Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice přispívá ke zvýšení bezpečnosti vlaků

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice uzavírá práce na prestižním mezinárodním projektu RHINOS, na němž spolupracovala se zahraničními univerzitami a institucemi. Společně přispěly k efektivnímu využívání satelitních navigací ke zvýšení bezpečnosti vlaků. Výsledky projektu zhodnotí na půdě fakulty ve středu 22. března. O den později, ve čtvrtek a v pátek 23. a 24. března pak v Praze na společném prestižním setkání nejvýznamnějších odborníků v oboru bezpečnostních železničních a satelitních navigačních systémů.

Mezinárodní projekt RHINOS (Railway High Integrity Navigation Overlay System), podpořený Evropskou komisí v programu Horizon H2020, definoval a vypracoval systém pro lokalizaci vlaků na principu Globálního navigačního satelitního systému. Splňuje přitom ty nejnáročnější požadavky na bezpečnost dle evropských železničních standardů.

Konkrétně jde o integritu bezpečnosti a spolehlivosti pro účely detekce virtuální balízy v rámci evropského zabezpečovacího sytému ERTMS/ETCS na základě technologie EGNSS. Ta v sobě kombinuje dva různé navigační systémy (GPS, Galileo) a navíc evropskou geostacionární překryvnou vrstvu EGNOS. Ta uživateli poskytuje vyšší přesnost určení polohy než samotný navigační systém a zároveň garanci přesnosti polohy.

"Uvedení konceptu zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti detekce polohy vozidel do praktického využívání ve svém důsledku povede ke zvýšení propustnosti dopravní infrastruktury a zásadnímu snížení nehodovosti zejména na železničních tratích, kde dochází např. k tragickým střetům se silničními vozidly. Celosvětově má nová koncepce systému obrovský komerční potenciál,“ komentuje výhody nového řešení děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. podle něhož projekt RHINOS cílí totiž také na co nejvyšší dostupnost určení absolutní polohy vlaku, a to v globálním měřítku.

"V pozici spoluřešitele spolupracuje výzkumný tým Fakulty elektrotechniky a informatiky na řešení projektu RHINOS s předními evropskými pracovišti a s experty na integritu satelitního systému GNSS pro účely letectví ze Stanfordovy univerzity v USA,“ doplňuje k mezinárodnímu týmu děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, který je zároveň koordinátorem projektu za řešitele z České republiky.

Výsledky evropského výzkumu s jeho hlavními přínosy pro provoz železniční dopravy nyní fakulta veřejně představí. Nejdříve přímo v prostorách pardubické Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, a to ve středu 22. března. V následujících dvou dnech 23. a 24. března organizuje ve spolupráci s GNSS Centre of Excellence závěrečné setkání za přítomnosti renomovaných odborníků v oboru přímo v prostorách agentury GSA - v Praze (Janovského 2, Praha 7).

Na závěrečném workshopu proto vystoupí řada renomovaných odborníků - jako např. Prof. Per Enge (USA - Stanford University), Prof. Alessandro Neri (Itálie - RadioLabs), Prof. Terry Moore (U.K. - University of Nottingham), Prof. Efim Rozenberg (Ruská federace - Ruské železnice RZD NIIAS) a také představitelé nejvýznamnějších evropských organizací a institucí v oborech satelitních navigačních systémů a zabezpečení železničních systémů jako GSA, UIC, ERA, UNIFE apod. Workshopu se dále zúčastní čelní představitelé národních institucí v oblasti dopravy, univerzit a výzkumných organizací.

Podrobnosti o projektu RHINOS i historie výzkumu lokalizace vlaků najdete v článku v e-Zpravodaji: http://zpravodaj.upce.cz/veda/2016/projekt-rhinos-na-fei/

Pozn.:

Vysvětlivky použitých zkratek v textu:

RHINOS - Railway High Integrity Navigation Overlay System (vysoce bezpečný navigační systém pro železnice)

ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System (evropský systém řízení železniční dopravy) / European Train Control Systém (vlakový zabezpečovací systém)

technologie EGNSS - Global Navigation Satellite System (Globální navigační satelitní systém s podporou systému EGNOS)

EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service (evropský geostacionární navigační překryvný/podpůrný systém/služba)

GPS - Global Positioning System (globální systém pro určování polohy)

Galileo - název evropského satelitní navigačního systému typu GNSS

GSA - European Global Navigation Satellite System Agency (Centrum navigačního systému Galileo)

UIC - Union Internationale des Chemins de fer - UIC; angl. International Union of Railways (Mezinárodní železniční unie)

ERA - European Railway Agency (Evropská železniční agentura)

UNIFE - Union des Industries Ferroviaires Européennes, angl. Association of the European Rail Industry (nepřekládá se - asociace pro podporu železničního průmyslu)

Logo projektu představuje dvourohého nosorožce. Jeden roh symbolizuje americký systém pro určení polohy GPS a druhý roh evropský systém Galileo a EGNOS. Oba rohy dohromady též představují úzkou spolupráci mezi odborníky z USA a Evropy. Logo rovněž symbolizuje moderní vysokorychlostní vlak budoucnosti, na jehož palubě pracuje mezinárodní řešitelský tým, jehož součástí je i Univerzita Pardubice a její Fakulta elektrotechniky a informatiky. Vlak-nosorožec je rozprostřený přes téměř všechny světadíly, protože se od projektu RHINOS očekává odpověď na otázku, jak bezpečně a efektivně využít satelitní navigaci na železnici celosvětově. Řešení by mělo přispět zejména k vytvoření mezinárodních standardů, což je jedním z hlavních požadavků GSA (Centrum navigačního systému Galileo).

Bližší informace:

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky UPa

telefon 466 036 449

e-mail zdenek.nemec@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová

mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555, mobil 602 487 730

e-mail promotion@upce.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-školy-železnice-komunikace-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.