nebrání tomu, aby Rada města Brna záměr schválila a postoupila k definitivnímu rozhodnutí zastupitelstvu. Mezitím bylo ale z ne zcela jasných důvodů rozhodnuto, že město nebude právě tento prodej realizovat jako prodej bytovému družstvu, ale jako prodej do podílového spoluvlastnictví. Nájemci se této situaci přizpůsobili a aktualizovali v tomto smyslu svá prohlášení dokládající trvající zájem o zakoupení bytů.

Členové rady měli o osudu vily jednat 9. května tohoto roku, ale bod byl “po kratší rozpravě” stažen z programu. Podklady byly vráceny Městské části Brno - střed, která dům spravuje, k přezkoumání. Městská část zřejmě neshledala nic, co by mělo prodeji bránit. Rada se věcí zabývala znovu 6. června a předala ji k projednání zastupitelstvu, které se sejde 20. června na schůzi očekávané s nadějemi i obavami.

Proč s obavami?

Komentář členů Rady města Brna zastupitelům k tomuto bodu totiž nabízí tři možnosti řešení: První je prodej do spoluvlastnictví, druhá vyjmutí ze seznamu nemovitostí určených k prodeji, třetí vyjmutí ze seznamu s tím, že bude dán pokyn na vypracování postupu vyklizení domu a následné nabídnutí do prodeje na volném trhu.

Pro nájemce již vyčerpané nejasnou situací i mnohdy agresivním obtěžováním zájemců o lukrativní nemovitost, tak zůstává až do úterní schůze palčivě aktuální otázka: Jaké jsou vlastně skutečné záměry města, jak zastupitelé rozhodnou a jaká je čeká budoucnost, pokud se splní třetí uvedená možnost?

Kontakt:

Růžena Pavelková, předsedkyně družstva

776 223 852

rzpavelkova@seznam.cz

Jaroslav Pavelka

776 196 731

Klíčová slova ČR-stavby-byty-společnost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Stavebnictví, bydlení a reality

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.