Lasery třetí generace operují v Praze i v Brně. Jsou rychlejší a šetrnější

Od první laserové korekce dioptrií v Česku uběhly již více než dvě desítky let, během nichž se výrazně proměnily operační metody i samotné přístroje. Dnes jsou pacientům nemocnic a očních klinik k dispozici lasery již třetí generace, zvané femtosekundové, kterým k provedení bezbolestného zákroku stačí pouhých 20 vteřin. Operují nejen na pražských pracovištích, ale také na jižní Moravě.

V České republice lze unikátní miniinvazivní zákrok podstoupit na několika pracovištích v Praze, ale také v Brně. Jediným laserem operujícím touto metodou, zvanou ReLEx Smile, je přístroj VisuMax. "Laser separuje přebytečnou tkáň uvnitř rohovky, kterou chirurg z oka odstraní speciální pinzetou. Nenaruší tak samotný povrch oka, rohovka si díky tomu zachovává svou pevnost a stabilitu," vysvětluje docentka Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno. "Tuto bezbolestnou ambulantní metodu lze provádět jen s využitím femtosekundového laseru VisuMax. Na jižní Moravě ji poskytuje pouze naše brněnská klinika," dodává. Pacient na sále stráví přibližně 20 minut, laser však působí jen zhruba 20 sekund. Již večer po zákroku sleduje většina pacientů televizi.

Rychlejší odstranění šedého zákalu

Vedle laserových zákroků ale zlepšení postupem času doznaly také nitrooční operace šedého zákalu neboli katarakty. Ta je jedním z nejčastějších očních onemocnění a zároveň i příčinou slepoty, postihuje každého druhého člověka ve věku nad 75 let. Jen v České republice se kvůli ní ročně operuje zhruba 100 tisíc očí, přičemž ještě v roce 1989 jich bylo pouze 11 tisíc. "Ve věkové skupině nad 65 let je odstranění šedého zákalu nejčastějším zákrokem. V současné době jsme schopni implantací torických nitroočních čoček efektivně redukovat také pooperační astigmatismus, tedy vadu způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici, a významně tak snížit nutnost nošení brýlí," vysvětluje MUDr. Evžen Fric, Ph.D., primář Očního oddělení Nemocnice Kyjov.

V současné době patří operace šedého zákalu k jedné z nejbezpečnějších vůbec. V Česku k tomu významně přispívá ultrazvuková sonda Constellation. „Používáme ji při operacích šedého zákalu k odstranění zkalené oční čočky pacienta. Pomocí ultrazvuku čočku nejprve rozmělníme, její části pak z oka odsajeme a prázdné pouzdro čočky pečlivě vypláchneme. Výhodou Constellation je, že je možné vybírat z více programů podle stádia šedého zákalu. Podle tvrdosti oční čočky zvolíme nejvhodnější program každému pacientovi na míru. Tím pádem je odstranění zkalené čočky mnohem přesnější a šetrnější. Vložení umělé čočky nám zase usnadňuje počítačem řízený navigační systém Verion, který přímo na oko pacienta promítá navigační linie pro přesné vložení čočky do oka,“ popisuje primářka Skorkovská.

Správná diagnóza na prvním místě

Před každou operací je ale vždy nutné důsledné vyšetření. Pokud pacient podstupuje nitrooční operaci s výměnou oční čočky, je potřeba provést i biometrické měření, podle jehož výsledků se vypočítávají parametry umělé čočky. Od února letošního roku k tomu na klinikách NeoVize Group v Praze i Brně slouží nejmodernější přístroj IOL Master 700. "Česká republika patří v oční chirurgii ke světové špičce. Zdejší pracoviště mnohdy úrovní svého přístrojového vybavení převyšují nejen ty evropské, ale i americké. Tohoto trendu se držíme i my, za poslední rok jsme do nového vybavení investovali 16 milionů korun," uvádí ředitel NeoVize Group Petr Kocian.

Česko je premiantem

Česká oční chirurgie patří ve světě ke špičce a dlouhodobě se jí daří držet trend s vývojem nejmodernějších technologií. Česká republika je co do počtu návštěv u lékaře ve světovém měřítku na prvním místě. Ve frekvenci operací šedého zákalu předběhla nejen například Polsko a Maďarsko, ale také Rakousko či Velkou Británii. Právě za zdravotní péčí míří do Česka každoročně desetitisíce cizinců, jejichž počet každým rokem narůstá. Důvod je prostý, české zdravotnictví se pyšní špičkovou úrovní a je tak zárukou kvalitně odvedené práce.

Jak vypadaly první laserové operace?

Nejstarším laserovým zákrokem je metoda fotorefrakční keratektomie (PRK). Americký úřad pro schvalování léčiv mu udělil zelenou v roce 1995, používal se ale již od raných osmdesátých let. PRK, stejně jako LASEK, tedy modifikovaný postup při PRK, patří k první generaci laserových metod korekce dioptrických vad. Chirurgové při nich museli zcela odstranit povrch rohovky a excimerovým laserem odpařit přebytečnou tkáň, která způsobovala neostré vidění. Pro pacienta byl takový zákrok náročný, protože následné dorůstání rohovky je bolestivé a trvá několik dní.

Oční klinika DuoVize, Sokolská 35, Praha 2, tel. 777 643 020, e-mail: info@duovize.cz

Oční klinika NeoVize, Viniční 235, 615 00 Brno, tel. 775 858 700, e-mail: info@neovize.cz

Kontakt pro média: Roman Macháček, roman.machacek@guideline.cz, 732 462 864

Klíčová slova ČR-zdraví-věda-služby-zrak-Guideline

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.